Hopp til innhold

Sarakka Gaup: – Målet er å bli en samisk superhelt

Hun skriver et teaterstykke i prosjektet Sápmi forteller. – Jeg sa til de andre at vi må passe på hun her, for det er jo kjempebra, sier jurymedlem og mentor Line Rosvoll.

Sarakka Gaup er en av fire som ble plukket ut til prosjektet Sápmi Muitala.

UNG OG LOVENDE: Sarakka Gaup vil være med på å få frem mer samisk dramatikk.

Foto: Maien Gaup Sandberg / NRK

Sarakka Gaup er skuespiller og studerer på Statens Teaterhøgskole, KHiO, i Oslo.

Nå skriver hun et teaterstykke som hun kaller «Sámi bucketlistu», en såkalt liste med ting man ønsker å gjøre før en viss tid.

– Temaet i teaterstykket er blant annet det såkalte «samiske barometeret» som har oppstått i samfunnet vårt, forklarer Sarakka.

Stykket handler om en ung jente som vil være så samisk som mulig, forteller Sarakka, og hun prøver å lære alt om det samiske samfunnet. Så skriver hun en samisk bucketliste.

Målet er å bli en samisk superhelt, en ČSVer, sier Sarakka med et smil.

Hvordan kom du på disse målene hun skulle nå?

Fordi jeg selv har prøvd å lære så mye som mulig, så jeg har nesten selv en samisk bucketliste som jeg har skrevet og prøvd å gjennomføre, forklarer hun.

Les også: Ikke alle dagens unge samer vil være «ČSV-er»

Niillas Magnus Skoglund

Nye samiske dramatikere

Sarakka er en av fire som vant skrivekonkurransen Sápmi muitala/forteller, sammen med Terje Andre Wollmann, Anne Berit Anti og Ole Henrik Lifjell.

Det samiske nasjonalteatret Beaivváš og Dramatikkens hus i Oslo samarbeider om prosjektet for å få inn nye scenetekster om Sápmi.

Skuespiller Sarakka Gaup og Mette Brantzeg, prosjektleder for Sápmi Muitala.

SAMISKE FORTELLINGER: Mette Brantzeg leder prosjektet som skal løfte frem samisk dramatikk.

Foto: Aslak Mikal Mienna

Mette Brantzeg leder prosjektet for Beaivváš og mener det er viktig av flere grunner.

Alle de samiske teatrene har et samfunnsoppdrag som er å støtte og styrke den samiske kulturen og det som rører seg i Sápmi, sier hun.

De fire som er valgt tar pulsen på hva det er som skjer i Sápmi akkurat nå. Hva er det som er aktuelt, hva er det som opptar folk og ikke minst de yngre, forklarer Brantzeg.

Jeg leter alltid etter en stemme som berører meg

Det sier kunstnerisk leder på Dramatikkens hus i Oslo Line Rosvoll, som er en av to mentorer for Sarakka Gaup.

Det stoffet som på en måte roper ut, som snakker til deg etter at du har lagt fra deg manuset og sluttet å lese, som kanskje plager deg på natten når du ligger og skal sove.

Sarakka sitt teaterstykke gjorde akkurat det.

Line Rosvoll

MENTOR: Line Rosvoll er kunstnerisk leder for Dramatikkens hus, et nasjonalt kompetanse- og ressurssenter for utvikling av ny norsk dramatikk.

Foto: Maien Gaup Sandberg / NRK

Denne hovedrollen gir seg selv helt umulige frister og hun skal gjøre prosjekter for å bevise sin samiske identitet som jo er til dels skadelig, umulig og helt utopisk.

– Dette her er både komisk, inspirerende, sårt, rørende og grusomt egentlig innimellom, fordi hun kjører seg så hardt at du tenker «lille jente, dette går jo ikke», sier Rosvoll.

Les også Appene for deg som vil lære samisk

Illustrasjonsbilde samisk ordbok

Basert på personlige erfaringer

– Jeg kan fra tid til annen kjenne på at jeg ikke er samisk nok selv. Og det er ikke en bærekraftig, sunn eller sann tanke. Jeg vet jeg er same, og jeg skal egentlig ikke trenge å bevise min samiske identitet. Likevel har det oppstått en tvil i meg, forteller Sarakka.

Sarakka tror at hun har lagd dette barometeret for seg selv.

– Jeg vil ikke at det skal være sånn at jeg eller andre skal føle at man ikke er samisk nok. Det er også målet med teksten jeg skriver, at vi skal fjerne det barometeret, understreker Sarakka.

Hennes mentor Line Rosvoll mener stykket handler om store menneskelige temaer, som det å lure på hvem vi er og hva vi skal.

Jeg vet at noen gråt da de leste dette stykket, jeg lo så mye for det er så rart, forteller hun.

Jeg sa til de andre i juryen at vi må passe på hun her for det er jo kjempebra, det var jo en Netflix-serie på 12 episoder. Det er altså så gøy, sier Rosvoll.

Les også 10 samiske filmer og serier du kan binge i helga

Fire damer ser i kamera

Korte nyheter

 • Daelie jienebh maehtieh elbïjlem noerhtesne nuhtjedh

  75 prosenth jienebh spaajhtelaaderh Romsesne dan jaepien båateme. Daelie maahtah elbïjlem 212 ovmessie sijjine laadedh. Lea 121 jienebh goh snjaltjen dæjman.

  Finnmarksne laadesïjjieh 37 prosentine læssanamme, menh annje tjïelte mij vaenemes stasjovnh utnieh. Sisdajven tjïelte 1334 stasjovnh åtna.

  – Stoerre ulmie åtna. Almetjh mij elbïjle vuejieh Noerhte-Nöörjesne buerie nuepie åadtjoeh, juktie maehtieh elbïjle goh sïejhme bïjlem nuhtjedh, gaskesadtemeåejvie Elbïjleforenigsne, Unni Berge jeahta.

  Ladestasjon Sommarøy

  Stor økning av elbilladere i nord: – Kan bruke elbilen som en helt vanlig bil

  Ingen fylker har større økning av nye hurtigladestasjoner enn Troms.

 • DSB øker beredskapen for skogbrann i Nord-Norge

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har besluttet å sette ekstra skogbrannhelikopter i Tromsø fra tirsdag til torsdag.

  Statens skogbrannhelikopter er normalt i beredskap fra 15. april og til 15. august, skriver DSB på sin nettside.

  I perioden 16.- til 18. juli har DSB besluttet å sette ekstra beredskap utover den faste beredskapen med skogbrannhelikopteret som er plassert på Torp.

  Skogbrannhelikopter kan tilkalles til branner som er kritiske, og har stort potensial for spredning. DSB oppfordrer brann- og redningsvesenet om å være oppmerksom på faren for skog-, lyng- og krattbrann, og be om støtte fra skogbrannhelikopter tidlig i et brannforløp.

  (©NTB)

 • Baernie vuajahtalleme bïjleste

  Les på norsk.

  12 jaepien båeries baernie skïemtjegåetesne mænngan vuajahtalleme bïjleste tjïektjede-sygkelisnie, Singsakerisnie, Tråantesne.

  Baernie sov fuelhkine vööji gosse vuajahtalleme bïjleste. Dïhte rööpses ålmesne vööji.

  Dïhte eevre laarhkeni, jïh daelie St. Olavs hospitaalesne sov fuelhkine.

  Henslengte sparkesykler i Oslo.
  Foto: Vegar Erstad / NRK