Hopp til innhold

Nærmer seg havet med 4-5 cm i året

Nordnesfjellet overvåkes døgnet rundt. Hvert år nærmer fjellet seg havet med 4-5 cm, det er ikke et spørsmål om hvis – men når – steinene fra fjellet detter ned.

Når 11 millioner kubikkmeter med masse fra fjellområdet i Troms ramler i havet vil det kunne skape en 30 meters høy bølge. Dersom man skulle samle massene i semitrailere, ville man måtte fylle nærmere 150.000 vogner helt til randen, men da ville de naturlig nok overskride vektgrensen sin enormt.

En slik bølge vil sette Lyngseidet, på andre siden av fjorden, under vann. Nettopp derfor er det svært viktig med en god overvåkning av området.

Beveger seg 4-5 cm i året

De som overvåker området er ikke redd for noen katastrofe. For selv om de totalt 22 millionene kubikkmeterne med masse som nærmer seg havet beveger seg konstant, så vil ekspertene ved hjelp av overvåkingen kunne på forhånd se før de begynner å falle ned i havet.

– Det som er litt betryggende med Nordnes er at bevegelsene her er lineær, altså faste, så det er ingen overraskelser. De beveger seg ca 4-5 cm i året, forteller Bernt Lyngstad som jobber som teknisk ansvarlig ved Nordnorsk Fjellovervåking.

Akkurat når massene vil rase ned i sjøen kan ikke forskerne forutsi foreløpig, annet enn at de ifølge Lyngstad bekrefter at det er nærmest uungåelig at det vil skje i fremtiden.

Anbefaler folk å flytte til vakre Lyngen

Lyngstad mener at man ikke trenger å bekymre seg dersom man ønsker å bo i Lyngen området.

– Det alle spør om, er når vil dette ramle i sjøen? Det som forskerne er sikker på er at den en gang i fremtiden vil ramle i sjøen. Slik som det er nå, så er bevegelsene lineære, vi overvåker kontinuerlig, det har ikke vært tryggere før enn nå. Nå er det veldig trygt å bo her, betrygger han.

Han legger til at naturen er vakker i området. Fjell, fjord, og elver er innenfor kort rekkevidde.

– Det er i hvert fall ikke Nordnesfjellet som skal hindre folk i å flytte hit.

Panorama bilde tatt fra Nordnesfjellet

Panoramabilde tatt fra Nordnesfjellet. Lyngseidet skimtes på andre siden av fjorden. I bakgrunnen Lyngsalpene.

Foto: Joni Albert Saijets / NRK

Korte nyheter

 • Golbma guovžža báhččon Trøndelágas

  Davvi-Trøndelagas Lijres bážii almmái guovžža guvttiin čivggain sotnabeaivve. Almmái čuoččuhii guovžžaid fallehan misiid ja son almmuhii ieš bolesiidda, ahte lea šaddan báhčit. Boles lea dutkagoahtán ášši. -Ášši oktavuođas lea okta balahuvvon olmmoš, dieđiha bolesadvokáhta Ole Andreas Aftret preassadieđáhusas.
  Luondduvalljodatlága mielde oažžu goddit spire, jos dat falleha bohccuid. -Sii leat dutkagoahtán leago ná geavvan ja árvvoštallet ášši dan vuođul, dadjá Aftret.

 • Barentsčállingottis ain doaibma

  Barentsčállingotti galggašii heaittihit go oktasašbargu lea nohkan ja das eai leat šat dat doaimmat mat leamašan, dan, oaivvilda Nordlys-áviisa politihkalaš redaktevra Skjalg Fjellheim. -Dáid Ruošša ja Norgga oktasašbargui oaivvilduvvon ruđaid sáhttá baicce eará doaimmaide geavahit, oaivvilda Fjellheim. Suinna ii leat ovtta oaivilis čállingotti jođiheaddji Lars Georg Fordal. - Vaikko vel soahti Ukrainas lea bissehan buot politihkkalaš ja almmolaš oktasašbarggu Ruoššain de Barentsčállingottis lea ain doaibma, dadjá Fordal.

  Leder for Barentssekretariatet Lars Georg Fordal
  Foto: Morten Jentoft, NRK
 • Thunberg skeŋkii 30 000 euro Sámi nuoraide

  Ruoŧŧelaš birasaktivista Greta Thunberg skeŋkii Suoma Sámi Nuoraid searvái 30 000 euro dálkkádatbargui. Thunberg oaččui 30 000 ( sullii 312 000 Nok) Maailmanmuttajat-bálkkašumi Niemi Palvelut Oy fitnodagas dálkkádatbarggus ovddas ja dán son attii skeaŋkan Sámi Nuoraid searvái mii ávvudii 30 jagis vahkuloahpas. Thunberg mearridii skeŋket bálkkašumis nuoraid searvái go leat buori barggu bargan dálkkádatrievdademiid oktavuođas.

  –Eamiálbmogat dovdet ja gillájit dálkkádatrievdademiid váikkuhusain ovddimus ja maiddái eastadit dálkkádatrievdademiid. Danne investeren sin bargui ja árbedihtui lea seamma go dálkkádaga suodjaleapmi, dajai Thunberg videosártnistis.
  -Sii barget boahttevuođa ovdii go barget dálkkádatbargguin ja dál sii besset eanet oassálastit dálkkádatságastallamiidda, dadjá Suoma Sámi Nuoraid searvvi ságadoalli Petra Laiti, čállá YLE Sápmi.

  Greta Thunberg var med på pressekonferansen via Zoom.
  Foto: WHO