Frykter det samiske vil bli stille forbigått i Arendalsuka

Blant 1.000 arrangement under Arendalsuka frykter Runar Myrnes Balto (NSR) at samiske saker ikke skal nå frem blant Norges fremste politikere, samfunns- og næringslivsaktører.

Arendalsuka 2019, mandag 12. august

POLITISK UKE: Arendalsuka arrangeres for åttende gang og starter på mandag, med fokus på dialog og debatt.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Arendalsuka er blitt en politisk møteplass og kjent som den største arenaen hvor politikk og næringslivet møter mannen i gaten.

De ønsker å bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med sentrale nasjonale aktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv.

Blant arrangementene og diskusjonene finnes det kun noen få samiske «innslag». Dersom man ser programmet under ett, er det samiske lite synlig.

Norske Samers Riksforbund (NSR) har sendt flere politikere til Arendalsuka for å delta, men vil vurdere å arrangere debatt eller samtale i fremtiden.

– Vi har flere politikere som skal delta i paneldebatter, og vi vil evaluere arendalsuka og vurdere å sette mere ressurser dit neste år, sier NSRs-parlamentariske leder Runar Myrnes Balto.

Runar Myrnes Balto

NÅ FREM: Parlamentarisk leder Runar Myrnes Balto (NSR) ser på muligheten til å påvirke storsamfunnet med samiske saker i Arendalsuka.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ønsker å påvirke – usikker på gjennomslagskraften

Balto er usikker om de vil nå frem med samiske saker i den nasjonale politiske uka, men ser en teoretisk mulighet til å gjøre det og påvirke nasjonal politikk. Han mener det er absolutt noe de vil se nærmere på i evalueringen.

Sametingspresident Aili Keskitalo er blant personene som skulle ta turen til Arendal. På grunn av sykdom måtte hun melde forfall. Hun forventet et lite samisk publikum.

– Jeg tror en av årsakene til at det er liten samisk deltakelse, er at det er langt fra de tradisjonelle samiske områdene, og tidkrevende og kostbart å reise dit, sier sametingspresidenten.

Aili Keskitalo

DELTAR: Sametingspresident Aili Keskitalo sier de bidrar med samiske perspektiver gjennom deltakelse.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Hun tror den store konkurransen blant publikum gjør at flere tenker seg godt om før de legger penger i deltakelsen.

Ser potensialet i fremtiden

Norske Reindriftssamers Riksforbund (NRL) skal ikke arrangere noe selv under det som kan kalles politikkens festdager.

Ellinor Marita Jåma

STILLER STERKERE NESTE ÅR: Leder Ellinor Marita Jåma i NRL skal delta i en paneldebatt, men vurderer å være sterkere representert neste år.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

NRL-lederen innrømmer at Arendalsuka er ukjent for henne, men hun er begeistret over arrangementet.

– Det er et vanvittig program her og jeg ser potensialet i at vi selv også aktivt deltar med arrangementer i fremtiden, sier hun.

Utelukker ikke Arendalsuka i fremtiden

Sametingspresidenten ser heller ikke bort ifra at Sametinget har større andel representanter i fremtiden.

– I år bidrar vi med samiske perspektiver i de arrangementene vi er invitert til som deltakere, sier Keskitalo.

Sametingspresidenten sier til NRK at de er invitert til seks eller sju arrangementer.

Koordinator Tone Skindlo Taraldsen i Arendalsuka skriver i en e-post til NRK at det er opp til den enkelte organisasjon å melde sin interesse for å delta.

– Samiske organisasjoner er i stor grad en del av denne, skriver koordinatoren.

Tone Skindlo Taraldsen

KOORDINATOR: Tone Skindlo Taraldsen er blant hodene som arrangerer og organiserer Arendalsuka.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det er rundt 200 organisasjoner som vil ha oppmerksomhet om sine hjertesaker. I 2018 var det rundt 70.000 besøkende.

  • I første versjon (fra publisering frem til 14. august kl. 10:04) av saken sto det at sametingspresident Aili Keskitalo skulle være tilstede under Arendalsuken. På grunn av sykdom måtte Keskitalo melde forfall, skriver kommunikasjonsavdelingen på Sametinget til NRK. Sametingsråd Silje Karine Muotka er satt inn som hennes stedfortreder. Teksten ble oppdatert 14. august klokken 10:05 hvor det opplyses om forfallet.