Reintall og vekter i Vest-Finnmark

Reintallet i Vest-Finnmark har økt med 17.697 i tiårs perioden fra 1998/1999 til 2008/2009.

I tabellen nedenfor er distriktene i Vest-Finnmark. Her vises reintallet for hvert distrikt. Vest-Finnmark er delt i tre soner.

I tillegg er de gjennomsnittlige slaktevektene oppgitt.

Reindriftsmyndighetene bruker slaktevektene på miessi (årskalv), varit (halvannet år gammel hannrein) og áldu/rotnu (simle/simle som ikke har fått kalv) som indikatorer på bærekraftig reindrift.

Både næringen og myndighetene er enige om at slaktevekten på miessi skal ligge mellom 17 og 19 kg. Varit bør veie mellom 25 og 27 kg. Áldu/rotnu bør veie mellom 27 og 29 kg.

De siste slaktevektene (2008/2009) viser at 13 av distriktene har vekter på miessi (årskalv) som er over 17 kg, mens ti av distriktene ligger under 17 kg. I fire distrikter foreligger det ikke tall på vekt.

Reintall og vekter i østre sone i Vest-Finnmark:

Reintall og vekter i Vest Finnmark - Østre sone

Distrikt

1998/99

2002/03

2007/08

2008/09

 

 

 

 

 

19 - Sállán

2.930

2.955

4.342

4.271

Vekt varit

31.0

32.7

31.6

33.9

Vekt aldu/rotnu

30.3

32.2

30.7

32.1

Vekt miessi

19.8

21.4

21.1

21.1

 

 

 

 

 

20 - Fálá

1.616

1.982

2.418

2.217

Vekt varit

21.0

27.7

27.4

24.2

Vekt aldu/rotnu

24.6

27.6

28.4

28.5

Vekt miessi

13.1

17.8

19.8

17.9

 

 

 

 

 

21 - Gearretnjárga

1.487

1.789

2.902

2.907

Vekt varit

27.6 (99/00)

29.9

28.1 (06/07)

28.8

Vekt aldu/rotnu

28.9

30.8

28.0

31.8

Vekt miessi

18.3

22.5

18.5

18.2

 

 

 

 

 

22 - Fiettar

5.221

6.462

8.023

7.185

Vekt varit

24.0

32.0

25.7

25.1

Vekt aldu/rotnu

27.9

28.4

25.0

28.8

Vekr miessi

16.9

20.4

17.3

16.9

 

 

 

 

 

23 - Valgenjárgga siida

1.957

2.139

1.256

1.296

Vekt varit

22.2

29.6

-

27.3

Vekt aldu/rotnu

29.4

31.3

31.4

27.3

Vekt miessi

16.4

22.3

19.7

18.3

 

 

 

 

 

23 - Girenjárgga siida

3.084

3.908

4.328

4.253

Vekt varit

22.0

27.9

23.4

20.0

Vekt aldu/rotnu

26.3

27.1

23.7

25.9

Vekt miessi

14.4

19.1

15.3

14.4

 

 

 

 

 

23 - Jalgon

2.919

3.298

2.914

2.897

Vekt varit

24.0

29.5

26.5

24.8

Vekt aldu/rotnu

27.4

30.3

28.3

26.1

Vekt miessi

13.8

20.0

16.9

16.2

 

 

 

 

 

23 - Ealgenjárgga siida

168

204

119

132

Vekt varit

31.0

35.2

28.8

-

Vekt aldu/rotnu

30.8

-

-

-

Vekt miessi

-

24.4

20.4

-

 

 

 

 

 

24 A - Oarje-Sievju

895

1.614

1.308

1.242

Vekt varit

29.0 (99/00)

31.8

34.0

33.2

Vekt aldu/rotnu

23.6

28.7

32.8 (06/07)

32.5

Vekt miessi

15.7

20.7

20.4

20.0

 

 

 

 

 

24 B - Nuorta-Sievju

1.412

735

635

734

Vekt varit

24.8

28.0

27.5

-

Vekt aldu/rotnu

25.2

27.6

-

-

Vekt miessi

14.5

19.9

18.6

-

Reintall og vekter i midtre sone i Vest-Finnmark:

Reintall og vekter i Vest-Finnmark - Midtre sone

Distrikt

1998/99

2002/03

2007/08

2008/09

 

 

 

 

 

25 - Stierdná

683

1.358

1.505

1.302

Vekt varit

26.1

36.1

30.8

30.6

Vekt aldu/rotnu

26.3

31.1 (03/04)

-

33.2

Vekt miessi

17.5

23.6

21.8

20.5

 

 

 

 

 

41 - Beaskádas

2.686

2.593

3.915

4.476

Vekt varit

22.9

31.7

27.8

24.1

Vekt aldu/rotnu

27.4

29.4

27.3

24.5

Vekt miessi

13.2 (99/00)

20.4

19.9

18.1

 

 

 

 

 

26 - Lákkonjárga

7.756

9.438

9.364

8.290

Vekt varit

22.1

26.0

23.1

22.7

Vekt aldu/rotnu

23.2

26.5

24.9

24.4

Vekt miessi

14.0

-

17.3

-

 

