Hopp til innhold

Øver på katastrofe i naturidyll

Et stort og ødeleggende skred fra Nordnesfjellet er utgangspunktet for storøvelsen Barents Rescue denne uka.

Nordnesfjellet

Det kan dannes en tsunami dersom deler av Nordnesfjellet raser ned i fjorden.

Foto: Tor Even Mathisen

Store personellstyrker trener på hva som kan skje dersom deler av Nordnesfjellet sklir i havet og lager en flodbølge.

Norge, Sverige, Finland og Russland deltar i øvelsen. I dag gjennomføres seminar om øvelsen i Tromsø.

Kriseleder i Lyngen, Hilde Grønaas sier at de har forberedt seg bra og selve hovedøvelsen starter i morgen.

Nordnesfjellet er lokalisert i Kåfjord kommune i Nord Troms. Avstand med bil fra Tromsø flyplass er cirka 150 km.

Fjellet har Kåfjorden på sin østlige side og Storfjorden/Lyngenfjorden på sin vestlige side. E6 strekker seg rundt fjellet og denne veistrekningen er karakterisert som et av Norges med skredutsatte vinterstid.

– Fare for skred og flodbølge

Katastrofescenarioet er ikke tatt helt fra løse luften. Et slikt skred fra Nordnesfjellet kan nemlig i verste fall skje og da kan en mulig gedigen flodbølge ramme lavtliggende områder i regionen.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har kartlagt og påvist (ekstern lenke) en rekke ustabile fjellparti i Troms fylke. Ved en rekke steder er det også funnet aktiv bevegelse, og de største målte bevegelsene skjer ved Nordnes i Lyngenfjorden.

Ved Jettan (Nordre Nordnes) er det store bevegelser i et fjellparti som kan omfatte 12-22 millioner m3. Alle periodiske og kontinuerlige målinger bekrefter at deler av området beveger seg over 5 cm/år (5-9 millioner m3).

Det er en svak indikasjon på at bevegelsene har økt de siste årene. Det ser ut til at bevegelsene er styrt av temperatur og det konkluderes med at frost og permafrost kan være viktig for stabiliteten i området.

Høst ved Lyngenfjorden

Illustrasjonsbilde av Lyngenfjorden.

Foto: Knut Berg

Store fjellskred vil lage store flodbølger, som vil true mange bebygde områder rundt fjorden, samt europavegen. Et ras vil kunne ramme de fleste lavereliggende områder i Storfjord, Lyngen, Kåfjord og kanskje også Nordreisa kommune.

Fjellpartiet i bevegelse på Nordnes er på opp mot 22 millioner kubikkmeter. Målinger viser at bevegelsene er på ca. 4-5 centimeter hvert år. Her er det funnet sprekker som tydelig viser bevegelser de seinere år.

Norges tur å arrangere

Øvelse Barents Rescue er en rednings- og samarbeidsøvelse som arrangeres annenhvert år, og ansvaret for gjennomføringen går på rundgang mellom de fire landene.

Øvelsen involverer organisasjoner og etater som vil bli involvert i kriseledelse og innsats ved større redningsoperasjoner i Barentsregionen.

Viktige øvingsmomenter er kommunikasjon og samarbeid mellom nasjonene, varslingsrutiner og tilgjengelighet av redningsressurser.

I 2013 er det altså Norges tur til å arrangere øvelsen, som vil gå av stabelen i perioden 17. til 19. september.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Video Alarmen kom ikke frem, Barents Rescue 2009

Bildet er fra Barents Rescue 2009.

Foto: Nyhetsspiller

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som koordinerer planleggingen og gjennomføringen.

Fullskala øvelse

Det er bestemt at øvelse Barents Rescue 2013 skal være en fullskala øvelse. Det vil si at den har til hensikt å øve alle ledd i de deltakende organisasjoner og etater, samt samhandling på tvers av sektorer og landegrenser.

Alle deltakere øves i sine normale funksjoner og med det materiell de til daglig disponerer.

En fullskala øvelse skal i størst mulig grad reflektere hvordan en krise eller en ulykke ville blitt håndtert i et virkelig tilfelle.

Den første Barents-Rescue øvelsen fant sted i 2001. Norge var vertskap første gang i 2005, og den siste øvelsen var i Sverige i 2011.

2013 markerer også 20-års jubileum for Barentssamarbeidet, og Norge har formannskapet i Barentsrådet fram til høsten 2013.


Korte nyheter

 • Kong Harald: – Forferdet over nattens skytetragedie

  Hans Majestet Kong Harald sier i en uttalelse at vi nå må ta godt vare på hverandre.

  – Familien min og jeg er forferdet over nattens skytetragedie i Oslo sentrum, der to mennesker ble drept og mange skadet. Vi føler med alle pårørende og berørte og sender varme tanker til alle som nå er redde, urolige og i sorg, sier Kong Harald i en uttalelse.

  – Vi må stå sammen om å forsvare verdiene våre: Frihet, mangfold og respekt for hverandre. Vi må fortsette å stå opp for at alle mennesker skal føle seg trygge, sier han videre.

 • Oslo Pride og Fri oppfordrer til å markere kjærligheten over hele Norge

  Oslo Pride og Foreningen FRI oppfordrer hele Norge til å markere Pride i alle landets nabolag, hjem og grender, det skriver de i en pressemelding.

  – Vi kan fortsatt være stolte og synlige, la oss bare være det i nabolagene med familie, venner og nære, sier leder i Foreningen FRI Inge Alexander Gjestvang

  Årets pride-parade var ventet å bli en etterlengtet feiring av kjærlighet og mangfold i Oslos gater. På grunn skytingen i Oslo natt til lørdag ble alle arrangementer i regi av Oslo Pride avlyst etter anbefaling fra Oslo politi.

  – Vi oppfordrer hele Norge til å vise solidaritet og markere pride hjemme, i nabolagene og grendene sine, sier leder i Oslo Pride Inger Kristin Haugsevje.

  Oslo Pride har fått tydelig råd og anbefaling fra politiet om at paraden, Pride park og andre arrangementer i forbindelse med Oslo Pride bør avlyses. Oslo Pride anmoder derfor alle som har planlagt å delta på eller se paraden om å ikke møte. Alle arrangementer i regi av Oslo Pride avlyses.

 • Midlertidig nasjonal bevæpning

  Politidirektøren har sendt ut en ordre om bevæpning av alt innsatspersonell. Beslutningen er tatt etter hendelsen i Oslo natt til 25. juni, det skriver politiet i en pressemelding.

  – Hendelsen i Oslo er alvorlig og etterforskes som en terrorhandling. Basert på informasjon fra PST og Oslo politidistrikt har vi derfor besluttet å innføre midlertidig bevæpning. Jeg ønsker å uttrykke stor medfølelse med de som er direkte berørt av det som har skjedd i Oslo, og alle de som nå føler på en frykt, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

  Politidirektoratet følger situasjonen nøye og det pågår nå et etterretningssamarbeid mellom politiet og PST. Politidistriktene vil vurdere sikkerhet knyttet til lokale Pride-arrangementer gjennom helgen.