Tunnelen har fått asfalt, men bilister må vente ett år på åpning

Deler av tunnelen gjennom Norges mest rasutsatte fjell i Nord-Troms har fått asfalt. Men prosjektet er kraftig forsinket og åpner ikke før sommeren 2018.

Ny tunnel i Kåfjord

Arbeidere fra sveitsiske Marti er her i gang med vann- og frostsikring av Nordnestunnelen. Tunnelen åpnes for trafikk til sommeren 2018.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Tunnelen er 5.740 meter lang og inne i fjellet er arbeidere fra entreprenøren Marti i gang med å legge kabler, sette opp rekkverk og vann- og frostsikring.

Tunnelen gjennom det som er Norges mest rasutsatte fjell, Nordnesfjellet i Kåfjord kommune i Nord-Troms, skulle egentlig være ferdig i løpet av 2017. Men allerede i fjor ble det klart at prosjektet ville bli forsinket.

Status per april 2017 er at tunnelen skal åpnes til sommeren 2018, sier prosjektleder Gudmund Løvli.

– Vi skulle vært ferdige til jul i år, men bilister må dessverre belage seg på en ny vinter på veien rundt en rasutsatt strekning. Jeg skulle helst sett at man ble ferdig i tide, selvsagt. Det gikk et snøras senest sist uke her, sier Løvli.

Ny tunnel i Kåfjord

Prosjektleder Gudmund Løvli (til høyre) og kontrollingeniør Magne Cock i Statens vegvesen.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Har ikke gått fort nok

Det er entreprenøren, sveitsiske Marti, som har ansvaret for at prosjektet er forsinket, sier Løvli.

Tempoet i selve tunnelskytingen har vært for sakte: Normal framdrift er 100 meter per uke. På prosjektet i Nordnesfjellet har tempoet til tider vært halvparten så fort.

– Fjellet har vært enklere å skyte i enn vi forutså på forhånd. Det er også mindre vann der inne, noe som gjør frostsikringsarbeidet mindre omfattende.

– Men selv om tempoet i arbeidet har vært mindre enn ønsket er kvaliteten på arbeidet svært godt, legger Løvli til.

Ny tunnel i Kåfjord

Deler av den nesten seks kilometer lange tunnelen har fått asfalt. Akkurat her gjenstår en del arbeider før strekningen blir kjørbar.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Også forsinkelser lenger nord

Et annet tunnelprosjekt i Nord-Troms, mellom Langslett og Sørkjosen i Nord-Troms, er også kraftig forsinket. Og som i Kåfjord er det en utenlandsk entreprenør som fikk anbudet.

Tunnelen på 4,6 kilometer hadde en prislapp på 852 millioner kroner og skulle stå ferdig høsten 2016.

Etter et halvt års arbeid var det sprengt 500 meter tunnel og Statens vegvesen sa opp kontrakten med spanske OSSA.

Prosjektleder Løvli ønsker ikke å kommentere denne saken konkret, da det spanske firmaet har anket dommen fra tingretten.

Ny tunnel Kåfjord

Det er Alta-entreprenør HAK som bygger ny bru over Manndalselva i forbindelse med tunnelprosjeket.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Men på generelt grunnlag sier han:

– De utenlandske entreprenørene som lykkes i Norge har gjort et godt forarbeid. De har gjerne kjøpt et norsk selskap og får da den norske kulturen med på kjøpet, inkludert forståelsen av de norske lover og regler som må følges. Bare her i vegvesenet har vi flere hundre håndbøker man skal følge, sier Løvli.

Ny rasteplass mot Lyngsalpene

Veien fra Kåfjord til Tromsø blir ca. sju kilometer kortere når tunnelen står ferdig. Men reisetiden går ikke ned så mange minuttene: Mens E6 rundt Nordnesfjellet har 90-sone vil det blir skiltet 80 kilometer i timen gjennom tunnelen.

Og selv om reisen blir tryggere gjennom tunnelen blir noe av reiseopplevelsen gjennom vakre Nord-Troms forringet. Vegvesenet bygger derfor det som kan bli Norges vakreste rasteplass like ved tunnelinnslaget fra vest.

Utsikt blir mot de mektige Lyngsalpene.

Overskuddsmasser fra prosjektet blir også brukt til å bygge ny molo og parkområder på Løkvoll i Manndalen, opplyser Løvli.

Ny tunnel i Kåfjord

Her bygges det rasteplass, like ved tunnelinnslaget fra vest. Utsikt blir mot Lyngsalpene.

Foto: Amund Trellevik/NRK