Hopp til innhold

Apple har lansert tastatur for åtte samiske språk

Loga sámegillii.

I samarbeid med Divvun ved UiT og Samerådet har Apple har lansert tastatur for åtte samiske språk: enaresamisk, kildinsamisk, lulesamisk, nordsamisk, pitesamisk, skoltesamisk, sørsamisk og umesamisk. Språkene er tilgjengelige både for mobil og nettbrett.

President i Samerådet, Aslak Holmberg håper prosjektet gjør et godt eksempel for andre globale teknologiselskaper.

– Skal vi sikre overlevelse av truede urfolksspråk, trenger vi at de globale teknologiselskapene tilpasser sine tjenester og produkter for å støtte bruken av små urfolksspråk, som de samiske språkene, sier Holmberg.

Illustrasjon samisk tastatur
Foto: Skjermdump / NRK

Korte nyheter

 • Tjomperde feerh vaenie duvrieh

  Les på norsk.

  Eatnemevaarjelimmieforbunde tjomperde feerh vaenie duvrieh Nöörjesne gååvnese. Krïevede væjroeluhpienjoelkedassh striengkebe sjædta, jïh ahte klijma- jïh byjjesfaamoedepartemente maam joem darjoeh.

  Aejlegen akte vielie bïesse Laakesvuemiesne, Trööndelaagesne skåahtadin. Dan jaepien gaektsie duvrieh Nöörjesne gahtjehtamme. Njieljie Finnmarkesne, golme Sisdajvesne jïh akte Trööndelaagesne.

  – Lea aalvas stoerre låhkoe duvrielåhkoeste mij edtja stuerebe sjïdtedh, biologe eatnemevaarjelimmieforbundesne, Arnodd Håpnes jeahta.

  brunbjørn-loop-levende-stillbilde
  Foto: Torgeir Beck Lande / NRK
 • Naturvernforbundet er bekymret for den lave bestanden av brunbjørn

  Naturvernforbundet er bekymret for den lave bestanden av brunbjørn i Norge, og krever en kraftig innstramming av fellingsreglene.

  Søndag ble nok en brunbjørn er skutt, en binne i Namsskogan i Trøndelag. Naturvernforbundet mener det skytes for mye bjørn i Norge, og krever at Klima- og miljødepartementet reagerer.

  Til sammen er åtte brunbjørner skutt i Norge hittil i år. Fire i Finnmark, tre i Innlandet og en i Trøndelag.

  – Dette er alvorlig høy avskyting av en veldig liten bestand som skal vokse seg mye større, sier biolog Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet i en pressemelding.

  NTB

 • Minst 13 drept i angrep på Gaza

  Tirsdag er minst 13 personer drept i israelske angrep på Gazastripen, ifølge palestinske helsemyndigheter.

  IDF skriver selv på Telegram at de fortsetter kampene i Rafah og sentrum av Gaza. Luftforsvaret har angrepet over 40 mål det siste døgnet, sier de.

  Fem skal ha blitt drept i et luftangrep mot et hus i Rafah, mens i Khan Younis ble en familie drept, skriver Reuters.

  I tillegg skal minst fire ha blitt drept i flyktningleiren Nuseirat sentralt i Gaza, både i artilleribombardement og luftangrep.