Overrakte søknad om eget teaterbygg

I dag ble søknaden fra Beaivváš om nytt teaterbygg til samisk nasjonalteater, overrakt Sametinget ved president Aili Keskitalo i Alta.

Overrakte søknad om eget teaterbygg

Her har teatersjef for Beaivváš Sámi Nášunálateáhter, Haukur J. Gunnarsson overrakt søknad om eget teaterbygg i Kautokeino til sametingspresident Aili Keskitalo. Til venstre styreleder Lene Hansen.

Foto: Beaivváš Sámi Našunálateáhter

– Dette er en veldig gjennomarbeidet søknad, vi har holdt på intenst i et halvt år. Alle ansatte på Beaivváš og styret har vært tett involvert i arbeidet, det sier teatersjef for Beaivváš Sámi Nášunálateáhter, Haukur J. Gunnarsson.

I søknaden forklarer Beaivváš hvorfor de trenger eget teaterbygg. De forklarer også om hva slags betydning et eget teaterbygg har for både det samiske og norske samfunnet.

Nedslitt kulturhus

Gunnarsson forteller at kulturhuset er nedslitt, og at de derfor behøver et eget bygg.

– I dag leier Beaivváš kulturhuset til Kautokeino kommune. Kulturhuset ble bygget på 1980-tallet og teatersalen er nedslitt. Kulturhuset er heller ikke renovert noe særlig de siste årene. Derfor er det behov for et nytt og eget teaterbygg, sier han.

– Beaivváš er viktig for hele Norge

– Teaterbygget hadde stått ferdig

Håper Regjeringen prioriterer denne saken

Sametingspresident Aili Keskitalo håper at Beaivváš får sitt eget teaterbygg.

– Jeg håper, og jeg tror det er mange andre som gjør det samme, at vi gjør framskritt i denne saken og at vi i sametinget kan i løpet av dette året sende Beaivváš sitt søknad til kulturdepartementet. Og vi håper at regjeringen vil prioritere denne saken, sier hun.

Trenger et eget bygg

Keskitalo sier at sametinget fremmet denne saken for kulturministeren i forrige uke.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo håper at Beaivváš Sámi Nášunálateáhter får et eget teaterbygg.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi har i forrige uke i et møte med kulturministeren fremmet denne saken, og fortalt at Beaivváš Sámi Nášunálateáhter trenger et eget bygg som er tilpasset for dem. Slik at teateret kan utvikles både språklig, kulturmessig og for det samiske samfunnet, sier hun.

Lovte kulturministeren å gi Beaivváš et nytt bygg?

– Nei, hun lovte ikke noe annet enn at når de får søknaden, så skulle de vurdere saken. Og slik som de vurderer andre saker som berører statsbudsjettet, forteller Keskitalo.

Sikker på at kulturministeren forstår denne saken

Sametingspresident Aili Keskitalo er sikker på at kulturministeren forstår denne saken.

– Jeg er sikker på at kulturministeren forstår denne saken. Men jeg vet ikke hvor klar hun er til å prioritere denne saken. Vi i sametinget mener at denne saken er veldig viktig, sier hun.