Hopp til innhold

Høyre satser ungt til sametingsvalget

Fire av partiets syv valglister har nemlig unge under 30 år på topp.

Hege Christin Bjørkmann (H).

LISTETOPP: Hege Christin Bjørkmann stiller til valg for Høyre i Nordre valgkrets. Det er i alt 7. valgkretser til sametingsvalget.

Foto: Privat

For en drøy uke siden var fristen for å sende inn listene til Sametingsvalget i 2021. 58 lister er meldt inn.

Noen lister bærer preg på å satse på kjendiser som artist Fred Buljo og fotograf Per Heimly. Andre har satset hardt på å få unge inn på Sametinget.

En av de unge listetoppene er Hege Christin Bjørkmann (22). Hun er sjøsame fra Alta, og brenner for å være en ung stemme på Sametinget.

– Jeg håper at jeg kan være en stemme som bidrar til at det de unge synes er viktig kommer fram. Det er vi som er framtiden, og som skal gå veien videre, sier 22-åringen.

Partiets tre andre unge listetopper er Andine Knudtson fra valgkrets Sør-Norge, Dan Richard Fjellheim Mortensson fra Sørsamisk krets og Nadia Katrine Lilleng, Gáisi valgkrets.

Eneste toppkandidat under 30 år, som ikke representerer Høyre, er Maja Kristine Jåma som stiller for NSR.

Høyre stiller lister i alle valgkretser, og Bjørkmann er nominert i Nordre valgkrets.

Det er også i denne valgkretsen det er ventet kamp om å få neste sametingspresident.

Synes du at Sametinget er forgubbet?

– På en måte kan man jo si det, som med mange andre politiske sammensetninger, sier Bjørkmann.

Sametinget, Karasjok

58 VALGLISTER: I alt 58 valglister er nå påmeldt til valget i høst. Sametingets valgnemnd skal behandle og godkjenner listeforslagene. Fristen for å godkjenne listene er 1. juni.

Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Bevaring av språk er viktig

Det er spesielt tre saker som den unge altaværingen er opptatt av.

– På Sametinget vil jeg jobbe for at språket skal styrkes i alle sammenhenger. Skolene må styrkes. Det samme må sykepleierutdanningen og helsevesenet, sier hun.

Selv vil hun lære seg mer samisk. Bjørkmann har hatt norsk som hjemmespråk, men har hatt samisk som fag i grunnskolen.

– Jeg har lyst til å lære mer av språket. I dag skjønner jeg en god del, og kan si enkle setninger.

Hun er stolt av at Høyre løfter opp de unge på denne måten. Høyre er også ett av få partier som har flere kvinner enn menn på topp.

Til sammenligning har f.eks. Arbeiderpartiet menn på topp i seks av syv valgkretser.

Sametinget

SAMETINGETS PLENUM: Det er over et år siden de folkevalgte til samenes parlament kunne samles til plenumsmøte. Bildet er fra 2018. I inneværende periode er 21 menn og 18 kvinner valgt inn på Sametinget.

Foto: Stian Strøm / NRK

Kjendiser vil på Sametinget

Flere samiske kjendiser har også latt seg nominere til årets sametingsvalg.

Keiinos Fred Buljo er toppkandidat for partiet Árja i Sør-Norge valgkrets. Også i 2013 var han på Árjas valgliste i Sør-Norge.

For samme parti stiller nå også tidligere TIL-spiller Hans Norbye i Gáisi valgkrets.

Per Heimly

VIL PÅ SAMETINGET: fotograf Per Heimly er nominert på 3. plass for Samefolkets parti i Sør-Norge valgkrets.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Farmen-kjendis Nils Kvalvik er å finne på lista til Nordkalottfolket i Ávjovárri valgkrets.

Og fotograf Per Heimly stiller til valg for Samefolkets parti i Sør-Norge.

Til avisa Fremover (krever betaling) forteller Heimly at hans hjertesak er å få bygd et samisk praktbygg i Oslo.

– Jeg ønsker å gjøre den samiske kulturen og historien mer synlig og lettere tilgjengelig i hovedstaden, sier han til avisa.

Korte nyheter

 • Orre laanteståvroe Sámiid Duodjisne

  Dan hieljien lij laantetjåanghkoe organisasjovne Sámiid Duodji.

  Laanteståvroe männgan laantetjåanghkoe 2022 lea: åejvie Catarina Utsi, minngebeåejvie Sissel Johnsen, Nuorta-Finnmárku, Mattias Harr, Duodje Nordlánnda, Unni Fjellheim (Åarjel Saemien Dajve), Oddveig Nymo Dalbakk (Romsa) jïh Randi Josefsen (Gaska-Finnmárku).

  Aamhtesidie aamhteselæstosne lij mïelide Saetniesvoetekommisjovne- jïh liktemekommisjovne, organisasjovnestruktuvre, ohtseme orre regijovneste Helgelandda.

  Ij naan duedtiebaakla dan jaepien dannasinie lea fïerhten mubpien jaepien.
  Evtebe jaepen 2021 lij Solveig Lovise Johannessen jïh Solveig Tangeraas Duodjibaalka åadtjoejin.

  samiid duodji ståvroe 2022
  Foto: Samiid duodji / NRK
 • Justisministeere Russlaanten raedtien gïetskesne.

  Les på norsk.
  Justisministeere lea Russlaanten raedtien gïetskesne:
  – Reeresnassem ryöjredamme.

  Justis- jïh ryöjredimmieministeere Emilie Enger Mehl (Sp) jeahta reerenasse ij edtjh radtiem steegkedh numhtie Såevmie dorjeme, mohte lea riejries jis tsiehkiem jorkeståvva.

  Justisminister Emilie Enger Mehl
  Foto: Javad Parsa / NTB
 • Gjennomførte aksjon på Storgata i Tromsø

  Under lørdagsformiddagen gjenomførte projektet RomsaDál en aksjon mot samehets på gågata i Tromsø.

  De skriver på sin Facebook:
  «Vi har skrevet ned opplevelser samer i Tromsø har opplevd i gågata her i byen. Alle disse opplevelsene har skjedd iløpet av de siste 5 årene, noen av disse opplevelsene har til og med skjedd I ÅR, i 2022.»

  RomsaDál sier at de gjennomførte aksjonen for å opplyse folk om at samehets fortsatt sjer i Tromsøs gater. De meddeles også at de skal produsere en film i samenheng med akjsonen som blir publisert på mandag.

  romsadal gateaksjon
  Foto: RomsaDál / NRK