Sametingsråd åpner årets Hamsundager

Den offisielle åpningen av årets Hamsundager 3. august foretas av sametingsråd Henrik Olsen (NSR).

Knut Hamsun i skrivestua på Nørholm

Knut Hamsun i skrivestua på Nørholm.

Foto: Anders Beer Wilse Dextrafoto, Teknisk museum

Henrik Olsen

Sametingsråd Henrik Olsen (NSR).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Hamsundagene holdes i Hamarøy i Nordland 3. til 7. august og er en litteratur - og kulturfestival på Hamarøy i Nordland, som skal fremme Nobelprisvinner og forfatter Knut Hamsuns liv og virke.

På programmet står forfattersamtaler, opplesninger, debatter, konserter, teater, mat - og naturopplevelser og deilige dager i Nordlandssommerens evige dag.

Lulesamisk område

Hamarøy, hvor Hamsundagene arrangeres, ligger i et lulesamisk område der samer og bumenn har levd side ved side i lang tid.

Når det gjelder Hamsun og samer, er bildet sammensatt. Til tider kan hans litterære personer forholde seg til det samiske med både fordommer, respekt og fascinasjon på samme tid, skriver Avisa Nordland i sin papirutgave.

Åpningen av Hamsundagene finner sted 3. august på Skogheim, Hamsuns hjem fra 1911-1917. I samme bygg er det også festivalkunstner Thore Normann Andreassens utstilling, opplyser Avisa Nordland.

– Hamsun var en rasist

Knut Hamsun har etter sin død fått mye kritikk fra forskjellig hold for sitt forfatterskap og sine holdninger til mennesker. Kritikken kommer også fra samisk hold.

Harald Gaski

Professor i samisk litteratur, Harald Gaski.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Han var en rasist, uttalte professor i samisk litteratur, Harald Gaski, i 2009. Han mente at det ikke er noen grunn til å prøve å skjule dette for allmennheten.

Han siterer fra boka «Markens Grøde», som Hamsun også vant Nobelprisen for: «Et menneske gikk i området, og etter vedkommende kom dyrene. Slik ble en vei til. Og så fant samene veien og fulgte etter.»

Gaski tolker dette som at samene var mindre verdt enn dyr.

Etter at Hamsun utga Markens grøde (1917) fastholder fortsatt mange at dikteren hadde et rasistisk syn på samene. Men dette er ingen reportasjebok, den er et tidsdokument fra en forfatter som også hadde positive beskrivelser av samefolket og deres handlinger.

John Gustavsen

Den samiske forfatteren John Gustavsen mener på sin side at tiden er moden for at samene forsoner seg med Hamsun, tross hans nedsettende omtale av samer.

John Gustavsen

Forfatter og journalist John Gustavsen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg har selv vært svært opprørt over Hamsuns omtale av samer. Særlig i mitt møte med «Markens grøde» som ganske ung syntes jeg det var forferdelig å lese det Norges største romanforfatter skriver om samene, sa Gustavsen i et intervju med NRK i 2004.

Hamsun omtaler samer som løgnaktige, truende og ubetydelige.

– Det er klart at man har grunn til å reagere, men det er fint hvis vi nå kan kaste nytt lys over Hamsun, uttalte John Gustavsen.

Korte nyheter

 • Samisk uke for første gang

  Synliggjøring av samisk mat, samisk litteratur, panelsamtaler, foredrag og duodje. Det er bare noe av innholdet i historiens første samiske uke i Narvik kommune som åpner på mandag. – Målgruppa er alle innbyggere i kommunen, og ikke minst alle aktører som kan ha aktiviteter i en markering av samisk kunst og kultur, heter det i forordet til det mangfoldige programmet. Medlem av planleggingsgruppa, Vibeke Larsen, sier til avisa Fremover at det er viktig at det ikke bare blir det stereotypiske samiske. – Vi er også moderne mennesker, og en del av det vanlige samfunnet.

  Samisk mat
  Foto: Heidi Rode / NRK
 • Stáhtatjállen Suodjalusdepartementan

  Bent-Joacim Bentzen (Gb) la nammadum stáhtatjállen stáhtarádáj Odd Roger Enoksen Suodjalsudepartementan. Bentzen boahtá virges fylkaráden Nordlándan. Bentzen la ajtu Njárgas Nordlándan ja boahtá virges jåhtulakfylkaráden. Bentzen nammaduváj stáhtaráden bierjjedagá.

  Bent-Joacim Bentzen er fylkesråd for infrastruktur og samferdsel i Nordland fylkeskommune.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Nammaduváj stáhtatjállen

  Fylkaráde Kristina Sigurdsdottir Hansen (Bb) la stáhtatjállen nammadum stáhtarádáj Bjørnar Selnes Skjæran Æládus – ja guolastusdepartementan. Kristina Sigurdsdottir Hansen la ajtu Færsuollus, ja la Honnesvágen årrum ja virgádam badjelasj 30 jage gånnå lij aj suohkanoajvve Davvenjárga gieldan jages 2007 gitta jahkáj 2019. Sigurdsdottir Hansen nammaduváj dán ámmádij stáhtaráden bierjjedagá.

  Kristina Hansen med cruiseskip i bakgrunnen
  Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK