NRK Meny
Normal

Sametingets budsjett på sparebluss neste år

Færre midler til søknadsbaserte ordninger og kultur, mer til barn og unge. Sametinget la frem sitt nye budsjett i dag, med mindre penger enn på lenge. Arbeiderpartiet er enig i forslaget, men ...

Ann-Mari Thomassen

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen er godt fornøyd med at de har funnet tiltak for å styrke samisk språk.

Foto: Ánne Kátjá Nilsdatter Gaup / NRK

–Jeg håper ikke dette går ut over allerede iverksatte tiltak, som språksentre, sier Ronny Wilhelmsen (Ap).

Han legger vekt på at flere samiske småsamfunn bare blir mindre og mindre, og er i ferd med å dø ut. Han nevner det sjøsamiske som et eksempel.

– Vi ønsker å ha et større fokus på det sjøsamiske, fordi deres språk og kultur kommer til å dø ut. Jeg ser ikke at Sametinget satser på det, sier Wilhelmsen.

– Bevilgningen til sørsamisk kulturfestival blir til neste år firedoblet. Vi har sånn sett valgt å prioritere de områder der behovet er størst. Men jeg erkjenner at det er svært lite handlingsrom i Sametingets budsjett for 2016, sier Ann-Mari Thomassen.

Sametingsråden var på plass i Karasjok i formiddag for å kommentere forslaget til neste års budsjett.

Ronny Wilhelmsen

Ronny Wilhelmsen i Arbeiderpartiet er glad for at Sametinget nå satser på barn og unge, men håper de ikke tar penger fra andre allerede iverksatte tiltak.

Foto: Arbeiderpartiet

– Samiske barn og unge er fremtiden, derfor har vi valgt å satse på den målgruppa, sier hun til NRK.

Sametinget ønsker å bevilge blant annet 400.000 til Barnas Sameting og 200.000 kroner ekstra til samiske ungdomsstreff.

– Møtested for ungdom seg imellom er meget viktig. Vi ønsker å invitere til ungdomssamlinger der de unge kan få bruke språket enda mer i naturlige settinger, understreker Thomassen.

Hun sier også at Sametinget håper foreldre i tiden fremover vil velge å snakke samisk til sine barn. Der trekker hun frem kampanjen «Snakk samisk te´ mæ», og ønsker at de kan få til noe lignende i fremtiden.

Sametinget får 434 millioner av neste års statsbudsjett.

– Er dere fornøyd med budsjettet dere nå har laget?

– Vi kan ikke si at vi er fornøyd når det er realnedgang, det har det ikke vært siden 2001. Det gir store utfordringer og mindre rom for aktiviteter. Vi får håpe at stortinget klarer å justere budsjettet i en litt mer positiv retning sånn at det kan være mulig i revidert budsjett å øke på poster som vi ikke har klart å øke til nå, sier Thomassen.

Få som kommenterer budsjettet

Aud Helene Martinsen er parlamentarisk leder for Fremskrittspartiet på Sametinget. Hun har ikke lest budsjettet ennå og ønsker derfor ikke å uttale seg. Allikevel sier hun følgende til NRK:

– Vi er nok uansett ikke enig i budsjettet, det ville vært en sensasjon.

Lars Filip Paulsen fra Høyre ønsket heller ikke å kommentere ennå, fordi han ikke har lest budsjettet i sin helhet.

Sametinget

Sametinget har fått 434 millioner kroner i neste års statsbudsjett.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Ronny Wilhelmsen ønsker å se nærmere på hvor Sametinget har brukt pengene som de nå velger å kutte i språkprosjektene.

– Språksentrene har bare en økning på 1,3 prosent. Det er for dårlig, og vi i Arbeiderpartiet kommer garantert til å se på det.

Wilhelmsen er skuffet over at regjeringen gir signaler om at de ikke ønsker å satse på det samiske fremover, og mener et samlet sameting må kreve å få en sum tilsvarende minimum lønns- og prisvekst.

Tilfreds

Ann-Mari Thomassen forteller til NRK at de har hatt store utfordringer med å finne et budsjett som skaper utvikling for det samiske samfunnet.

– Vi ser en reell nedgang til samiske formål. Da må vi prioritere, og det har i denne omgang blitt barn og unge. Jeg er tilfreds at vi innenfor svært knappe rammer har klart å prioritere tiltak for å styrke samisk språk, spesielt rettet mot barn og unge. Å legge til rette for at barn skal lære mer om samepolitikk og demokrati er viktig for oss.