 

 

 

 

27 - Joahkonjárga

4.669

5.617

7.102

6.321

Vekt varit

21.8

27.0

22.8

23.9

Vekt aldu/rotnu

24.3

29.7

23.5

24.3

Vekt miessi

14.2

20.7

16.2

15.7

 

 

 

 

 

28 - Cuokcavuotna

679

547

583

580

Vekt varit

23.8

29.7

-

30.0

Vekt aldu/rotnu

31.1

32.5

30.9

34.9

Vekt miessi

18.8

21.2

19.5

19.6

 

 

 

 

 

29 - Seakkesnjárga ja Sildá

1.022

1.230

1.037

1.020

Vekt varit

23.6

30.3

25.9

30.6

Vekt aldu/rotnu

25.3

33.5

26.6

26.8

Vekt miessi

17.1

20.5

17.3

17.0

 

 

 

 

 

32 - Silvvetnjárga

1.597

1.818

2.137

2.043

Vekt varit

21.4

29.1

25.1

22.1

Vekt aldu/rotnu

24.3

30.1

27.5

28.1

Vekt miessi

16.0

20.0

17.9

18.0

 

 

 

 

 

33 - Spalca

6.128

6.238

7.535

7.043

Vekt varit

21.0

26.9

21.6

19.3

Vekt aldu/rotnu

23.7

26.4

25.6

24.3

Vekt miessi

12.6

19.3

14.8

14.1

 

 

 

 

 

40 - Orda

5.023

6.252

6.652

6.314

Vekt varit

21.0

25.2

25.2

22.2

Vekt aldu/rotnu

23.7

27.7

24.8

23.4

Vekt miessi

13.1

19.4

14.0

14.2

 

 

 

 

 

33 T - Ittunjárga

630

649

638

685

Vekt varit

22.7

30.0 (03/04)

27.6

-

Vekt aldu/rotnu

28.4

26.9 (03/04)

30.8

-

Vekt miessi

15.8

19.4

20.4

-

 

 

 

 

 

19/32T - Ivgoláhku

1.223

1.543

1.484

1.456

Vekt varit

29.0

33.6

30.1

30.3

Vekt aldu/rotnu

29.4

33.6

30.0

31.0

Vekt miessi

20.4

22.2

18.6

19.1

Reintall og vekter i vestre sone i Vest-Finnmark:

Reintall og vekter i Vest-Finnmark - Vestre sone

Distrikt

1998/99

2002/03

2007/08

2008/09

 

 

 

 

 

34 - Ábborašša

5.870

5.641

6.386

6.310

Vekt varit

22.1

28.9

25.8

23.8

Vekt aldu/rotnu

24.8

29.4

26.8

24.6

Vekt miessi

16.5

20.4

17.0

13.9

 

 

 

 

 

35 - Fávrrosorda

7.138

6.648

7.221

6.510

Vekt varit

21.7

29.2

25.6

25.8

Vekt aldu/rotnu

26.3

32.5

28.3

28.0

Vekt miessi

14.7

20.4

16.9

16.6

 

 

 

 

 

36 - Cohkolat

6.734

5.779

8.265

8.510

Vekt varit

21.7

29.1

24.6

22.6

Vekt aldu/rotnu

23.7 (99/00)

28.2

28.9

25.2

Vekt miessi

18.1 (99/00)

20.8

16.8

16.5

 

 

 

 

 

37 - Skárfvággi

621

1.559

1.555

1.474

Vekt varit

-

38.0

27.7

28.3

Vekt aldu/rotnu

-

35.3

30.0

28.9

Vekt miessi

-

26.6

19.0

17.0

 

 

 

 

 

39 - Árdni/Gávvir

1.550

1.771

2.385

2.145

Vekt varit

27.0

30.9

27.6

24.2

Vekt aldu/rotnu

29.3

32.3

30.1

28.1

Vekt miessi

20.2

20.8

18.4

16.9

 

 

 

 

 

42 - Beahcegealli

208

246

1.697

1.727

Vekt varit

-

-

-

 

Vekt aldu/rotnu

-

-

32.0

33.7

Vekt miessi

-

-

22.1

20.0

Kilde: Ressursregnskapet for reindriftsnæringen

Her er hele ressursregnskapet

Korte nyheter

  • Samisk TV-serie vant pris

    NRK Sápmis TV-serie «Agnete jienáda/ Agnete bruker stemmen» vant kategorien beste TV-program i Northern Character TV og filmfestival som ble arrangert i Murmansk lørdag kveld. Regissør Biret Ravdna Eira tok imot prisen. – Det var veldig uventet å vinne denne prisen. Jeg er så takknemlig for at Agnete ville fortelle sin historie og om sine følelser i serien. Og jeg er takknemlig for at jeg fikk jobbe med denne serien, sier Eira som har skrevet manus og hatt regi i serien. Se hele serien i NRK TV her, eller les historien om Agnete her. Loga dán ođđasa sámegillii dá.

    Biret Ravdna Eira