– Det beste dokumentet

Sameminister Dag Terje Andersen mener samene må være fornøyd med statsbudsjettet.

VIDEO: - Aldri vært bedre

Dag Terje Andersen
Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

– Jeg er klar over at forventningene er store når statsbudsjettet legges fram. Realiteten er at vi legger fram det sterkeste dokumentet noen gang fra regjeringen når det gjelder tiltak på det samepolitiske området, sier Andersen til NRK Sámi Radio.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har hovedansvaret for samiske saker i regjeringen.

Sametingspresident Egil Olli er skuffet over budsjettet.

– Når man tar inn prisstigningen også her, blir det ikke særlig stor økning, sier Olli.

Korte nyheter

 • Tráilarvuoddji sádden buohccevissui

  Heahtebálvalusat leat ožžon tráilarvuoddji, gii vujii badjelluotta Deanus, Sirpmá guovllus olggos tráilaris, ja almmái lea sáddejuvvon helikopteriin Girkonjárgga buohccevissui. Sii ožžo albmá olggos rohpeluŋkká čađa.

  – Mii eat leat áibbas sihkkarat man dilis son lea, muhto mii diehtit son lea dieđuid alde, muitala operašuvdnajođiheaddji Tarjei Leinan Mathiesen.

  – Geaidnu lea dál fas rahppon johtolahkii, dadjá Leinan Mathiesen.

 • Mot innspill til reindriftsavtale

  Nordkalottfolket stemte i mot alle innspill til reindriftsavtalen på sametingets plenumsmøte i dag. Partiet la i stedet en merknad til saken hvor de bl.a. uttaler: "Nordkalottfolket mener at reindriftsnæringen skal ha beiterett, men da på lik linje med andre næringers bruksrett i områdene. Utmarksbruker innenfor utmarksnæringer, jakt, fangst og fiske, høsting av bær og urter, og beite til husdyr, skal alle behandles likeverdig i utmarka."

  Reindrift Saltfjellet
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK
 • Eai dorjon boazodoallošiehtadusa

  Nordkalottfolket vuostaldii buot cealkámuševttohusaid boazodoallošiehtadussii sámedikki dievasčoahkkimis otne. Nordkalottfolket bijai baicce ovdan mearkkašumi áššái gos dadjet ea.ea: "Nordkalottfolket oaivvilda ahte boazodoalus galgá leat guođohanriekti, muhto dalle seamma dásis eará ealáhusaid geavahusrivttiin guovlluin. Meahccegeavaheaddjit nugo meahcceealáhusat, meahcásteapmi bivdu ja guolástus, muorje- ja urttasčoaggin, šibihiid guohtun, galget buohkat meannuduvvot ovttaárvosaččat meahcis."

  Reindrift Saltfjellet
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK