Skuffet president

Statsbudsjettet ble en skuffelse for sametingspresident Egil Olli. Heller ikke opposisjonen på Sametinget er imponert.

VIDEO: - Dette er uholdbart

Egil Olli
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Nei, dette er jeg ikke fornøyd med, sier Olli til NRK Sámi Radio.

Parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund (NSR), Aili Keskitalo sier dette:

– Sametingspresidenten har i forkant av statsbudsjettet bidratt til å skru opp forventningene om et kraftig samisk løft i årets budsjett. Det skjedde ikke. Sametinget hadde på forhånd bedt om en økning på 65 millioner kroner, men fikk bare 23, skriver hun i en pressemelding.

Spist opp av prisstigningen

Regjeringen foreslår en samlet bevilgning til samiske formål på 782 millioner kroner. Dette er summen av alle samiske tiltak.

– Dette er den største bevilgningen til samiske formål noensinne, skriver sameminister Dag Terje Andersen i en pressemelding.

Likevel er ikke sametingspresidenten imponert.

– Økningen er på 3,6%. Hvis vi tar bort prisstigningen på 4,5%, så er det dermed egentlig en reell nedgang. Hele statsbudsjettet har en økning på nesten 10%. Her har bevilgningen til samiske formål blitt svekket, sier Olli til NRK Sámi Radio.

GULDAL: Olli duhtameahttun

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) stiller seg undrende til sametingspresidentens påstand.

– Jeg kan ikke forstå at de regnestykkene er riktige, men da må jeg gå tilbake og sjekke litt på dette, sier hun til NRK Sámi Radio.

SE SVARET: Tror ikke på Sametinget

– Henger ikke på greip

Aili Keskitalo stiller seg samtidig undrende til at samiske læremidler ikke blir prioritert.

Aili Keskitalo

NSRs parlamentariske leder, Aili Keskitalo.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– På den ene siden sier man at man ønsker å satse på samisk språk, men på den andre siden bevilger man ikke tilstrekkelig med midler for å produsere flere samiske læremidler. Dette henger ikke på greip, og Regjeringens språksatsing fremstår som haltende, sier hun.

GULDAL: Keskitalo cuiggoda

Stram prioritering

Til Sametinget har regjeringen foreslått 334 millioner kr neste år. I kroner er økningen på 23 millioner kr. Presidenten er fornøyd med dette.

– Når man tar inn prisstigningen også her, blir det ikke særlig stor økning. Det betyr at vi må prioritere veldig strengt.

Egil Olli kan ikke svare på hvilke formål og tiltak som eventuelt vil få mindre penger neste år.

– Sametingsrådet skal i alle fall prioritere de samiske museene. Det samme gjelder også språk- og læremidler.

– Kan ikke fortsette med dette

Et lyspunkt Egil Olli har funnet i budsjettforslaget er at regjeringen ser nødvendigheten av helt andre prosedyrer mellom Sametinget og regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet.

– Det er bra regjeringen gir oss dette signalet. Når man ser at det er en reell nedgang til samiske formål, så er det nødvendig at kontakten mellom regjeringen og Sametinget bedres. Dagens budsjettprosess er ikke bra nok, og dette kan vi ikke fortsette med. Det er ikke en holdbar situasjon at vi ikke vet hvor mye penger vi får før dagen statsbudsjettet fremlegges, sier Egil Olli.