NRK Meny
Normal

Får erstattet 10 prosent av rovdyrdrepte rein

En oversikt fra Fylkesmannen i Finnmark viser at de 30 reineiere, som i driftsåret 2014/2015, hadde det høyeste antall rovdyrdrepte rein, får erstattet 10% av de innmeldte tapene.

jerv

Reineiere får erstattet 10% av rovdyrskadene som de søker erstattet.

Foto: Jørn Nordli / NRK

Totalt hadde reineierne i Finnmark innmeldt nærmere 58 000 rein tatt av rovdyr i driftsåret 2014/2015. Av oversikten fra Fylkesmannen i Finnmark, kan man se at reineierne i Finnmark får erstattet 9 922 rein, som tilsvarer 17% av omsøkt antall rein.

Selv om der fortsatt mangler reintellinger i ett reinbeitedistrikt, viser oversikten at reineiere som hadde meldt inn de største tapene i gjennomsnitt får erstattet ti prosent av de innmeldte tap.

De 4 reineiere i Øst-og Vest-Finnmark, som hadde meldt inn de laveste tapstallene, har fått innvilget 100% erstatning.

Totalt erstattet i Finnmark

Totalt erstatningsutbetaling Finnmark

Område

Omsøkt

Dokumentert

Erstattet

Utbetales

Vest-Finnmark

32720

171

4201

9756528

Øst-Finnmark

24659

194

5721

14771014

Sum Totalt:

57379

365

9922

24527542

Antgall rein det er søkt erstatning for, antall dokumenterte rovdyrdrepte rein og total erstatningsutbetaling til reineiere i Finnmark.

Avslag på erstatning

Av 58 000 innmeldte rovdyrdrepte rein, blir 9 922 rein erstattet, melder Fylkesmannen i Finnmark.

Oversikten viser også at reineiere i Finnmark med de største tapstallene, hadde meldt inn tap på opptil 700 rein, mens de med de laveste tapstallene hadde meldt inn tap av opptil 8 rein. 8 reineiere i Finnmark, som hadde søkt erstatning for 1 687 rein, har fått avslag av Fylkesmannen.

– Dette etter en vurdering vi har gjort etter dokumentasjon, rovdyr i området og reinens kondisjon, sier Stine Nøding Hansen, hos Fylkesmannen i Finnmark.

Avslag på erstaning

Avslag på erstatning

Reineier fra distrikt

Område

Antall omsøkte rein (stk)

Antall dokumen-terte rein (stk)

Antall rein ersattet (Stk)

Sum utbetalt i erstatning (Kr)

16

Øst

107

0

0

0

16

Øst

146

0

0

0

23

Vest

120

0

0

0

23

Vest

230

0

0

0

36

Vest

20

0

0

0

40

Vest

326

0

0

0

41

Vst

727

0

0

0

14A

Øst

11

0

0

0

8 reineiere har fått avslag på sine søknader om rovdyrerstatning for 1687 rein.

Uakseptabel ordning

Ellinor Marita Jåma

Leder i Norske Reindriftsamer Landsfornund, Elinor marita Jåma mener dagens erstatningordning er helt uakseptabel.

Foto: Skjermdump / NRK

Leder i Norske Rerindriftsamers Landsforbund (NRL), Ellinor Maria Jåma, kaller dagens erstatningsordning uakseptabel.

Hun begrunner dette med de lave andelen som reineierne får erstattet. Jåma sier at NRL ikke har verken makt eller myndighet til å gjøre noe i denne saken.

– Vi fikk informajon om at staten arbeider med en ny erstatningsordning, og at NRL skulle dras med i det arbeidet. Hvor saken står i dag, kan ikke svare på, sier Ellinor Marita Jåma.

Risikobasert erstatningsordning

Regjeringen har i budsjettet for 2016 varslet at den planlegger å innføre en ny risikobasert erstatningsordning for tamrein tatt av rovvilt.

Siktemålet har vært å innføre ordningen fra reindriftsåret 2016/2017. Dette opplyser Gunhild Santos-Nedrelid, kommunikasjonsrådgiver i Klima- og miljødepartementet i en mail til NRK.

Hun skriver videre at arbeidet har blitt forsinket og utkast til forskrift skal etter planen på høring i løpet av våren 2016.