Sex i bytte mot røyk og dop

Seksuelle tjenester er veien til røyk, hasj, penger og husly for noen unge.

Prostitusjon

Illustrasjonsbilde av en prostituert.

Foto: :Illustrasjonsfoto Colourbox

Prostitusjon blant unge grønlendere er ikke noe ukjent fenomen. Det kan blant annet landets døgninstitusjoner bekrefte.

– Vi har flere barn og unge på institusjonene, som går ut og prostituerer seg. Vi vet at de selger seg selv for småbeløp og rusmidler. Det opplyser Fie Hansen, som er leder for Tularafik, foreningen av døgninstitusjoner og gjennom de siste 10 år leder av døgninstitusjonen Aja i Nuuk.

– Grenseforvirret adferd

Psykolog Conni Gregersen sier til Sermitsiaq AG at hun forstår godt at døgninstitusjonene velger å kalle det for prostitusjon, men i hennes øyne er det i større grad snakk om en grenseforvirret adferd enn desidert prostitusjon.

– Jeg forstår prostitusjon som at man på forhånd gjør en avtale om betaling, og det er ikke mitt inntrykk at det skjer, sier Conni Gregersen, som mener at samfunnet må definere begrepet.