Hopp til innhold

Frykter ny «Fosen-sak» på Kvaløya i Finnmark

Statsministeren vil gjøre alt for å unngå at samenes menneskerettigheter brytes i fremtiden. Ikke alle tror på hans garanti.

Fálá bohccot

Reinen i Fálá i Hammerfest kommune går en usikker tid i møte, det frykter sametingspresidenten og reinbeitedistriktsleder.

Foto: Piera Balto / NRK

– Det er kjempebra hvis det ikke skjer flere menneskerettighetsbrudd i reindriftsområder. Men jeg vet ikke om man skal tro på det. Man må bare vente og se hvordan det blir i fremtiden.

Det sier leder i Fálá reinbeitedistrikt, Áslat Ánte Sara. Han tviler litt på om Støre klarer å holde det han lover.

Aslak Ante Sara og gjeterhunden Náste

Leder i Fálá reinbeitedistrikt, Áslat Ánte Sara, ønsker å tro på statsministerens lovnad, men han er ikke overbevist.

Foto: Oscar Henrik Biti Næss / NRK

Frykter for fremtiden

Reinbeitedistriktet er bekymret for de store inngrepene, som er planlagt i deres beiteland.

Regjeringen planlegger å elektrifisere gassanlegget på Melkøya i Hammerfest kommune. Fálá har sommerbeite i Hammerfest kommune.

Et vedtak som skapte stor debatt når den kom og som mangler støtte i Finnmarks befolkning.

Den planlagte 420kw-linjen går blant annet gjennom Fálá reinbeitedistrikt i Vest-Finnmark.

Den nye 420 kv-linjen fra Balsfjord til Skaidi nærmer seg ferdig. Her kan man se linjen på Sennalandet.

420 kw-linja tar en god stor del av reinbeite arealet, hevder reineiere.

Foto: Allan Klo / NRK

– Distriktet har mistet mye beiteland allerede, vi har ikke råd å miste mer. Vi behøver arealer hvis vi skal kunne drive med reindrift, sier Sara.

Presidenten deler bekymringen

Sametingsrådet mener det er svært alvorlig for reindrifta når regjeringen vil elektrifisere gassanlegget på Melkøya. I fjor sommer kom regjeringens avgjørelse overraskende på Sametinget, som verken hadde blitt konsultert eller informert om saken.

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR), frykter en ny «Fosen-sak» på Kvaløya i Finnmark.

I forbindelse med Fosen – saken gikk unge demonstranter og aktivister inn i lobbyen til Olje- og energidepartementet i Oslo, der de oppholdt seg i nesten fire døgn.

I forrige uke hadde hun et uformelt lunsjmøte med statsminister Jonas Gahr Støre.

Under møtet kom statsministeren med en garanti på at samenes menneskerettigheter ikke skal brytes i fremtiden, som på Fosen.

– Jeg er fornøyd med at statsministeren bekrefter at man gjør alt for å forebygge menneskerettighetsbrudd. Det er veldig viktig og jeg tror at det er et stort og nødvendig skritt i kjølvannet av Fosen-saken, sier Muotka.

Silje Karine Muotka

Sametingspresidenten frykter at Fálá reinbeitedistrikt mister mer beiteland enn det de har råd til, på grunn av inngrep som regjeringen nå planlegger.

Foto: William Jobling / NRK

Viktig å ta lærdom

Statsministeren sier til NRK at det var et godt og nyttig møte.

– Vi hadde et godt og nyttig møte der vi diskuterte flere saker. Både sametingspresidenten og jeg er opptatt av at vi må styrke tilliten mellom myndighetene og den samiske befolkningen.

– Jeg forsikret at jeg, og regjeringen, skal gjøre alt vi kan for å unngå framtidige menneskerettighetsbrudd. Det er viktig å ta lærdom av Fosen-saken, sier Støre.

Statsminister Støre og sametingspresident Muotka inne i plenumssalen på Sametinget

Statsminister Jonar Gahr Støre (Ap) kan berolige sametingspresidenten og reindrifta. Han skal gjøre alt for å unngå at samenes menneskerettigheter brytes i fremtiden.

Foto: Inga Máret Solberg Åhrén / NRK

Når det gjelder regjeringens kraftutbyggingsplaner, er det kommet mange tiltak som skal ivareta samiske interesser, forteller han.

– Regjeringens tiltakspakke for reindrift og energi inneholder mange tiltak som skal sørge for å ivareta reindriftens interesser i kraftutbyggingssaker. Når Energidepartementet eller NVE skal behandle konkrete saker om nytt kraftnett eller ny kraftproduksjon i Finnmark, vil de skaffe seg kunnskap om samiske interesser og sørge for grundige konsultasjoner.

