Maja er en av få unge listetopper til Sametingsvalget

– Jeg er veldig glad for den tilliten som er gitt meg, sier Maja Kristine Jåma.

Maja Kristine Jåma (NSR)

Maja Kristine Jåma (27), førstekandidat for NSR i sørsamisk valgkrets.

Foto: Sametinget

Hun er førstekandidat for Norske Samers Riksforbund (NSR) i sørsamisk valgkrets.

Hun er en av fem under 30 år som topper valglistene til Sametingsvalget i høst. Det er kommet inn til sammen 55 lister.

– Jeg vil arbeide for å styrke samiske rettigheter, sier Jåma.

Jåma er oppvokst i reindriften og tilhører Fovsen Njaarke reinbeitedistrikt, hvor Fosen Vind har satt opp 80 vindturbiner.

La fjella leve

STERK STEMME: Maja Kristine Jåma har vært en tydelig stemme i kampen mot vindkraft.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Derfor har hun har personlig erfart noe av de inngrepene som foregår i Sápmi.

– Det er en sak som jeg er veldig opptatt av, og som jeg har kjent på kroppen, og det er noe som jeg ønsker å jobbe for, at i fremtiden skal vi ha mindre av den slags, forteller hun.

For tiden bor hun i Snåsa og jobber som politisk rådgiver for sametingsrådet i NSR.

Hun engasjerer seg mye i alle samiske saker. Dette gjør at hun ønsker å hjelpe andre i det samiske samfunnet, og hun håper hun kan bidra, forteller hun.

– Generelt mener jeg den samiske stemmen skal ha mer å si når det er snakk om ting som skal skje i samiske områder. Den stemmen må vi gjøre alt for å styrke.

Trenger unge stemmer i samepolitikken

Skjalg Fjellheim er bekymret. Han er politisk redaktør i Nordlys, og mener man burde satse mer på de unge.

Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys.

BEKYMRET: Skjalg Fjellheim håper at flere unge kommer inn i politikken.

Foto: Nordlys

– Det speiler vel forsåvidt at det er svakheter knyttet til rekrutteringen, og at veien inn for de unge ikke er så lett som man kanskje skulle håpe på, sier Fjellheim.

Han mener at samepolitikken hadde hatt godt av både fornyelse og foryngelse.

– Man burde jobbet mer aktivt inn mot de unge samiske miljøene for å få dem til å stille på listene.

Redaktøren trekker også fram de unge bysamene, som bor i store byer over hele landet. Der trengs satsinger når det gjelder bevaring av samisk språk.

– Jeg tror det er viktig at unge bysamer kommer høyt opp på listene slik at deres stemme kommer inn i samepolitikken, sier han.

Tidene har forandret seg

Mathis Nilsen Eira (71) er førstekandidat i Ávjovári valgkrets (NSR) har lang erfaring innenfor politikk.

Mathis Nilsen Eira

VETERAN: Mathis Nilsen Eira/Áilen Nigá Máhtte (71) fra har vært på Sametinget siden 2009. Han har også vært lokalpolitiker i Karasjok.

Foto: PRESSEBILDE

Han er fornøyd over at flere unge får en høy plass på sametingslistene.

– Det er veldig viktig for utviklingen av de samiske samfunnene. Ved å få inn flere unge politikere er man også med på å fornye samepolitikken, sier han.

Tidene har forandret seg. Tidligere fikk de unge høre at de måtte vente til de ble eldre før de slapp til, forteller Eira.

– Dagens unge er mer frempå og modige enn det vi kanskje var da vi startet med politikk.

Mange av de unge på årets valglister har, eller tar en utdanning.

– Det som gir meg håp er at de unge kommer med en litt annen ballast enn flere av oss eldre. Det at vi får inn folk på Sametinget med forskjellige kunnskaper og erfaringer er viktig. Det er nyttig i det videre arbeidet for å styrke samiske rettigheter, sier han.