Penger til nye lærere og journalister

Rektor ved Sámi Allaskuvla Steinar Pedersen er fornøyd med statsbudsjettet.

steinar Pedersen
Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Sámi Allaskuvla/Samisk Høgskole får litt over 1,5 millioner mer fra neste års statsbudsjett, tilsammen 60 millioner. Økningen gleder rektor Steinar Pedersen.

– Dette betyr at journalistutdanningen og førskole- og allmennlærerutdanningene er sikret neste år. Vi kan i tillegg opprettholde dagens tilbud.

Den samiske høyskolen Sámi Allaskuvla i Kautokeino har i år verken lærerutdanning eller journalistutdanning. De siste journaliststudentene ble uteksaminert våren 2006.

Ny stipendiatstilling

Pedersen er også svært tilfreds med at Kunnskapsdepartementet foreslår å bevilge 11,7 mill. kroner til full husleiekompensasjon i det nye bygget Diehtosiida som står ferdig neste høst. I 2009 styrkes også Samisk høgskole ved at det bevilges midler til en stipendiatstilling.

Ingen samisk lesesenter

Derimot er Pedersen misfornøyd med at regjeringen ikke bevilger penger til opprettelsen av et samisk lesesenter. Et slikt senter er ment til å styrke samiske barns og unges leseferdigheter.

– I full drift vil dette koste mellom 3-4 millioner kroner i året, og vi hadde i hvert fall håpet å få noen midler til å komme i gang. Jeg har problemer med å forstå hvorfor senteret ikke er prioritert, sier han.

Korte nyheter

 • Samisk uke for første gang

  Synliggjøring av samisk mat, samisk litteratur, panelsamtaler, foredrag og duodje. Det er bare noe av innholdet i historiens første samiske uke i Narvik kommune som åpner på mandag. – Målgruppa er alle innbyggere i kommunen, og ikke minst alle aktører som kan ha aktiviteter i en markering av samisk kunst og kultur, heter det i forordet til det mangfoldige programmet. Medlem av planleggingsgruppa, Vibeke Larsen, sier til avisa Fremover at det er viktig at det ikke bare blir det stereotypiske samiske. – Vi er også moderne mennesker, og en del av det vanlige samfunnet.

  Samisk mat
  Foto: Heidi Rode / NRK
 • Stáhtatjállen Suodjalusdepartementan

  Bent-Joacim Bentzen (Gb) la nammadum stáhtatjállen stáhtarádáj Odd Roger Enoksen Suodjalsudepartementan. Bentzen boahtá virges fylkaráden Nordlándan. Bentzen la ajtu Njárgas Nordlándan ja boahtá virges jåhtulakfylkaráden. Bentzen nammaduváj stáhtaráden bierjjedagá.

  Bent-Joacim Bentzen er fylkesråd for infrastruktur og samferdsel i Nordland fylkeskommune.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Nammaduváj stáhtatjállen

  Fylkaráde Kristina Sigurdsdottir Hansen (Bb) la stáhtatjállen nammadum stáhtarádáj Bjørnar Selnes Skjæran Æládus – ja guolastusdepartementan. Kristina Sigurdsdottir Hansen la ajtu Færsuollus, ja la Honnesvágen årrum ja virgádam badjelasj 30 jage gånnå lij aj suohkanoajvve Davvenjárga gieldan jages 2007 gitta jahkáj 2019. Sigurdsdottir Hansen nammaduváj dán ámmádij stáhtaráden bierjjedagá.

  Kristina Hansen med cruiseskip i bakgrunnen
  Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK