Hopp til innhold

Reinbeitedistrikt går til kamp mot vindmøller

Fosen Vind vil bygge Europas største vindmøllepark i reinbeiteområde. Reinere vil det motsatte, og tirsdag starter en ti-dagers lang sak i skjønnsretten.

Vindmøller i solnedgang i Roan på Fosen

Her bilde fra vindmølle i Roan på Fosen.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

– Dette er en veldig stor sak. Det er snakk om at det skal bygges 300 vindmøller midt i reinbeitedistriktet. Og for vår del i sør-gruppa i Fovsen Njaarke dreier det seg om Storheia, der skal det bygges 80 vindanlegg, sier den pensjonert reindriftsutøveren Arvid Jåma.

Arvid Jåma (f.v.), Geir Haugen og John Jåma

Arvid Jåma til venstre står opp i kampen vindkraft på Fosen. Advokat Geir Haugen i midten representerer reinbeitedistriktet, og til høyre John Jåma.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Han sier Storheia er en av de viktigste vinterbeiteområdene som de har for reinsdyrene.

– Det som er fryktelig, hvis det blir et negativt utfall, er risikoen at en av oss må slutte med reindrift eller at vi må redusere antallet betydelig, sier Jåma.

Fra tirsdag skal denne saken opp i innstansen skjønnsretten (ekstern lenke) og vare frem til den 16.juni. I løpet av den tid skal de også ha vært på befaring på Storheia.

Demonstrasjon Storheia

I fjor ble det arrangert en demonstrasjon i regi av reinbeitedistriktet Fovsen Njaarke. Nærmere 200 personer møtte opp.

Foto: Kjartan Trana

– Store sjanser for å gå seierende ut

23. februar 2016 ble det kjent at Europas største landbaserte vindkraftanlegg skal bygges i Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord i Trøndelag.

Reineierne mener at en tredjedel av reinbeitet på Sør-Fosen vil forsvinne , noe som vil bety kroken på døra for mange mennesker og radere bort sørsamisk reindrift i området for all framtid.

– Vi forventer nå i første omgang at konsesjonen blir gjort ugyldig, samtidig at vi når frem med våre argumenter. Vi mener vi har store sjanser å vinne da vi har mye materiale som skal legge frem, sier Arvid Jåma.

Forholder seg til myndighetene

Kommunikasjonsansvarlig i Statkrafts utbyggingsprosjekt Geir Fuglseth vil ikke si noe om sakens gang, men at de forholder seg til det myndighetene har gitt klarsignal til.

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth i Statkraft

Foto: Pressebilde / fosenvind.no

– Det vi forholder oss til er at det har vært en lang og grundig saksbehandling av myndighetene i flere år, også reindriftens forhold har vært særskilt behandlet. Og på bakgrunn av det er det da gitt en endelig konsesjon.

Er det plass til både vindmøller og reindrift på samme området?

– Det har myndigheten konkludert med er mulig. Dette har vært igjennom Norges vassdrags- og energidirektorat, Olje- og energidepartementet samt gjentatte høringer og konsultasjoner både med reindriften og reindriftskyndige.

Vindmølleutbygging

Korte nyheter

 • Mental Helse bekymret for nedleggelse av døgnplasser i nord

  Mental Helse Troms og Finnmark er bekymret for utviklingen i psykisk helsevern.

  – Liv kan gå tapt, vi har ingen å miste, sier nyvalgt leder i organisasjonen, Merethe Saga Lønnum i ei pressemelding.

  De er urolig over at døgnplasser i Helse Nord kan bli lagt ned i omstruktureringsprosessen helseforetaket er i gang med.

 • Dolastangielddus vuossárgga rájes

  Vuossárgga cuoŋománu 15. b. álggahuvvo áigodat mas lea obbalaš dolastangielddu Norggas.

  Dalle ii leat lohpi cahkkehit dola ja grilla, vuovddis dahje eará meahcceeatnamiid lahkosis.

  Norggas fertejit buohkat leat várrugasat vai eai šatta buollimat buollá. Dát guoská buohkaide, oppa áigge ja juohke sajis, dieđiha Servodatsihkarvuođa- ja gearggusvuođa direktoráhtta.

  Bål
  Foto: Inger-Lise Hansen / NRK
 • Funn av død person

  Søndag formiddag har nødetatene og frivillige satt i gang med søk etter en savnet person i Alta. Det er en mann i 20-årene, bosatt i Alta, som er savnet. Søket vil foregå i området småbåthavna etter funn av gjenstander tilhørende savnede, melder politiet.

  Søket ble avsluttet etter at det ble gjort funn av en død person. Politiet opplyser at identiteten ikke er bekreftet og at pårørende er informert om funnet.

  Søndag morgen iverksatte nødetatene og frivillige en leteaksjon etter en savnet person i Alta.
  Foto: Jan-Erik Steine / NRK