Hopp til innhold

Ap-samene sier ja til gruvedrift

Arbeiderpartiets sametingsgruppe går inn for et ja til gruvedrift. Dette til tross for at flere statlige organer har sagt nei til utslippstillatelse i Kvalsund. Reindrifta i området går også sterkt imot.

Mineralleting i Kvalsund

Sametingsgruppa i Ap ønsker gruvedrift velkommen i Kvalsund.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Vibeke Larsen og Ronny Wilhelmsen på Ap-landsmøtet

Sametingsråd Vibeke Larsen sier sametingsrådet ennå ikke har konkludert i Nussir-saken. Ronny Wilhelmsen i Aps sametingsgruppe sier at gruppa er positiv.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– For øyeblikket er vi positive, sier Ronny Wilhelmsen til NRK.

Han er medlem av Aps sametingsgruppe, og førstekandidat i Nordre valgkrets.

Bare et forbehold tar han: Klima- og forurensingsdirektoratets (Klif) behandling av søknaden til Nussir om tillatelse til drift av kobbergruve.

Nussir ASA i Kvalsund har søkt om utslippstillatelse av tungmetaller fra den planlagte gruven. Her er høringsuttalelsene som er kommet inn til Klif (ekstern lenke).

– Vi må få de siste resultatene fra Klif, og da vi vil vi ta den endelige avgjørelsen på om vi sier ja eller nei, sier han.

Vil styre debatten

Wilhelmsen sier partiet ønsker å styre den politiske debatten i det samiske samfunnet.

– Derfor kommer vi med disse signalene. Samtidig ønsker vi å synliggjøre overfor Kvalsund kommune og den sjøsamiske befolkningen i området om at vi er positive til næringsutvikling slik at dem har arbeid, og at deres samfunn kan være trygt, sier han.

Direktoratet for naturforvaltning og Fiskeridirektoratet er blant statlige organer som er kritiske til utslippstillatelsen.

– Sjøsamene positive

Wilhelmsen mener at det også er viktig å lytte til lokalbefolkningen.

– Størsteparten av sjøsamene har ikke uttrykt seg negativt mot Nussir. Tvertimot har dem ytret seg positivt, sier han.

Primærnæringer som fiske og reindrift, må veies opp mot de samfunnsmessige gevinstene ved mineralvirksomhet, mener Wilhelmsen.

– Hvis samfunnet som helhet tjener på dette, så vil det være vanskelig for oss å si nei til en slik satsing, sier han.

Varsler oppvask

Reinbeitedistrikt 22 - Fiettar - blir direkte berørt av gruvedrifta. Tidligere i vinter skrev juridisk rådgiver og nestleder i distriktet, Ragnhild Marit Sara i en e-post til NRK :

Ragnhild Marit Sara

Ragnhild Marit Sara er nestleder og juridisk rådgiver i Fiettar reinbeitedistrikt.

Foto: Bente Bjercke

– Dette inngrepets skadeomfang og Fiettars svært pressede situasjon fra før av, utgjør til sammen konsekvenser som totalt sett vil gi grunnlag for en offentlig oppvask uten sidestykke i samisk rettslig sammenheng.

I Aps program til sametingsvalget heter det at den viktigste forutsetningen for å bevare reindriften som en bærekraftig næring, er å sørge for at det til enhver tid er tilgjengelige arealer for beiting, flytting og kalving for reinen.

I tillegg heter det i programmet:

– Ap vil arbeide for at vern av beitenæringens arealer er førende i forhold til lete- og utvinningstillatelser.

Aps toppkandidat i Nordre valgkrets mener man skal ta hensyn til primærnæringene.

– Samtidig må man skape noe nytt og legge til rette for arbeidsplasser, sier Wilhelmsen.

Trond Giske

Næringsminister Trond Giske.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Positiv statsråd

Næringsminister Trond Giske ønsker ikke å svare konkret om Nussir-saken i Kvalsund.

Han legger imidlertid ikke skjul på at målet er større mineralvirksomhet og flere arbeidsplasser i distriktene.

– Jeg er i utgangspunktet positiv til gruvedrift i distriktene, men samtidig tydelig på at miljøhensyn og arealplaner skal ivaretas på en god måte, sier statsråden.

Korte nyheter

 • Ohcet huksenfálaldagaid ovdalgo leat meannudan Equinora ohcamuša - ođđa Fovsen-ášši

  Statnett lea ohcagoahtán huksenfálaldagaid fápmolinnjái gaskkal Skáiddi ja Hámmerfeastta.

  Dát geavvá vaikko ráđđehus ii leat vel meannudan Equinora ohcamuš elektrifiseret Muolkkut gássarusttet (dárogillii: Melkøya).

  – In leat hirpmahuvvan, lea dábálaš ahte sii nie dahket. Bidjet johtui dakkár bargguid ovdal go lea formálalaččat mearriduvvon, dadjá boazodoalli Nils Mikkelsen Utsi.

  Mikkelsen Utsi lea jođiheaddji 22 Fiettar orohagas ja fápmolinnjá manašii orohaga čađa. Orohagas leat jo massán eatnamiid fápmolinnjá gaskkal Álttá ja Skáiddi dihte.

  Utsi oaidná ahte ii gánnet fápmolinnjá hukset jos Equinora gássarusttet ii elektrifiserejuvvo.

  Dán vahkkoloahpa celkkii eanetlohku Guovddášbellodaga riikkačoahkkimis ahte biehttalit fápmolinnjá hukset.

  Finnmárkku Bargiidbellodat ges háliida ásahit eanet fápmu fylkkas. Stáhtaministtar Jonas Gahr Støre geardduhii ahte eai mearrit maidege fápmolinnjá olis ovdal go leat gieđahallan Equinor ohcamuša go finai Finnmárkkus.

  Les på norsk.

  Leder i reinbeitedistrikt 22, Fiettar, Nils Mikkelsen Utsi, mener byggingen av kraftlinja til Hammerfest har klare paralleller til Fosen-saken.
  Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK
 • Lea ohcan duopmárin Alimusriektái

  Odne almmuhii Rett24 listtu sis geat leat ohcan duopmárin Alimusriektái.

  Doppe leat guokte rabas duopmárvirggi ja virggiide leat 15 ohcci.

  Susann Funderud Skogvang (47) lea okta sis guhte lea ohcan duopmárvirggi. Dál son bargá duopmárin Hålogalándda lágamánnerievttis.

  Son lea earret eará čállán girjji sámerivttiid birra ja lea čiekŋudan olmmošvuoigatvuođaide, earenoamážit sáme- ja eamiálbmotrivttiide.

  Les på norsk.

  Susann Funderud Skogvang. Lagdommer Hålogaland lagmannsrett og juryleder Rettssikkerhetsprisen 2022.
  Foto: Marius Fiskum
 • Dál čuvggoda gitta mihcamáraide

  Odne, vuossárgga, lea giđđajorggáldat.

  Giđđajorggáldat beaivvi njukčamánus lea idja ja beaivi lihka guhki. Ja dál čuvggoda gitta mihcamáraide geassemánus.

  Viimmat fas čuvggoda, muhto Davvi-Norggas fertet vuordit veahá vel ovdalgo giđđadálki beassat návddašit. Dan dadjá meteorologa Matilda Hallerstig.

  – Gaskavahku rájes galbma biekkat davit guovlluin ja alladeatta dagaha buolašcehkiid Davvi-Norggas.

  Vaikko galgá buolaštit de son dieđiha maid čáppa dálki ja beaivvádat davit guovlluin.

  Les på norsk.

  Stokmarknes i Vesterålen med sol og snø.
  Foto: Svein Antonsen