Hopp til innhold

Landbruksdepartementet anker reintalldommen

Etter å ha gjennomgått Indre Finnmark tingrett sin dom om 24-åringen som vant over staten i en reintallsak, har Landbruks- og matdepartementet besluttet å anke saken. – Ikke uventet, kommenterer advokaten som nå forbereder saka til lagmannsretten.

Jovsset Ante Sara vil måtte leve i det uvisse etter at staten anket saken om reintall.
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Departementet fastholder at reduksjonsvedtaket er gyldig, og ikke strider mot verken nasjonal lov eller internasjonale forpliktelser, skriver ekspedisjonssjef Anne Marie Glosli i en epost til NRK.

Landbruks- og matdepartementet har for øvrig ingen kommentarer til saken.

Det var i mars 2014 at Landbruks- og matdepartementet vedtok at Jovsset Ánte I. Sara må redusere reintallet sitt ned til 75. Han svarte med å saksøke staten. Og rettssaken i Indre Finnmark tingrett endte med seier til den 24 år gamle reineieren.

Les om dommen her: 24-åring vant over staten i reintallsak

Ikke uventet

Advokaten til 24-åringen Jovset Ante I. Sara sier i en kommentar at det ikke var uventet at staten anker dommen.

Advokat Trond Biti er ikke overrasket over at saken ble anket.

Advokat Trond Biti er ikke overrasket over at saken ble anket.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Jeg har jo heller ikke blitt overrasket om staten hadde lagt til grunn den jussen som Indre Finnmark tingrett la til grunn, og tatt en lovendring knyttet til forholdmessighetsprinsippet.

Hva gjør dere nå?

Her er det ikke så mye å gjøre. Vi vil motta et tilsvar, og her vil saken komme opp i lagmannsretten, og min klient Sara vil måtte leve med denne uvissheten en god stund fremover i forhold til gyldigheten av vedtaket der han måtte redusere halvparten av reinflokken, sier Trond Biti.

Les også: I retten : – Staten opptrer ulogisk mot unge nyetablerere

Les også: – Han har tatt saken i egne hender

Korte nyheter

 • Ii oaččo báhčit guovžža mii sávzzaid lea goddán

  Robert Severin Pedersen lea ohcan goddon sávzzaid máŋga vahkku. Sus lea sávzadoallu Leavnnjas.

  – Lea heahti ahte ferten bere geahčat suorbmaid čađa go guovža goddá sávzzaid. Dán dili in sáva geasage, muitala son.

  Severin Pedersen muitala ahte lea gávdnan 14 goddon sávzza.

  Son lea ohccan báhčinlobi, muhto stáhtahalddašeaddji ii ahte, go ii galgga leat hoahpolaš dilli.

  Dálkkádat- ja birasdepartementa ii leat vástidan NRK:ii dán áššis.

  Loga ášši dárogillii:

 • Váldon gitta guokte olbmo vejolaš veagalváldima maŋŋá

  Ođasmahtton 13.24: Politiijat leat váldán gitta nuppi olbmo. Nu dieđihit twitteris.

  Politiijat Áltás dieđihit twitteris ahte leat váldán gitta vuolleahkásaš olbmo maŋŋá go ožžo dieđu veagalváldima birra.

  Politiijat ožžo dieđu dáhpáhusas sullii beal ovtta áigge sotnabeai ija.

  – Mii leat dál bargamin gávdnat nuppi vejolaš vearredahkki, muitalit politiijat twitteris.

 • Elle Maija videre i Stjernekamp

  Med sin unike operasang, der storparten av sangen består av mjauing, rasket Elle Maija Klefstad Bær med seg nok stemmer til å gå videre til neste runde av Stjernekamp.

  Mia Gundersen trakk det korteste strået, og får ikke fortsette i sangkonkurransen.

  Stjernekamp 2023, Elle Maija Klefstad Bær
  Foto: NRK