Rådmann til Utøya-overlevende: – Unnskyld

Rådmann i Karasjok, Elfrid Boine, har møtt Utøya-overlevende og formelt beklaget sine uttalelser om kommunens forvaltning av Utøya-midlene.

Elfrid Boine

På direktesending i NRK Sápmi gjentok rådmann Elfrid Boine sin beklagelse overfor ungdommene som overlevde terroren på Utøya

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

– På møtet har jeg sagt at jeg beklager det jeg sa om kommunens Utøya-rapportering i forrige uke, og jeg har også sagt at kommunen selvfølgelig legger kontrollutvalgets rapport til grunn i det videre arbeidet i denne saken, sier rådmann Elfrid Boine.

Boines uttalelser om kommunens rapportering i Utøya-saken førte til sterke reaksjoner både fra lokalpolitikere og blant de som er direkte berørt i saken.

– På tide med unnskyldning

Kommunelegen og ordfører var blant de som også deltok på møtet med Utøya-ungdommene og deres pårørende.

Ingeborg Larssen

Pårørendekontakt for Utøya-ungdommene i Karasjok, Ingeborg Larsen, har forventninger til at kommunen stiller ressurser til rådighet i planleggingen av hvordan Utøya-midlene skal brukes.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Pårørendekontakt for Utøya-ungdommene i Karasjok, Ingeborg Larssen, var både bestyrtet og sint da hun forrige uke hørte rådmannen avvise feil i hennes egen rapportering av hvordan pengene er blitt bruk.

Etter gårsdagens møte med kommuneledelsen har hun dette å si:

– Det var på tide med en unnskyldning, det var det vi ventet på og det vi trengte for å gå videre med arbeidet, det kom sterke reaksjoner fra de berørte etter det som ble sagt på pressekonferansen i forrige uke, og det kom sterke reaksjoner på møtet i går, sier Larssen.

– Godt å få snakke ut

Etter møtet var rådmannen tydelig lettet over at hun nå har skværet opp med de berørte i denne saken.

Elfrid Boine

Karasjok-rådmann Elfrid Boine er lettet over at hun har fått snakke ut med de berørte etter Utøya-terroren.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

– Jeg føler at det nå er lettere å være rådmann i Karasjok og at det er lettere å samarbeide videre med de berørte slik at de får den hjelpen de trenger, sier Boine.

I november 2014 la rådmannen fram en rapport der det kom fram at pengene var brukt til tiltak for Utøya-ungdommene, mens kommunens egen kontrollkomite kom fram til at kun 417.000 kroner av en bevilgning fra staten på over 2 millioner kroner er gjort rede for.

Ingen trekker seg foreløpig

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite har fulgt bruken av Utøya-pengene med argusøyne og har varslet at de også kommer til å se på denne mye omtalte saken fra Karasjok.

Rådmannen har ikke tatt stilling til om hun eller noen andre i ledelsen bør fratre etter måten de har håndtert denne saken på.

– Vi må vente og se. Kontrollutvalgets rapport skal tas opp på kommunestyremøtet i desember, vi får vente og se etter det.

– Alt er ikke bra

Nylig vedtok et enstemmig kommunestyre å bruke to millioner kroner fra eget budsjett på Utøya-ungdommene fra Karasjok.

De pårørende og ungdommene mener at beklagelsen likevel ikke betyr at alt er såre vel nå.

– Nei, det er det ikke, det er nå arbeidet begynner, de har stilt 2 millioner kroner til rådighet, og nå må det lages planer for hvordan pengene skal brukes i samarbeid med de berørte, og så må rådmannen stille med folk og ressurser til arbeidet, sier Larssen.