– Hensynet til samiske interesser vil alltid være et helt sentralt spørsmål ved konsesjonsbehandling i samiske reinbeiteområder, sier Støre.

Behøver nytt beiteland

De siste årene har myndighetene sett etter nye beiteområder til Fálá reinbeitedistrikt, som erstatter beiteland som distriktet har mistet og kan komme til å miste på grunn av inngrep.

– Det har vært en prosess, en utredning, hvor vi ser etter nye områder. Vi i næringa behøver trygghet og forutsigbarhet. Men hvis vi mister beiteland bit for bit, så blir fremtiden svært usikker, sier Áslat Ánte Sara.

Se saken på Ođđasat.

Korte nyheter

 • Streiken påvirker eksamener ved Samisk videregående skole i Karasjok

  I dag ble streiken kraftig opptrappet. Fagforeningene Unio og Akademikerne har tatt ut 3500 medlemmer i streik. Blant disse er 17 lærere ved Samisk videregående skole i Karasjok.

  Det innebærer at halvparten av lærerne ved skolen er i streik, og det merker rektor Susann Røkke.

  – Det er tomt, veldig tomt, sier hun.

  I dag var det tre elever ved skolen som ikke fikk gjennomføre eksamen som planlagt-

  – Det er fordi i dag er forberedelsesdag i samiske fag, og der er tre lærere tatt ut i streik. Det er både lærere her og fjernundervisningslærere i samisk.

  Dersom streiken varer lenge, kan flere risikere å ikke kunne ta eksamen.

  – Neste uke er det muntlige og praktiske eksamener, vi håper at de ikke vil bli rammet, sier hun.

  Fasade samisk videregående skole, Karasjok
  Foto: Nils John Porsanger
 • Finlands statsminister møtte det finske sametinget

  Forrige fredag møtte Finlands president Alexander Stubb det finske sametingets representanter på sin første tjenestereise til Sápmi.

  Under oppholdet fikk presidenten stifte bekjentskaper med aktuelle saker som angår samepolitikk og det samiske samfunnet.

  Presidenten fikk et positivt og konstruktivt inntrykk av møtet med sametinget.

  – Det første er at samenes status som minoritet er sikret i Finlands grunnlov, som selvfølgelig betyr hva det betyr at samer er et urfolk, hva som definerer samenes status, språk og kultur.

  – Det henger selvsagt sammen med sametingsloven som jeg selv var med på å utarbeide da jeg satt i regjering. Saken har drøyd altfor lenge og jeg håper at vi nå er inne i en regjeringsperiode hvor lovarbeidet kan gjennomføres.

  Møtet ga sametingsrepresentantene et håp om at presidenten også vil tale samenes sak.

  – Jeg håper vi fortsetter dialogen med ham. Presidenten er en veileder som kan bringe orden også om samene og snakke på vegne av oss på en konstruktiv måte når han reiser rundt i Finland, i Nato, i EU og i hele verden.

  Finlands president i møte med den finske sametingets representanter
  Foto: YLE
 • Må la simlene kalve i inngjerdinger på grunn av rovdyr

  De seneste årene har Siman Issát Marainen fra Saarivuoma sameby i Sverige latt simlene sine kalve i inngjerdinger.

  – Det er ikke mulig å la dem kalve i fjellet, kalvene blir spist opp, sier Marainen.

  Samebyen har sett at det lønner seg å la kalvingen skje i inngjerdinger. Kun 20-25 prosent av kalvene som kalves i fjellet overlever fra kalvmerkningen til skillingen på vinteren.

  Marainen mener flere kalver overlever dersom de fødes i inngjerdinger.

  – Her rekker de å vokse og bli større og sterkere før vi slipper ut dem i begynnelsen av juni, noe som gjør at de klarer seg bedre.

  Både bjørn og ørn er en stor trussel mot kalvene på våren.

  Marainen synes det er synd at den tradisjonelle reindriften ikke kan utøves, i tillegg er det dyrt å mate reinene med for.

  Landsbygdminister Peter Kullgren skriver til SVT at han forstår frustrasjonen til reindriftsutøverne. Den svenske regjeringen har i budsjettet for 2024 satt opp erstatningssummen for rovdyrskader med 10 millioner kroner, men Marainen forventer mer.

  Rein som befinner seg innenfor et gjerde.
  Foto: SVT