Hopp til innhold

– Han har tatt saken i egne hender

Flere sentrale personer i Sápmi har latt seg imponere av den unge reineieren som i ettermiddag vant rettsssaken mot staten.

Ellinor Marita Jåma

Leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund mener Jovsset (24) er et godt forbilde for unge reindriftssamer.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

– Jeg er utrolig imponert av han unge gutten som har tatt steget og faktisk gått til sak mot staten. Det er mange som har vært misfornøyd, men ikke gjort noe med det, sier leder i Norske Reindriftssamers Riksforbund, Ellinor Marita Jåma.

Hun prater om Jovsset Ánte I. Sara og hans seier over staten i Indre Finnmark Tingrett. Han valgte å saksøke Landbruks- og matdepartementet etter de krevde at han skulle redusere reintallet til 75.

– Han er et godt forbilde for de yngre. Skal man nå frem med noe, må man gjøre noe med det, noe han til de grader har gjort i denne saken, fortsetter Jåma.

Ta på alvor

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Også Sametingspresident Aili Keskitalo har fulgt saken med stor interesse.

– Denne dommen viser at disse bekymringene har vært berettiget. Saken med reintallstilpasningen var senest oppe til behandling i Sametingets plenum i mars, sier Sametingspresidenten i en pressemelding i ettermiddag.

Keskitalo tror nå at dommen vil få konsekvenser for statens reintallspolitikk.

– Konsekvensene av dommen vil føre til at saken om reintallstilpasninger må vurderes på nytt. Denne dommen må landbruksministeren ta på alvor. En videre konsekvens må være at den eksisterende reindriftsloven må gjennomgås på nytt.

Det er Jåma enig i.

– Myndighetene burde lyttet til næringen, til NRL og Sametinget. Vi har vært tydeige på det fra prosessen startet, hvilken retning man bør ta, sier Jåma.

Hun understreker at myndighetene heller ikke valgte å lytte til sitt eget faglige rådgivende organ, og mener de har kjørt sitt løp i en desperasjon etter å få ned reintallet uten å tenke på konsekvensene.

– Dommen kommer til å være viktig i fremtiden om hvordan man håndterer reindriftssituasjonen, avslutter Jåma.

Landbruks- og matdepartementet ønsker ikke å kommentere dommen før førstkommende mandag.

Korte nyheter

  • Dovddus sámi professor manái ealáhahkii

    Otne manai virggálaččat ealáhahkii Oulu universitehta Sámekultuvrra professor Veli-Pekka Lehtola. Sus leamašan erenomáš stuorra mearkkašupmi sámi dutkamuššii.

    – Ii oktage sáhte mannat su meattá, go álgá dutkkat sámi kultuvrra, ja sámiid historjjá, ferte vuos oahpásmuvvat Veli-Pekka čállosiidda, lohka professor Anni-Siiri Länsman.

    Geahča ášši otná TV-ođđasiin.