Penger til nye lærere og journalister

Rektor ved Sámi Allaskuvla Steinar Pedersen er fornøyd med statsbudsjettet.

steinar Pedersen
Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Sámi Allaskuvla/Samisk Høgskole får litt over 1,5 millioner mer fra neste års statsbudsjett, tilsammen 60 millioner. Økningen gleder rektor Steinar Pedersen.

– Dette betyr at journalistutdanningen og førskole- og allmennlærerutdanningene er sikret neste år. Vi kan i tillegg opprettholde dagens tilbud.

Den samiske høyskolen Sámi Allaskuvla i Kautokeino har i år verken lærerutdanning eller journalistutdanning. De siste journaliststudentene ble uteksaminert våren 2006.

Ny stipendiatstilling

Pedersen er også svært tilfreds med at Kunnskapsdepartementet foreslår å bevilge 11,7 mill. kroner til full husleiekompensasjon i det nye bygget Diehtosiida som står ferdig neste høst. I 2009 styrkes også Samisk høgskole ved at det bevilges midler til en stipendiatstilling.

Ingen samisk lesesenter

Derimot er Pedersen misfornøyd med at regjeringen ikke bevilger penger til opprettelsen av et samisk lesesenter. Et slikt senter er ment til å styrke samiske barns og unges leseferdigheter.

– I full drift vil dette koste mellom 3-4 millioner kroner i året, og vi hadde i hvert fall håpet å få noen midler til å komme i gang. Jeg har problemer med å forstå hvorfor senteret ikke er prioritert, sier han.

Korte nyheter

 • Korona njuolggádusat rivdet

  Otná rájes rivdet korona njuolggadusat Norggas. Muhtin gáržžideamit leat ložžejuvvon ja dál besset maid eanet olbmot doaluide čoahkkanit, nu čállá
  Kultuvrra ja dásseárvoministtar Anette Trettebergstuen preassadieđáhusas ikte.

  Ráđđehus diktá dál gitta 1500 olbmo searvat sistedoaluide, gos čohkkánsajit galget leat giddejuvvon. Olgodoaluide lea ráddji dál 3000 olbmo. Njálbmesudjii lea dieđus dehálaš ja gaská doalahit.

  Anette Trettebergstuen møter ledere i Norges idrettsforbund
  Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum
 • Sisabahkkemat sámis lassánit

  Norgga olmmošvuoigatvuođaásahus, NIM lea čállán raporta makkár olmmošvuoigatvuođaid leat rihkkun sisabahkkemiin sámiid geavahanguovlluin. Dás boahtá ovdan ahte lea rievdan dan guvlui ahte sámiid beroštumiid guldalit, seammás de NIM-raporta čájeha ahte lassánit dákkár sisabahkkenáššit sámi guovlluin. Dálá rievttálaš suodjaleapmi sisabahkkemiid ja huksemiid vuostá ii leat doarvái buorre, deattuhit dán raporttas, seammás celket gal ahte dat nákce bissehit olu daid ohcamušain maid gohččodit sisabahkkemiid sámi guovlluide. Dás logat olles raporta (Norgga olmmošvuoigatvuođaásahusa siiddut)

  Vindturbiner i Roan Vindpark på Fosen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Dokumentára seksuálalaš veahkaválddis

  Guokte sámi nissona muitaleaba "The Silence in Sápmi" filmmas seksuálalaš veahkaválddi birra maid soai leaba vásihan ja go leat geahččalan jávohuhttit sudno. Dokumentárafilmmas muitaleaba Ida Labba Persson ja Marion Anne Mienna Rimpi vásáhusain, ja filbmadahkki Liselotte Wajstedt lea geavahan gávcci jagi filmma gárvvistit, mii dál čájehuvvo TIFF doaluin. Loga eambbo dás

  Regissør Liselotte Waistedt.
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK