Krever stans i bygging av vindmøllepark

200 demonstranter protesterte lørdag mot at et av landets største vindmølleparker skal bygges på Fosen.

Demonstrasjon Storheia

Stor kampkraft hos de frammøtte, som demonstrerte mot utbygging av vindmøller på Storheia.

Foto: Kjartan Trana

Demonstranter krever at anleggsarbeidet stanses. Men Fosen Vind sier at arbeidet på Storheia vil fortsette igjen fra mandag.

Sentralstyremedlem i Norges Naturvernforbund, Kjell Derås, er overveldet over hvor mange som deltok på demonstrasjonen på Storheia i Åfjord kommune i Sør-Trøndelag

– Dette er den største naturdemonstrasjonen i Norge i år. Det er også den største aksjonen som har vært til nå mot at det bygges ut vindkraft, sier Derås.

Mener sørsamene ofres

Norges Naturvernforbund er svært kritisk til at det skal bygges vindmøller på Storheia, et område som er av stor betydning for sørsamisk reindrift.

– Det harmøtt opp demonstranter fra reindrifta fra Nordland, Namdal og Røros. Mange er her i solidaritet. Kampkraften er stor, sørsamisk reindrift har ofret nok, sier Derås.

Demonstrasjon på Storheia på Fosen.

Demonstrer mot vindkraft på Storheia. Foto: Yngve Zakarias

Krever foreløpig stans i utbygging

I første omgang krever demonstranten midlertidig stans i alt anleggsarbeid i området. Sørsamenes advokat har sendt et skriv til tingretten og ber om at utbygginga ikke kan starte før det foreligger en besittelses-tillatelse. Reindrifta venter i spenning på svar fra tingretten.

– Vi er ikke imot all vindkraft, men nå rammes sørsamene for hardt. Dette er en stor nasjonal sak, sier Derås. Han mener at ei utbygging er i strid med menneskerettighetene og konvensjoner for urbefolkning.

Stanser ikke anleggsarbeid

Fosen Vind har ingen planer om å stanse anleggsarbeidet som startet på Storheia for fem dager siden.

– Vi har full forståelse for at de som er direkte berørt er frustrert, men vi har fått en rettskraftig konsesjon, sier kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Fosen Vind. Han sier at de har alle tillatelser til å sette i gang, og at anleggsarbeidet vil fortsette.

Demonstrasjons Storheia

En stor vindkraftdemonstrasjon pågår i hele dag på Storheia i Åfjord.

Foto: Kjartan Trana

Mer vindkraft i Norge

For første gang siden ordningen med elsertifikater ble innført i 2012, bygges det nå ut mer vindkraft i Norge enn i Sverige.

Ferske tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at det nå bygges ut vindkraft på knappe 2,6 terawattimer (TWh) i Norge og vel 1,9 TWh i Sverige, skriver NTB.

– Vindkraft er fornybar energi. Rammebetingelser gjør at det er lønnsomt å bygge ut vindkraft innen 2020. Det er akkurat nå det er lønnsomt, sier Steen i Fosen Vind.

Varsler vindkraftbråk

Det var mange appeller på aksjonen. Sentralstyremedlem i Norges Naturvernforbund, Kjell Derås, sier denne demonstrasjonen bare er starten.

Han varsler allerede nå at det kan bli flere aksjoner for å stanse vindkraftutbygginga som nettopp har startet i området.

Dikt Storheia

Dette diktet er skrevet av Sara Emilie Jåma og ble delt ut til demonstrantene lørdag. Hun er født i 1992 og oppvokst i området der det er planlagt vindkraftutbygging.

Foto: Halgeir Opdal