1. Nuortaguovllu válgabiire/Østre valgkrets

Valgkretsen består av ni kommuner. Seks representanter skal velges inn på Sametinget. Det er det samme som i 2009. Listene som finnes i artikkelen, er fra 2009.

Nesseby

Nesseby kirke ved Varangerfjorden.

Foto: Bent Johansen, Isak Saba senterets pressebilde

Kommunene i Nuortaguovllu válgabiire/Østre valgkrets er:

Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Tana, Berlevåg, Lebesby og Gamvik.

Her er alle kandidatene

Alle 634 kandidater

Her er resultatet fra valget i 2009:

Valgkrets 1

Parti

Forhåndsst.

Tot.stemmer 

Prosent

Mandatprogn.

Sp

29

78

4.6

 

DnA

221

604

35.8

Árja

17

123

7.3

 

Frp

69

161

9.5 

Høyre

34

96

5.7

 

NSR/SfP

112

363

21.5

SFF

18

73

4.3

 

Felleslista

21

112

6.6

0

Ofelaš

21

76

4.5

 

Tanabru

Tana er en av kommunene i valgkrets 1.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Disse kommunene hadde 2.140 personer oppført i samemanntallet i 2005. Av disse avga 1.634 stemme (76,3%) ved valget i 2005.

Foreløpig oversikt pr. 30. juli 2009 viser at det er 2.219 personer i manntallet: 1.196 menn og 1.023 kvinner.

Det totale innbyggertallet i de ni kommunene i Nuortaguovllu válgabiire/Østre valgkrets, er 27.139 (1.7.2008). 7,8% av innbyggerne i kommunene er oppført i samemanntallet.

De fleste kommunene i Østre valgkrets var med i valgkrets 1. Varanger og valgkrets 2 Tana. Lebesby kommune tilhørte valgkrets 5 Porsanger i 2005.

Slik ble stemmene fordelt i 2005

Den nye valgkretsen består hovedsaklig av de tidligere kretsene Varanger og Tana. I tillegg er Lebesby kommune flyttet til den nye kretsen.

Vi har slått sammen stemmene og mandatfordelingen fra de to tidligere valgkretsene.

Stemmene i Varanger og Tana valgkretser ble fordelt slik i 2005:

Sametingsvalget 2009 - Valgkrets 1
Foto: Mikkel Sara / NRK

Sametingsvalget 2005

Parti

Antall stemmer

Mandater

Arbeiderpartiet

648

4

NSR/Samefolkets Parti

505

2

Senterpartiet

101

Andre partier og lister

196