Hopp til innhold

Politiet henla sak om sameklovn uten å avhøre – nå må de gjenoppta saken

– Mistenkte skal nå avhøres, bekrefter politiet.

Tore Løvik med samekofte 17. mai 2018

Slik gikk en idrettslederen kledd 17. mai i år.

Foto: MORTEN FEIRUD / TIDENS KRAV

En idrettsleder utkledd som en klovnesame skapte kraftige reaksjoner i både nyhetsmedier og sosiale medier.

Under 17. mai-toget i Kristiansund kledde Tore Løvik seg ut som en klovnelignende same og tullejoiket i megafon. Løvik er leder for Kristiansund Atletklubb, med over 200 barn og unge som medlemmer. Han gikk i toget sammen med klubben.

Klubben la ut flere bilder og video av Løvik utkledd som sameklovn på Facebook samme dag.

– Mistenkte bes avhørt

Løvik ble politianmeldt for fremsettelse av diskriminerende eller hatefulle ytringer (straffeloven §185).

Men politiet i Møre og Romsdal henla saken. De mente at det med at det ikke foreligger allmenne hensyn til å jobbe videre med saken.

Henleggelsen ble påklaget, og nå har statsadvokatembetet omgjort henleggelsen:

– Mistenkte bes avhørt. Det tilligger deretter politiet å treffe slik avgjørelse som saken foranlediger, skriver Kjell-Otto Lilleberg i Møre og Romsdal statsadvokatembeter til politiet.

Politiet i Møre og Romsdal bekrefter at de nå skal se på saken på nytt.

– Mistenkte skal nå avhøres. Deretter vil påtalemyndigheten vurdere påtale, sier politiadvokat Susanne Molund.

NRK har vært i kontakt med idrettslederen, og forelagt ham uttalelsen fra statsadvokaten, men han har ikke ønsket å kommentere dette.

Tore Løvik i borgertoget i Kristiansund 17. mai 2018

Tore Løvik i borgertoget i Kristiansund 17. mai 2018

Foto: Morten Feirud / Tidens Krav

– Meningen å oppnå oppmerksomhet

Statsadvokaten skriver også i brevet at spørsmålet er om den mistenkte har forhånet eller fremmet ringeakt overfor noen på grunn av deres etniske (samiske) opprinnelse.

– Opptredenen skjedde offentlig. Dertil i en kontekst (borgertog, nasjonaldag) der det nettopp er meningen å oppnå oppmerksomhet, lyder det i brevet til politiet, skriver statsadvokat Kjell-Otto Lilleberg.

Korte nyheter

 • Befolkningsnedgang i Finnmark

  Til tross for flyktningestrømmen fra Ukraina gikk folketallet i Finnmark ned med 150 personer i siste kvartal. Det viser tall fra statistisk sentralbyrå. I prosent var det Måsøy som kom verst ut, etterfulgt av Nordkapp, Vardø og Sør-Varanger. I kommuner med prosentvis høyest vekst kom Nesseby best ut, etterfulgt av Tana og Loppa.

  Måsøy kommune rådhus
  Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK
 • Arvi ii bilidan musea gálvvuid

  Ikte gaskavahkku arvvii hui lossadit Kárášjogas ja earret eará márkanšillju dulvvai.


  Maiddái Sámiid Vuorká-dávviriid musea vuorká dulvvai, gos vurkkodit kulturhistorjjálaš gálvvuid maid leat geavahan dološ boazo- ja dállodoaluin.

  Museajođiheaddji Jelena Porsanger muitala, ahte gálvvuide ii geavvan moge muhto lanjain lea dál eanet lávttas go maid oažžu leat.

  Sámiid Vuorká-dávviriid musea
  Foto: Joni Albert Saijets / NRK
 • – Dehálaš čájehit buorre verddevuođa

  Otne deaivvadedje Norgga, Ruoŧa ja Suoma rádjakommišuvnnat Golddajávregáttis, gos dán golmma riikka ráját bohtet oktii.

  Riikkat leat álgán dárkkistit rájáid, ja dát lea juoga maid dahket juohke 25.jagi.

  – Rádjakommišuvnnaid beales lea maid dehálaš čájehit buori kránnjá- ja verddevuođa mii lea riikkaid gaskka, ja erenomážit dál go diehtit mo dilli lea Eurohpas, dadjá Norgga beale rádjakommišuvnna jođiheaddji Anita Horvei.

  Dál jotket Norgga ja Suoma rájái dárkkistemiin, ja muhtin sajes, erenomážit Deanu čázadagas, gos rádjá čuovvu oali, sáhttá rádjá leat sirdašuvvan ovddit dárkkisteami rájes.

  Grensekommisjonene i Norge, Sverige og Finland møttes ved Treriksrøysa ved Golddajavri.
  Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK