Satellittbilder fra Sentinel-1

Norsk teknologi skal forebygge naturkatastrofer

Nye satellittbilder kan gi mye bedre oversikt over hvordan ustabile fjellsider beveger seg. Nå skal norske forskere se hvordan disse bildene kan forebygge naturkatastrofer.

Overvåkingen av Nordnesfjellet

Slik overvåkes Nordnesfjellet

Fem ulike målesystemer overvåker det ustabile fjellpartiet Jettan i Nordnesfjellet i Kåfjord kommune.