Hopp til innhold

– Hamsuns kommentarer er ganske negative

Knut Hamsun private boksamling er gjennomgått og gransket. Forfatterens egne notater i bøkene røper at han ofte var kritisk til kollegene i samtiden.

Kamilla Aslaksen har gått gjennom alle bøkene i Knut Hamsuns private bibliotek.

Førsteamanuensis Kamilla Aslaksen har gått gjennom alle bøkene i Knut Hamsuns private bibliotek, og lager nå en katalog over innholdet.

Foto: Hans Erik Weiby

«Nei du himmel, for en innholdsløshet!»

Kamilla Aslaksen leser en av Knut Hamsuns håndskrevne kommentarer i en av forfatterens private bøker.

Forfatter Knut Hamsun ga tydelig uttrykk for hva han mente om bøkene han leste.
Foto: Hans Erik Weiby

De siste årene har Aslaksen, som er førsteamanuensis i litteraturvitenskap på Høgskolen i Innlandet, gått gjennom hele biblioteket til forfatter Knut Hamsun i dikterstuen på Nørholm.

– Han skrev ofte i margene «nei!» og «huff!», eller han kunne skrive i midten av en bok «nå gidder jeg ikke å lese mer». Hamsun gir ofte uttrykk for at dette liker han ikke.

De fleste av kommentarene forfatteren har lagt igjen er ofte negative, ifølge Aslaksen, som også har doktorgrad i bokhistorie og bibliotekvitenskap.

Knut Hamsuns bibliotek i dikterstua på Nørholm.

Mellom 6.000 og 7.000 av Knut Hamsuns private bøker er blitt renset for fukt og mugg, og er nå tilbake i dikterstuen på Nørholm.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Fire typer kommentarer

Aslaksens arbeid er en videreføring av registreringen fylkesarkivar Anton Olav Aalholm begynte i 1959.

Hun startet arbeidet med å gå gjennom de 6.500 bøkene i dikterstuen våren 2020.

Knut Hamsun i sin dikterstue på Nørholm i 1929

Knut Hamsun i dikterstuen sin på Nørholm i 1929.

Foto: Eier: Nasjonalbiblioteket

Biblioteket inneholder både skjønnlitteratur, sakprosa, Marie og Knut Hamsuns egne utgivelser på ulike språk og mye oversatt skjønnlitteratur.

Kamilla Aslaksen

Kamilla Aslaksen har gått gjennom alle bøkene på ny, og lager en katalog som skal gjøres tilgjengelig for forskere.

Foto: Hans Erik Weiby

Veldig mange av bøkene er rene underholdningsromaner.

– Hamsun leste mye av denne type romaner, men han var ikke alltid fornøyd, sier Aslaksen.

Hun viser fram en bok hvor Hamsun konkluderer på denne måten etter å ha lest boka: «Nei du himmel, for en innholdsløshet!»

Aslaksen har sett på alt han har skrevet ned i disse bøkene og sortert kommentarene i fire ulike typer.

Kommentarene sier litt om Hamsun som leser.

Opptatt av handling

Noen er ren korrektur, andre kommentarer går på logikk – om Hamsun syns det er realisme og sammenheng i bokas handling og plott:

«NB. Det er dog meget unødvendigt at en Generals Datter lar flyte om saa intime Papirer i en skuf etter sin Død. Hun døde jo ikke plutselig.»

– De kommentarene er interessante, for det sier litt om hva Hamsun selv tenker om hvordan en god bok skal skrus sammen.

I en bok konkluderer han på siste side: «Jeg har hundre innvendinger mot denne bok, som dog hist og her ikke er så dårlig!»

Forfatter Knut Hamsun noterte i mange av bøkene han leste. Og kommentarene var ikke ofte av positiv art.

Knut Hamsun konkluderer etter å ha lest hele boka.

Foto: Hans Erik Weiby

Katalog over bøkene

Kamilla Aslaksen har også drevet med bokauksjoner og tatt i millioner av bøker – en erfaring som har kommet godt med når hun nå har bladd seg gjennom alle Hamsun sine.

– Jeg ble kontaktet av Stiftelsen Nørholm for å lage en katalog over bøkene. Den er først og fremst interessant for forskere, og vil bli gjort tilgjengelig etter hvert, sier Aslaksen.

Omslagene på Hamsuns bøker ble gjerne laget av kunstnere, blant annet Olaf Gulbransson. - Bøker er materielle objekter, ikke bare tekst. Helheten er kulturhistoriske minner, sier Kamilla Aslaksen.

Omslagene på Hamsuns bøker ble gjerne laget av kunstnere, blant annet Olaf Gulbransson. – Bøker er materielle objekter, ikke bare tekst. Helheten er kulturhistoriske minner, sier Kamilla Aslaksen.

Foto: Hans Erik Weiby

– Ved å se på hver enkelt bok kan man se på hva Hamsun har lest delvis – og hva han ikke har lest, sier Aslaksen.

Noen av bøkene i Hamsuns private bibliotek har sider som ikke er skåret opp.

– Så de bøkene har han ikke lest, men han kan selvfølgelig ha lest andre utgaver.

Kamilla Aslaksen lager ny katalog over Knut Hamsuns private boksamling.

Kamilla Aslaksen lager en ny, oppdatert katalog over Knut Hamsuns bøker. Hun har også lest forfatterens kommentarer, og plassert dem i fire ulike typer.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Spennende

– For oss om underviser i Hamsun, forsker på Hamsun og har studenter som er interessert i Hamsun, så er dette selvfølgelig veldig spennende.

Det sier professor Bjarne Kristian Markussen ved Institutt for norsk og mediefag på UiA.

UiA-professor Bjarne Kristian Markussen

UiA-professor Bjarne Kristian Markussen.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– En boksamling sier ganske mye om personen som eier bøkene. Og når vi da i tillegg får de personlige notatene så kan en slik samling si oss noe nytt som vi ikke vet ut fra det publiserte materialet, sier han.

Renset for fukt og mugg

De siste årene har dikterstuen til Hamsun blitt grundig restaurert slik at det nå er mulig å oppbevare bøker der igjen.

Det var her han satt og arbeidet med mange av verkene sine helt frem til han døde i 1952.

Knut Hamsuns dikterstue på Nørholm

Også i sommer blir det guidete omvisninger i Knut Hamsuns dikterstue på Nørholm. Det er Grimstad bys museer som står bak omvisningene.

Foto: Hans Erik Weiby

Også bøkene som sto i hyllene da Hamsun levde har blitt renset for fukt og mugg og plassert tilbake.

– Bøkene sto til tørk i rundt to år i et klimaregulert telt på et lager på Nes jernverksmuseum. Så ble hver enkelt bok renset for hånd. Heldigvis hadde bøkene tatt veldig lite skade, sier Aslaksen.

Arbeidet med katalogen, er siste del i arbeidet med restaureringen av dikterstuen og innholdet.

– Det har vært veldig spennende. Og veldig meningsfullt, fordi det er viktig jobb å gjøre – sammen med alt det andre arbeidet som er gjort med dikterstuen, sier Aslaksen.

Hei!

Har du innspill eller tips til andre saker jeg burde se på? 

Tidligere har jeg blant annet skrevet om sykerpleiermangel, svindel og turistnæringen

Send meg gjerne en e-post! 

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 14 0,57 kr
Dyrest kl. 19 0,59 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
  • Dusje 2,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %