– Lea stoerre earoe Brobyggerprisen åadtjodh

Ella Marie Hætta Isaksen (21) Brobyggerprisen 2019 Tråantesne daan biejjien dåastoeji. Les også på norsk.

Ella Marie Hætta Isaksen

Ella Marie Hætta Isaksen geerjene gosse scenesne lij.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Les artikkelen på norsk.

Nøørjen Gærhkoeakademier åasam veedti, jih jeahta «Stjernekamp»-vitnie pruvvie bigkie gaskemh saemien åålmegijstie jih nøørjen ektievuekide.

– Daate lea stoerre earoe munnjan, jih leam geerjene åasam åadtjoem, dihte jeahta.

Gærhkoeakademien åvtehke Kjell Riise jeehti Ella Marie ij lea barre væjkele artiste mij saemien vuekie bijjiedidh, mohte aaj goh byjreseaktiviste.

Jååktan dihte konseerte Vår Frue gærhkosne spealadi, jih dan biejjien åasam dåastoeji.

Dihte aaj jeehti guhkiem tijjie pruvvie bigkedh, mohte edtja sov bøøremes jåarke dam darjodh.

Ella Marie Hætta Isaksen

En glad Ella Marie Hætta Isaksen mottar prisen på scenen.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Ella Marie Hætta Isaksen (21) mottok i dag Brobyggerprisen 2019 for sitt arbeid mellom det samiske folket og norske storsamfunnet i Trondheim.

– Det er en stor ære å motta denne prisen, sier hun.

Kirkeakademienes styreleder Kjell Riise sa under utdelingen av prisen at hun ikke bare har bemerket som en dyktig artist som fremhever det samiske, men også som miljøaktivist.

Hun spilte i konsert i går kveld i en fullsatt Vår Frue kirke under Olavsfestspill, og i dag mottok hun pris.

– Det tar lang tid å bygge bro. Det krever en god plan, en sterk sjel og mange tunge byggeelementer. Jeg vet ikke om jeg har det som trengs, men jeg kan love at jeg skal gjøre det beste jeg kan for å fortsette å bygge broer så lenge jeg kan, sa Ella Marie på scenen.