Høyre-Erna: – Burde satset mer på samene

Erna Solberg - tidligere "sameminister" - er forbauset over at finansministeren ikke nevnte noe om samiske tiltak under framleggelsen av statsbudsjettet.

Erna Solberg
Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

– Det understreker at regjeringen ikke har noe satsing på samiske spørsmål eller oppgaver som er viktig for samer. Hadde det vært det, ville det nok vært nevnt under framleggelsen på Stortinget, sier Erna Solberg til NRK Sámi Radio.

SE: Solberg forbauset

Hun er parlamentarisk leder for Høyre på Stortinget. Solberg var kommunalminister i Bondevik-regjeringen. Da var det Kommunaldepartementet som hadde ansvaret for samiske saker i regjeringen.

Burde gitt mer til samiske formål

Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) er den rødgrønne-regjeringens "sameminister".

– Vi legger fram det sterkeste dokumentet noen gang fra regjeringen når det gjelder tiltak på det samepolitiske området, sa Andersen til NRK Sámi Radio i går.

Totalt bevilger regjeringen 782 millioner kr til samiske formål. Av dette går 334 millioner kr til Sametinget.

BAKGRUNN: PENGER TIL SAMISKE FORMÅL

Erna Solberg er forbauset over at bevilgningene til neste år ikke følger tritt med prisstigningen.

– Jeg mener regjeringen har gitt uttrykk for at de ønsker satsing på samisk språk og kultur, og når den har så mye kultursatsing ellers, så synes jeg regjeringen burde funnet mer plass til også det samiske i budsjettet, sier Høyres parlamentariske leder.

Ikke ønske om usynliggjøring

På spørsmål fra NRK Sámi Radio om finansminister Kristin Halvorsen (SV) usynliggjør samene ettersom bevilgningene ikke følger prisstigningen, svarer hun dette:

Kristin Halvorsen

Finansminister Kristin Halvorsen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

– Jeg har ikke hatt noe ønske om å usynliggjøre den samiske befolkningen. Vi ønsker fortsatt et godt samarbeid med samene, sier Halvorsen.

SE: Taus om samiske tiltak

Hun viser også til finanskrisen som hele verden er preget av.

– I forhold til den situasjonen vi nå befinner oss i, er virkningen for den samiske befolkningen den samme som for ellers av landet.

Under pressekonferansen tirsdag svarte finansministeren svært kort på spørsmål om samiske forhold.

– Jeg kan anbefale deg til å ta kontakt med statsråd Dag Terje Andersen som har ansvaret for å koordinere samiske spørsmål i regjeringen, svarte Kristin Halvorsen blant annet.

Korte nyheter

 • Kárášjoga eatnamat gullet FeFoi

  Finnmárkkoopmodat (FeFo) dat galgá hálddašit ja oamastit Kárášjoga guovllu eatnamiid iige Kárášjoga álbmot, nu oaivvilda FeFo vástádusas Finnmárkku meahcceduopmostullui. Kárášjoga álbmot váiddii Kárášjoga eatnamiid hálddašanvuoigatvuođaášši Meahcceduopmostullui geassemánu 10. beaivve. FeFo direktevra Jan Olli dadjá, ahte dat maid advokáhta čállá, lea FeFo čilgehus ja gáibádus Meahcceduopmostullui go dat meannuda ášši. Dál dát ášši lea Mehcceduopmostuolu duohken, dadjá Olli. Finnmárkku kommišuvdna celkkii iežas raporttas 2019 ahte Kárášjoga gieldda eatnamat gullet Kárášjoga álbmogii.

  Jan Olli
  Foto: Jan Henrik Hætta / FeFo
 • Nannegoahtá eanageavahanáššiid

  NBR áigu dál buorebut bargat ja nannet boazodoalu eanageavahanáššiid dáfus. Mihttun lea sihkkarastit boazodoallu váldojuvvo vuhtii almmolaš plánain ja nákcet buorebut dustet jearaldagaid mat bohtet boazodoalu vuoigatvuođaid dáfus. Ja danne ohcetge dál guokte ráđđeaddi dáid bargguid doaimmahit.

  Reindrift og nussir
  Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK
 • Seminára Fovsen-duomus

  Oslo universitehta juridihka fakultehta lágida seminára Alimusrievtti stuorrakámmira mearrádusas mas dat celkkii, ahte Fovsen bieggaturbiinnaid huksen ja eatnamiid bággolonisteapmi lea lobihis mearrádusat ja rihkku álgoálbmotvuoigatvuođaid ON artihkkala 27 vuođul. Semináras geahčadit dárkileappot duomu sisdoalu ja makkár váikkuhusat das leat. Seminára lea otne golggotmánu 26. beaivve.

  Vindmøller i solnedgang i Roan på Fosen
  Foto: Linda Bjørgan / NRK