Hopp til innhold

Nå er hun sparket som rådmann

Elfrid Boine ble i dag sparket som rådmann i Karasjok kommune. Varaordføreren bekrefter at blant annet Utøya-pengerotet er en medvirkende årsak, men understreker at det ikke var det som utløste avskjedigelsen.

Elfrid Boine

Elfrid Boine har hatt noen turbulente år som rådmann i Karasjok kommune. Nå er hun sagt opp av formannskapet.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

– Formannskapet har uttrykt mistillit og har vedtatt å avskjedige meg. Jeg må respektere det politikerne sier, mer kan jeg ikke svare på, sier Boine til NRK i ettermiddag.

Boine, som tidligere har vært på vei ut av rådmann-stolen, har nå sendt en mail til sine medkollegaer i kommunen hvor hun forteller at hun holder på å pakke seg ut av kontoret.

«Jeg er sagt opp fra min stilling som rådmann i Karasjok kommune med øyeblikkelig virkning. Samtidig ber jeg om at dere orienterer medarbeidere om dette. Jeg kommer til å rydde meg ut av kontoret og levere fra meg det som tilhører Karasjok kommune.»

Videre takker hun for samarbeidet, og ønsker ansatte i kommunen lykke til videre med arbeidet. Nå er Kurt Maurstad fungerende rådmann.

Kunne ikke svare for seg

Det var et enstemmig formannskap som vedtok å avskjedige Boine under dagens møte. I en pressemelding skriver varaordfører John Nystad at rådmannen ikke har klart å svare tilfredsstillende på hvorfor en rekke ledere i kommunen har sagt opp stillingene sine, og at rådmannen må ta ansvar for situasjonen som har oppstått.

Han forklarer nærmere til NRK:

– Vi erfarer at ledere ikke påtar seg jobber som er utlyst, og at ledere sier opp sine stillinger. Dermed har vi tatt et politisk grep.

– Har Utøya-pengerotet vært en medvirkende årsak til dagens avgjørelse?

– Alt i alt har vi lagt alt av negative hendelser på vektskålen med tanke på hvordan vi har opplevd rådmannen. Den utløsende faktoren har vært lederflukten fra kommunen, sier Nystad.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

John Nystad

Varaordfører John Nystad valgte å ta politiske grep rundt lederflukt-situasjonen i Karasjok kommune. Det førte til at Elfrid Boine måtte gå av som rådmann.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Elfrid Boine ønsker ikke å uttale seg om ledersituasjonen i kommunen, og mener det er opp til politikerne å kommentere. Hun ønsker heller ikke å kommentere Utøya-pengerotet.

– Det må politikerne svare på. Det blir det mest rette.

Full forvirring

Boine har nemlig tidligere vært i hardt vær, blant annet da det ble kjent at Karasjok kommune «rotet bort» over to millioner kroner som var øremerket Utøya-ungdommen i bygda. Det endte med at saken gikk igjennom både kontrollutvalget og kommunestyret for behandling, og at Boine unnskyldte seg ovenfor ungdommene.

Det har også tidligere hersket full forvirring rundt rapporten om pengerotet, hvor Boine avviste forfalskning av rapporten.

Nå venter en ny arbeidshverdag for Elfrid Boine, som ikke rukket å tenke over hva hun skal bruke tiden på fremover.

– Dette er en ny situasjon for meg, avslutter hun.

Korte nyheter

 • Ungára dohkkeha Suoma Nato-ohcamuša

  Ungárlaš nationálačoahkkin dohkkeha Suoma Nato-ohcamuša

  Dán mearrádusa ledje vuordán. Fidesz, ráđđehusbellodat, čujuhii jo ovdal jienasteami dan guvlui ahte bohtet dohkkehit Suoma ohcamuša.

  Nato-riikkat Durka ja Ungára leat leamaš eahpesihkkarat dohkkehitgo Suoma ja Ruoŧa Nato-miellahttuvuođa. Muhto maŋŋágo Suoma presideanta, Sauli Niinistö guossuhii Durka moadde vahkku dás ovdal, de lohpidii riikka presideanta, Recep Tayyip Erdogan dohkkehit Suoma.

  Dán maŋŋá, de dieđihii Ungára ahte sii maid dohkkehit Suoma miellahttuvuođa.

 • Guohtunroassu: Šaddet biebmat bohccuid vai eai ruoinna

  Njealji Nuorta-Finnmárkku orohagain vásihit guohtunroasu, duođašta Stáhtahálddašeaddji ovttas gearggosvuođalávdegottiin. Boazodoallit šaddet fas biebmat bohccuid, vai eai ruoinna.

  – Bohccuin lea vuoibmi dan láhkai ahte mii leat biebman ja leat nagodan nu ahte eai leat goarránan, muhto olu bargu leamaš. Mii leat dál jo addán birra jándoriid, muitala Sturin Áillu Jovnna, Spierttanjárgga orohaga boazodoalli. Dán rádjai leat mannan sullii 120 tonna suoidnespáppa.

  Meteorologalaš instituhta ođđa grafihkkamodeallat duođaštit dan maid Jovnna lea vásihan dálvvi. Norgga nannámis lea Finnmárku mii lieggana eanemusat boahttevaš 100 jagi. Šaddá lieggaset ja eambbo njuoskkadat.

  – Ii hal somá leat go jiekŋu guovlu. Bohccot galggašedje beassat guohtut ieža, ja dat čuohcá dieđusge maiddái dan go eai leat miesit šat olu ja dan birgejupmái, dadjá Jovnna.

  Statsforvalteren bekrefter at det er beitekrise i fire reinbeitedistrikter i Øst-Finnmark.
 • Moitet kommišuvnna go oaivvildit ahte eai leat doarvái sámit mielde

  Ruoŧabeale Sámedikki opposišuvdnabellodagat moitet sámi duohtavuođakommišuvnna bargojoavkko, go oaivvildit ahte bargojoavkkus eai leat doarvái sámit.

  Bargojoavkkus galget leat 13 lahttu oktiibuot. Dáin lea dál dušše okta sápmelaš, ja nuppi virgái eai leat vel fidnen olbmo. Opposišuvdnabellodagat leat sádden reivve Sámedikki stivrii ja kommišuvnna ságadoallái, ja gáibidit liigečoahkkima stivrenjoavkun.

  Reivvestis moitet maiddái ahte eanaš kommišuvdnaláhtuin lea akademalaš máhtu, ja ain váilot lahttut main lea sámi árbevirolaš máhttu.

  Kommišuvnna bargojoavkku ságadoalli, Maria Persson Njajta čállá son áigu sáddet čoahkkingohččosa ja sávvá dan bokte joatkit digaštallama buori vugiin, ja gávdnat oktasaš evttohasa. Nu dieđiha SVT Sápmi.