Hopp til innhold

Ble voldtatt: – Det viktigste er å snakke om det

Hun ble voldtatt på åpen gate av en ukjent mann. Hun er ikke alene. Hver tredje unge same er utsatt for seksuell vold, viser ny forskning.

Forfatter Kathrine Nedrejord

SNAKK OM DET: For Kathrine Nedrejord har det vært viktig å sette ord på følelsene etter voldtekten.

Foto: Privat

Kathrine Nedrejord (33) ble overfalt og voldtatt like i nærheten av leiligheten sin i Paris i 2017.

– Det første steget er jo at man må snakke med noen, også må man ikke gå og tenke at man sjøl har skyld i det.

Heldigvis fikk hun hjelp av en venn, og etter å ha snakket med venner og familie bestemte hun seg for å anmelde hendelsen til politiet i Frankrike.

Voldtektsmannen stjal hennes mobil og nøklene til leiligheten. Etter halvannet år ringte politiet henne og informerte at de hadde pågrepet gjerningsmannen.

– Ikke et monster

– Jeg brukte lang tid på å skjønne at det var et ekte menneske som gjorde dette mot meg, ikke et monster, forteller hun.

Nedrejord ble sykemeldt i en periode etter hendelsen, men er nå tilbake på jobb igjen som forfatter.

– Jeg hadde folk rundt meg som støttet meg, men selvfølgelig kjenner jeg på det. Jeg merker det til tider, at det fremdeles er der, sier hun.

Nå har hun skrevet boka «Forvandlinga», hvor hun skildrer hennes indre tanker om voldtekten.

Hva er det hun ikke orker. Å snakke. Å bruke ord. Å være menneske. Å være voldtatt, skriver hun i bokomtalen.

Mange unge samer utsatt for vold

Ny forskningsrapport, Mihá – Unge samers psykiske helse, viser at hver tredje unge same er blitt utsatt for seksuell vold.

 • 55 % har opplevd emosjonell vold
 • 29 % har opplevd fysisk vold
 • 31 % seksuell vold
Ketil Lenert Hansen

MIHÁ FORSKNING: Professor Ketil Lenert Hansen leder det pågående Mihá- forskningsprosjekt som skal avdekke unge samers psykiske helse.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Det er Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitet, som har intervjuet 12 unge samer, og fått svar hos 210 unge samer i hele Norge.

– Forskningen viser at de unge er blitt utsatt for seksuell vold like ofte som barn, som når de er myndige, sier professor Ketil Lenert Hansen.

Se videoreportasjen om forskningen.

– Vold er et samfunnsproblem i Sápmi

Tirsdag ble Alternativ til vold (ATV) offisielt åpnet i Alta. ATV i Alta skal gi behandlingstilbud både til offeret og gjerningspersonen, i den nordligste delen av Norges befolkning.

Sametingspresident Aili Keskitalo deltok i åpningen, og ser behovet for et slikt behandlingstilbud.

Aili Keskitalo

VIL BRYTE TAUSHET: Sametingspresidenten vil bryte taushet, forandre samfunnet og enkeltmenneskets liv til noe bedre.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi vet at vold er et samfunnsproblem også i Sápmi, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Hun er glad for at tilbudet også er for den som utøver vold.

– Det er en gruppe som ikke har hatt tilstrekkelig behandlingstilbud i regionen tidligere. Dere er med på å gi håp til de som sliter med aggresjon og voldelig adferd, sa hun i sin tale under åpningen.

Hun håper at mange samer vil ta imot tilbudet, men understreker at samer har manglende tillit til slike tilbud.

– Jeg forventer at institusjonen bruker tid på å bygge tillit i det samiske samfunnet, sier sametingspresidenten.

Og legger til.

– Med å være lydhør og ydmyk i møte med samer, vil dere kunne lykkes.

Se videoreportasjen om ATV åpningen.

– Ikke offerets skyld

Kathrine Nedrejord håper at ATV kan få mennesker til å slutte å skade andre.

Kathrine Nedrejord

FARE FOR GJENTAKELSE: Forfatteren frykter at mennesker som utøver vold klarer ikke å slutte å påføre andre smerte.

