Reineiere savner betaling fra slakteri: – Snakk om titalls tusen kroner

Reinslakteriet Finnmark Rein har i år utbetalt 10 millioner i bonuser, likevel er det en del reineiere som ikke har fått bonus for rein de har solgt til slakteriet.

Reinflokk vandrer mot kysten

I GOD STAND: Reinoppkjøpere har opplyst at det jevnt over har vært bra kvalitet og vekt på reinsdyrene i Finnmark i fjor. (Bildet er tatt i en annen anledning.)

Foto: Edmund J Grønmo / NRK

– Jeg har ikke fått lojalitetsbonusen, som skulle vært utbetalt 15. april, og jeg vet om flere andre som heller ikke har fått bonusen, forteller reindriftssamen, Lasse Andre Anti til NRK.

NRK har vært i kontakt med Anti, og andre reineiere, som sier at de, sammen med flere andre, ikke har fått utbetalt bonus fra reinslakteriet Finnmark Rein. I en avregning Anti viser til står det at «lojalitetsbonus utbetales 15. april» i store bokstaver.

Bonusutbetalingene til Finnmark Rein har i år utgjort 10 millioner. Slakteriet leverer reinsdyrkjøtt til alle matvarekjedene i Norge, både til Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop.

– Vi kaller det en lojalitetsbonus. Dersom reineiere skriver treårs avtaler med oss så har vi lovet å gi de bedre pris, forteller daglig leder for Finnmark Rein, Are Smuk Figved, til NRK.

Lasse Andre Anti sitter på hengeren som snøscooteren er på

VENTER PÅ PENGER: Reindriftssamen Lasse Andre Anti har satt snøscooteren på hengeren, og gjør seg klar til å dra ut til reinflokken sin. Han synes det er merkelig at han ikke har fått utbetalt bonus fra reinslakteri.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Flere titalls tusen

Lasse Andre Anti, som er en del av reinbeitedistrikt 13 – Lágesduottar, sier at hans distrikt heller ikke har fått utbetalt bonus for fellesreinen.

Johan Aslak Sara

HAR AVTALE: Johan Aslak Eira er en av dem som ikke har fått utbetalt bonus.

Foto: Privat

– Det utgjør flere titalls tusen kroner, ifølge Anti.

Heller ikke Johan Aslak Eira, fra reinbeitedistrikt 16 – Karasjok Vest, har fått utbetalt bonus.

– Jeg har en avtale med Finnmark Rein om at hvis jeg selger til dem så skal jeg få bonus, sier Eira.

Eira sier at bonusen er på seks kroner per kg reinkjøtt han leverer til Finnmark Rein.

– Andre har fått bonus, og noen får 15 kroner bonus, så jeg føler det er forskjellsbehandling ute og går.

Både Eira og Anti har også solgt til andre slakterier.

– Jeg tror at de ikke utbetalte bonus fordi jeg også solgte til noen andre, men det er ikke alltid vi får solgt til den vi vanligvis selger til. Det beror på når og hvor flokken er til enhver tid, forklarer Eira.

Avregningen fra Finnmark Rein til Lasse Andre Anti

AVREGNING: Det er denne avregningen fra Finnmark Rein, Lasse Andre Anti viser til.

Finnmark Rein: – Ikke en bonus for å være illojal

Reinkjøttleverandørens daglige leder, Are Smuk Figved, forteller at de tilbød treårs kontrakter til reineierne for å sikre leveranse av reinkjøtt.

Ifølge Figved har det ført til at de får bedre betalt fra matvarekjedene, og dermed kunnet gi bedre betalt til reineiere i form av lojalitetsbonus.

– Det er jo en bonus for å være lojal, ikke en bonus for å være illojal, så hvis man velger et annet sted, så kan man jo ikke forvente å få den bonusen, sier Figved.

95 prosent av reineierne Finnmark Rein har kjøpt fra, har vært lojale, ifølge Figved.

– Jeg tror at mange reineiere vil reagere på det dersom man får betalt selv om man bryter en avtale.

Figved kjenner seg ikke igjen i påstanden om at Finnmark Rein forskjellsbehandler reineiere.

– Nei, overhodet ikke. De samme avtalene gjelder over hele Finnmarksvidda.

Men de sier at noen får 6 kroner bonus per kg, mens andre får 15 kroner per kg. Hva kommer denne forskjellen av?

– Det er to vidt forskjellige avtaler. Vi har andre avtaler enn det som går på tre års lojalitet, så vi differensierer ikke mellom reineiere, svarer Figved.

Så de som får mer har lengre avtaler?

– Nei. Der er noen som har fått betalt for å gjøre en ekstra jobb for Finnmark Rein.

Når det gjelder Lasse Andre Anti og Johan Aslak Eira, så tror Figved at de har misforstått bonusavtalen. Figved sier at det er mulig å misforstå kontrakten, og det er ikke ønskelig.

– Dersom de ikke har forstått en avtale, så må de bare ta kontakt med oss, for vi ønsker å serve reineieren på best mulig måte, sier han avslutningsvis.

Are Figved

FINNMARK REIN: Are Smuk Figved, daglig leder for Finnmark Rein, sier at de som har brutt avtalen med slakteriet ikke kan forvente bonus.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK