Hopp til innhold

Overrakte søknad om eget teaterbygg

I dag ble søknaden fra Beaivváš om nytt teaterbygg til samisk nasjonalteater, overrakt Sametinget ved president Aili Keskitalo i Alta.

Overrakte søknad om eget teaterbygg

Her har teatersjef for Beaivváš Sámi Nášunálateáhter, Haukur J. Gunnarsson overrakt søknad om eget teaterbygg i Kautokeino til sametingspresident Aili Keskitalo. Til venstre styreleder Lene Hansen.

Foto: Beaivváš Sámi Našunálateáhter

– Dette er en veldig gjennomarbeidet søknad, vi har holdt på intenst i et halvt år. Alle ansatte på Beaivváš og styret har vært tett involvert i arbeidet, det sier teatersjef for Beaivváš Sámi Nášunálateáhter, Haukur J. Gunnarsson.

I søknaden forklarer Beaivváš hvorfor de trenger eget teaterbygg. De forklarer også om hva slags betydning et eget teaterbygg har for både det samiske og norske samfunnet.

Nedslitt kulturhus

Gunnarsson forteller at kulturhuset er nedslitt, og at de derfor behøver et eget bygg.

– I dag leier Beaivváš kulturhuset til Kautokeino kommune. Kulturhuset ble bygget på 1980-tallet og teatersalen er nedslitt. Kulturhuset er heller ikke renovert noe særlig de siste årene. Derfor er det behov for et nytt og eget teaterbygg, sier han.

– Beaivváš er viktig for hele Norge

– Teaterbygget hadde stått ferdig

Håper Regjeringen prioriterer denne saken

Sametingspresident Aili Keskitalo håper at Beaivváš får sitt eget teaterbygg.

– Jeg håper, og jeg tror det er mange andre som gjør det samme, at vi gjør framskritt i denne saken og at vi i sametinget kan i løpet av dette året sende Beaivváš sitt søknad til kulturdepartementet. Og vi håper at regjeringen vil prioritere denne saken, sier hun.

Trenger et eget bygg

Keskitalo sier at sametinget fremmet denne saken for kulturministeren i forrige uke.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo håper at Beaivváš Sámi Nášunálateáhter får et eget teaterbygg.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi har i forrige uke i et møte med kulturministeren fremmet denne saken, og fortalt at Beaivváš Sámi Nášunálateáhter trenger et eget bygg som er tilpasset for dem. Slik at teateret kan utvikles både språklig, kulturmessig og for det samiske samfunnet, sier hun.

Lovte kulturministeren å gi Beaivváš et nytt bygg?

– Nei, hun lovte ikke noe annet enn at når de får søknaden, så skulle de vurdere saken. Og slik som de vurderer andre saker som berører statsbudsjettet, forteller Keskitalo.

Sikker på at kulturministeren forstår denne saken

Sametingspresident Aili Keskitalo er sikker på at kulturministeren forstår denne saken.

– Jeg er sikker på at kulturministeren forstår denne saken. Men jeg vet ikke hvor klar hun er til å prioritere denne saken. Vi i sametinget mener at denne saken er veldig viktig, sier hun.

Korte nyheter

 • soitet beassat golgadit ruoššaluosa

  Dán geasi bivdorivttiid eaiggádagat soitet beassat geahččalit maid golgadeame ruoššaluossabivddu oktavuođas Deanu čázádagas. Dan varas goit ferte dahkat sierra plána, ja almmuhit áššis Lappi EJB-guovddážii. Almmuhus galgá dahkkojuvvot guokte vahku ovdalgo ulbmilin lea bivdit. Eanan- ja meahccedoalloministeriija mearrádusa mielde ruoššaluosa bivdoáigodat lea mihccamaras borgemánu lohppii. Dán geasi Deanu čázádagas oažžu bivdit buot eará guliid earret atlántta luosa.

  pukkellaks som har gytt, og er i ferd med å dø
  Foto: Knut-Sverre Horn / NRK
 • – Allet čierut min duššiid dihte

  Sámediggepresideanttas Silje Karine Muotkas leat stuora vuordámušat Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raportii, mii almmuhuvvo duorastaga diibmu 12.00 Stuoradikki neahttasiidduide.

  Muotka geardduha Terese Olli Sara sániid «Allet čierut min duššiid dihte» go muitala iežas vuordámušaid raportii. Muotka ovdanbuvttii Olli Sara dajahusa juo iežas ođđabeairuohta sártnis.

  -Dat bohtet sihkkarit olu gatnjalat gáhččat, dadjá Muotka.

  Muhto son váruha čieruhit sápmelaččaid duššiid dihte.

  – Jus ii leat makkárge doaibma mii dikšu dáid háviid, de leat dát hávit ain rabas. Mii eat nákce dalle soabadit, dadjá Muotka.

  Sámediggepresideantta sávvá goitge soabadit.

  – Dat lea vejolaš soabadit, muhto mun balan go dás lea sáhka guhkes áiggi dáruiduhttinpolitihkas, mii lea stuora oassin min historjjás. Nu ahte soabadeapmi lea dat stuora gažaldatmearka dás, loahpa son.

  Silje Karine Muotka
  Foto: Åse M. P. Pulk / Sámediggi/ Sametinget
 • Røde Kors fikk varsel fra Lotteritilsynet

  Finnmark Røde Kors brukte lang tid på å sende inn rapportskjema etter et lotteri som foreningen arrangerte i oktober, i fjor.

  Lotteri – og stiftelsestilsynet varslet Finnmark Røde Kors tidligere i mai, om at tilsynet ville trekke tilbake retten til å arrangere lotterier, hvis foreningen ikke sendte inn rapporten innen 30 mai.

  I dag bekrefter tilsynet at Røde Kors har holdt fristen, og dermed faller varselet bort.

  Røde Kors logo på skulder
  Foto: Martin Torstveit / NRK