Foto: Kari Live Rønningen / Forlaget Oktober

– Jeg tenker at det er en veldig viktig del av det. Problemet med voldtekt er ikke bare alle de problemene som man sitter igjen med som offer, men at det er fare for gjentakelse.

Hva slags budskap har du til de unge som opplever vold og overgrep?

– Man må snakke med noen, og man må ikke tenke at man selv er skyld i det. Det er den som begår overgrep som har gjort noe galt, sier Kathrine til NRK.

Les også om de som kjemper mot voldtektene.

Hør Kathrine Nedrejord snakke om at samene selv skal fortelle historien om seg selv i podkasten «Tett på».

Korte nyheter

 • Samiske redaktører krangler om pressestøtte

  Den samiske avis- og forleggerforeningen Sálas krever at pressestøtten til SamiMag tilbakebetales i sin helhet.

  Det samiske magasinet Sámimag har fått varsel om at Medietilsynet vil kreve 4,4 millioner kroner tilbakebetalt av tidligere utbetalt pressestøtte.

  Magasinet fikk totalt 11,9 millioner kroner i pressestøtte for 2019 og 2020, som Medieklagemenda har avgjort de ikke hadde krav på. Nå krever Medietilsynet 4,4 millioner kroner tilbake.

  Daglig leder Jan Skoglund Paltto har overfor fagavisen Journalisten kalt pengekravet en skandale.

  Eierselskapet Isámi Press AS fikk et regnskapsmessig overskudd i 2020 på 6,8 millioner kroner. I 2019 var resultatet på - 1,6 millioner kroner.

  Vánhen Jan Skoglund Paltto
  Foto: Klemet Anders Sara / NRK
 • – Ållu siellde. Ij la åvvå jahkedahtte

  Maŋemus jagijt lij tsjekkera Ove lunna årrum madi Stájgon manádin. Sådnåbiejve de nieljes sijájs bijllasårmmimin hekkav massin.

  Ove Strand, guhti Strávvuonan Stájgon årru, lájggi gådijt turistajda. Danna lidjin låges Tsjekkias maŋemus vahko årrum, ja guollidam.

  Sådnåbiejve galggin gålmås sijájs sijddaj Tsjekkiaj. Guovtes dat vegas válljijga sijáv girddesalljuj Bådåddjuj suvddet. Valla nav guhkás ettjin boade. Sådnåbiejve massin nieljes hekkav bijllasårmmimin Stággotunellan.

  Ove Strand sijáv riek buoragit dåbdåj.

  – Dat la ållu siellde. Lidjiv sijá ságajn bielle tijma åvddåla gå vuolggin, ja sij lidjin riek buorre mielan, ja ávvusin juo boahtte jage vat ruoptus boahtet. Valla nav guhkás ettjin boade.

  – Muv ájádusá dal manni familjajda Tsjekkian, dan vehkaj gudi dási Stájgguj báhtsin, ja aj traktorvuoddjáj, javllá Ove Strand.

  Lågå ienenbuv dan birra dánna

  Ove Strand, Steigen
  Foto: Elena Paulsen / NRK
 • NATO-åhtsåmus Svierigis dal sáddiduvvá

  Dav diedet Svieriga ráddidus udnásj præssadiedádusán. Rijkabiejvve la uddni Nato-ássjev dágástallam. Danna bådij åvddån ráddidusán la nanos doarjja åhtsåmussaj. Dåssju guokta belludagá vuosteldin Nato sebrulasjvuohtaj; Birásbelludahka ja Gårobelludahka.

  – Ukraina lådalibme tjielggasit vuoset mav Gárjjelrijkka máhttá dahkat. Mij de vierttip dasi dan ássjáj dåmadit Gárjjelrijkka sæmmi lahkáj midjij vuodal. Ja jus Svierik la ájnna rijkka Lullemera guovlon mij ij la Nato-sebrulasj, de lip nievres vidjurijn, tjielggij svieriga stáhtaministar Magdalena Andersson.

  Lågå ienep dánna:

  Soldater fra US Marine Corps på plass i nord for NATO-øvelsen Cold Repsonse 2022. Tilsammen deltar 30.000 soldater fra 27 nasjoner i den lenge planlagte stor-øvelsen.
  Foto: Theodor Haugen/ Forsvaret / Theodor Haugen/ Forsvaret