Hopp til innhold

Menn troner øverst på valglistene til Sametinget

Arbeiderpartiet har bare en kvinne på topp til sametingsvalget. Også Sametingets «regjeringsparti» NSR domineres av menn.

Sametingspolitikere i plenums salen

MENN: 64 prosent av toppkandidatene til sametingsvalget er menn.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

En gjennomgang NRK har gjort av listene, viser at menn dominerer på topp. Se hele listen nederst.

64 prosent menn er på 1. plass, mens tilsvarende for kvinner er 36 prosent. Også blant topp-tre kandidatene er det flest menn; 55,2 prosent og 44,8 prosent kvinner.

Arbeiderpartiet (Ap) stiller lister i samtlige sju kretser. Bare en kvinne er på topp. Norske Samers Riksforbund (NSR), som har makten på Sametinget i dag, har to kvinner på topp.

– Jeg tror dette er et resultat av at man har glemt å overvåke hva som skjer i de andre kretsene, forklarer sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Aili Keskitalo ođđajagisárdni

TRER AV SOM PRESIDENT: Aili Keskitalo er i sin siste tid som sametingspresident, og vil ikke fortsette som presidentkandidat under valget.

Foto: Vaino Rensberg

– De som sitter på Sametinget skal ta politiske avgjørelser til det beste for det samiske samfunnet. Man skal speile det samiske samfunnet, syns Keskitalo.

Hun mener det er viktig både for NSR og andre partier å ta resultatene av nominasjonen på alvor, og å sikre kjønnsbalanse fremover.

– De beste avgjørelsene blir tatt når vi har med oss et større mangfold, sier hun.

– Enklest å nominere de gamle ringrevene

Ap stiller altså med seks menn og en kvinne på topp. Leder i Arbeiderpartiets samepolitiske råd Eivind Yrjan Stamnes (22) forklarer at de er opptatte av å nominere også kvinner.

Men hvorfor ble det likevel slik det ble?

– Godt spørsmål, men vi har som mål å få inn minst to fra hver krets, og da blir det sju menn og sju kvinner, Jeg har stor tro på at vi klarer det, sier han.

Eivind Yrjan Stamnes

GODE NAVN: Eivind Yrjan Stamnes mener at de til sammen har god balanse når det gjelder menn og kvinner på listene sine.

Foto: Privat

Stamnes synes det er uheldig at ikke flere kvinner er øverst på lista. Han sier koronapandemien kan være en årsak.

– Mange kvinner takket nei. Det er vanskelig å hoppe inn i noe nytt når framtiden er så usikker i disse koronatider.

En annen årsak er at mange av dem som allerede sitter på Sametinget ville fortsette.

– Da er det enklere å nominere de gamle ringrevene som fortsatt har noe å gi, forklarer han.

Viktig med mangfold på topp

Senterpartiet har også bare to kvinner på topp.

Både Fremskrittspartiet og Høyre som stiller i alle kretsene, har fire kvinner på topp. Også Nordkalottfolkets lister toppes av fire kvinner.

– Vi har fortsatt utfordringer i norske samfunn knyttet til det å være kvinne, Da er det viktig at den erfaringen er representert, sier likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Inger Bjurstrøm.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm.

Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm mener at det er viktig med mangfold.

Foto: Kimm Saatvedt

I dette tilfellet er det slik at de nedenfor på listen sikkert kommer inn. Men det er trist at man ikke kan finne toppkandidater som er kvinner, syns Bjurstrøm.

– Det er viktig at hele befolkningen er representert i de organene som skal beslutte ting som gjelder hele folket, sier hun.

Ombudet trekker fram rapporten som viste store utfordringer knyttet til vold i nære relasjoner i samiske miljøer.

– Mannepolitikere kan og skal også ta tak i dette. Men det er kvinners erfaringer, hverdag, problemstillinger og utfordringer som er mest nærliggende til å ta opp, behandle og sette søkelys på det innen den politiske hverdagen, sier Bjurstrøm.

NSR yngst. Frp eldst

NSR har de yngste topp-tre-kandidatene. Snittalderen er 38,3 år. Fremskrittspartiets kandidater er eldst med en snittalder på 52,8 år.

De eldste kandidatene finner man i Ávjovárri (Karasjok, Kautokeino og Porsanger). Her er snittalderen 50,8 år. Sør-Norge valgkrets har de yngste topp-tre-kandidatene. Her er snittalderen 44,3 år. 58 lister fra politiske partier, samiske organisasjoner og grupper har levert inn lister før fristen. Innen 1. juni skal Sametinget godkjenne disse.

Sametingsvalget skjer samtidig med stortingsvalget i september. Norge er delt i sju valgkretser fra nord til sør. 39 representanter skal velges inn til Sametinget.

Her er alle kandidatene

Korte nyheter