Ap-samene sier ja til gruvedrift

Arbeiderpartiets sametingsgruppe går inn for et ja til gruvedrift. Dette til tross for at flere statlige organer har sagt nei til utslippstillatelse i Kvalsund. Reindrifta i området går også sterkt imot.

Mineralleting i Kvalsund

Sametingsgruppa i Ap ønsker gruvedrift velkommen i Kvalsund.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Vibeke Larsen og Ronny Wilhelmsen på Ap-landsmøtet

Sametingsråd Vibeke Larsen sier sametingsrådet ennå ikke har konkludert i Nussir-saken. Ronny Wilhelmsen i Aps sametingsgruppe sier at gruppa er positiv.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– For øyeblikket er vi positive, sier Ronny Wilhelmsen til NRK.

Han er medlem av Aps sametingsgruppe, og førstekandidat i Nordre valgkrets.

Bare et forbehold tar han: Klima- og forurensingsdirektoratets (Klif) behandling av søknaden til Nussir om tillatelse til drift av kobbergruve.

Nussir ASA i Kvalsund har søkt om utslippstillatelse av tungmetaller fra den planlagte gruven. Her er høringsuttalelsene som er kommet inn til Klif (ekstern lenke).

– Vi må få de siste resultatene fra Klif, og da vi vil vi ta den endelige avgjørelsen på om vi sier ja eller nei, sier han.

Vil styre debatten

Wilhelmsen sier partiet ønsker å styre den politiske debatten i det samiske samfunnet.

– Derfor kommer vi med disse signalene. Samtidig ønsker vi å synliggjøre overfor Kvalsund kommune og den sjøsamiske befolkningen i området om at vi er positive til næringsutvikling slik at dem har arbeid, og at deres samfunn kan være trygt, sier han.

Direktoratet for naturforvaltning og Fiskeridirektoratet er blant statlige organer som er kritiske til utslippstillatelsen.

– Sjøsamene positive

Wilhelmsen mener at det også er viktig å lytte til lokalbefolkningen.

– Størsteparten av sjøsamene har ikke uttrykt seg negativt mot Nussir. Tvertimot har dem ytret seg positivt, sier han.

Primærnæringer som fiske og reindrift, må veies opp mot de samfunnsmessige gevinstene ved mineralvirksomhet, mener Wilhelmsen.

– Hvis samfunnet som helhet tjener på dette, så vil det være vanskelig for oss å si nei til en slik satsing, sier han.

Varsler oppvask

Reinbeitedistrikt 22 - Fiettar - blir direkte berørt av gruvedrifta. Tidligere i vinter skrev juridisk rådgiver og nestleder i distriktet, Ragnhild Marit Sara i en e-post til NRK :

Ragnhild Marit Sara

Ragnhild Marit Sara er nestleder og juridisk rådgiver i Fiettar reinbeitedistrikt.

Foto: Bente Bjercke

– Dette inngrepets skadeomfang og Fiettars svært pressede situasjon fra før av, utgjør til sammen konsekvenser som totalt sett vil gi grunnlag for en offentlig oppvask uten sidestykke i samisk rettslig sammenheng.

I Aps program til sametingsvalget heter det at den viktigste forutsetningen for å bevare reindriften som en bærekraftig næring, er å sørge for at det til enhver tid er tilgjengelige arealer for beiting, flytting og kalving for reinen.

I tillegg heter det i programmet:

– Ap vil arbeide for at vern av beitenæringens arealer er førende i forhold til lete- og utvinningstillatelser.

Aps toppkandidat i Nordre valgkrets mener man skal ta hensyn til primærnæringene.

– Samtidig må man skape noe nytt og legge til rette for arbeidsplasser, sier Wilhelmsen.

Trond Giske

Næringsminister Trond Giske.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Positiv statsråd

Næringsminister Trond Giske ønsker ikke å svare konkret om Nussir-saken i Kvalsund.

Han legger imidlertid ikke skjul på at målet er større mineralvirksomhet og flere arbeidsplasser i distriktene.

– Jeg er i utgangspunktet positiv til gruvedrift i distriktene, men samtidig tydelig på at miljøhensyn og arealplaner skal ivaretas på en god måte, sier statsråden.

Korte nyheter

 • Sámegiela girkuin

  Sámi girkoráđđi hástala searvegottiid Norgga girkus leat mielde čalmmustahttimin sámi giellavahkku. Goalmmát geardde bovde Sámediggi dál sámi giellavahkku čalmmustahttimii, dán vuoru boahttevahkkus. – Sámit ásset miehtá Norgga, nu lea justa dát sámi vahkku vuogas oktavuohta loktet ja fuomášuhttit sámi giella ja kultuvra maid, nu lohká Sámi girkoráđi jođiheaddji Sara Ellen Anne Eira. Kirken.no dat čállá dán birra. Eira lohká olu vejolašvuođat sámegiela geavahit ipmilbálvalusain, earret eará ovdarohkosis, sámegilli sálmmaid lávlut dahje áhččemiinna sámegilli rohkadallat.

  Sara Ellen Anne Eira
  Foto: Pressebilde / Samisk kirkeråd
 • Veahkki elfápmorehkegiid máksit

  Olbmot geat rahčet máksimis alla elfápmorehkegiid, fertejit fidnet veahkki. Nu lohká oljo- ja energiijaministtar Marte Mjøs Persen. Davviriikalaš elfápmu børsa Nord Pool dat mearrida hattiid Norggas maid, justa dál leat alla hattit muhtin osiin riikkas.Mátta-Norggas mákset kundarat justa dál guokte kruvnna ja 40 evrre juohke kilowatt diimmus.

  Marte Mjøs Persen
 • Bisseha bálkáfeasta stáhtas

  Finánsaministtar Trygve Slagsvold Vedum ii hálit šat ahte stáhta njunnošat fidnejit badjelmeare alla bálkkáid. Guovddášbellodaga jođiheaddji lohká Dagbladet aviisii ahte son dál háliida rievdadit dan ahte stáhtalaš fitnodagain fidnejit bálkkáid mat eai leat govttolaččat. Earret dan ahte bissehit bálkálassánemiid stáhtabargiide, de Vedum maid dáhtu seamma fitnodagain maid stáhta eaiggáduššá.

  Trygve Slagvold Vedum
  Foto: MATTIS WILHELMSEN / NRK