Hopp til innhold

Over 30 rein og sau drept: Jegere klare til å jakte ulv

Ulv herjer i Finnmark. For hver dag som har gått, har antallet drepte dyr økt.

Rein funnet drept i helga i Fiettjar reinbeitedistrikt - usensurert

Dette reinsdyret ble funnet slik på fredag.

Foto: Privat

NB! Advarsel om sterke bilder.

Det er svært uvanlig med ulveangrep i Finnmark.

Ulven som i forrige uke drepte over 20 sau i Karasjok, herjer nå trolig også i en reinflokk i nærheten.

Hver dag denne helga har de funnet flere døde reinsdyr. Ni reinsdyr har hittil blitt funnet drept, og tre avlivet på grunn av store skader. Reinsdyrene er enda ikke obdusert.

I dag fortsetter reineierne å lete etter flere døde eller skadde dyr.

Nå har Fiettar reinbeitedistrikt søkt om å få avlive ulven, bekrefter Fylkesmannen i Finnmark.

– Det er levert søknad om skadefelling, forteller Christer Michaelsen.

Oppdatert klokken 15:20: Fiettar reinbeitedistrikt forteller til NRK Sápmi at de nå har fått fellingstillatelse på ulven.

Gitt tillatelse til å jakte ulv

Reineier Johan Henrik Skum i Fiettar reinbeitedistrikt frykter ytterligere tap dersom ulven ikke felles snarest.

– Dette er et veldig stort tap, og vi kommer sannsynligvis ikke til å finne alle de drepte reinsdyrene, forteller reineier Johan Henrik Skum.

Etter det NRK vet er det nylig gitt fellingstillatelse. Reineier Alsak Eira som er i samme reinbeitedistrikt som Skum bekreftet tidligere til NRK idag at de har jegere klare til å rykke ut dersom de får fellingstillatelse.

Rein funnet drept i helga i Fiettjar reinbeitedistrikt - usensurert

Dette reinsdyret ble funnet slik på fredag.

Foto: Privat

Uenig i avliving

I forrige uke sa lederen for Rovviltets røst, Anne Margrethe Vadder, at sauebonden måtte øke tilsynet på dyrene inntil ulven vandrer videre.

Sauebonde Alf Kristian Eriksen vil at ulven skal avlives. Vadder er sterkt uenig om at problemet bør løses ved å drepe ulven.

Reineier Johan Henrik Skum mener derimot at det er galt at ulven skal få drepe så mange sau og reinsdyr.

– Det ser ikke ut til at ulven har tenkt seg videre. Den har vært her allerede i en uke, og har tatt seg til rette fordi den har funnet mat.

Skum betegner tapet av dyr som veldig skremmende.

– Den forblir i reinsdyrflokken og dreper, og biter hoftepartiene på reinen. Den spiser ikke for å bli mett, sier Skum fortvilt.

Oddleif Nordsletta, Statens Naturoppsyn

Oddleif Nordsletta i Statens naturoppsyn

Foto: Elvi Rosita Norvang

Mandags morgen bekrefter Statens naturoppsyn til NRK at minst 12 reinsdyr er døde. Noen av disse dyrene var så hardt skadd, at reineierne måtte avlive disse.

Fylkesmannen i Finnmark ble informert om saken tidlig i forrige uke, og har anmodet miljødirektoratet om å følge opp saken, siden de har Statens naturoppsyn som kan bistå i en slik felling.

Christer Michaelsen

Seksjonsleder Christer Michaelsen hos Fylkesmannen i Finnmark

Foto: Bård Wormdal

– Felling er veldig avhengig av vær og føre, sier seksjonsleder i miljøvern avdelinga på fylkesmannens kontor, Christer Michaelsen.

Michaelsen forteller til NRK at de forsøker å få til en løsning så fort som mulig.

– Det vil si i løpet av de aller nærmeste dagene. Vi er i løpende dialog med de berørte partene.

Advarsel om sterke bilder:

Reinkadavere i container

Reinkadavre i konteineren til Statens naturoppsyn mandags morgen.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK
Blodig reinsdyr hode med synlig halsrør

ANGREP PÅ HALS: Ifølge SNO er flere av reinsdyrene drept ved at halsen til dyrene er slitt av.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK
Bonde Alf Kristian Eriksen ser på sauen sin som har blitt drept av ulv

SAUEBONDE: Alf Kristian Eriksen fikk i forrige uke bekreftet at det er ulv som har drept sauene hans. – Dette er en katastrofe for meg, sa han til NRK.

Foto: Piera Balto / NRK

Korte nyheter

 • Oahpaheddjiid bargoheaitta bissehuvvo

  Ráđđehus duođašta ahte šadda bákkolaš bálkalávdegoddi. Dát mearkkaša ahte oahppit sáhttet máhccat skuvllaide.

  – Go riidu orru leame oalat lássejuvvon ja bargoheaitagis leat duođalaš váikkuhusat servodahkii, de lea mu mielas bággu sehkket iežan sisa, dadjá bargoministtár Marte Mjøs Persen.

 • Háliida oahppat eambbo sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid birra

  Rukses bellodaga dearvvašvuođa ja fuolahuslávdegotti lahttu ráđđehusas, Seher Aydar galledii Kárášjoga otne. Son lei Kárášjogas sámi klinihkas ja deaivvadii sámi doavtterservviin maid. Seher Aydar háliida oahppat eambbo sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid birra ja makkár dárbbut leat sámi álbmogis dearvvašvuođa hárrái. Son áigu de jearrat Stuoradikkis movt sáhttet sii buoridit sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid.

  Seher Aydar dadjá ahte álgoálbmogis galget leat seamma rievttit dearvvašvuođabálvalusas go dan maid earáin lea. Son oaidná ahte sus ja sis geat barget politihkain stuorradikkis, lea beare unnán diehtu sámi álbmoga birra, muhto maiddái ahte sámi álbmot ii oaččo dearvvašvuođarivttiid maidda sis lea riekti. Aydar dadjá ahte de lea sin ovddasvástádus oahppat dan birra ja maiddái fállát seammaárvosaš dearvvašvuođafálaldaga sámiide:

  Seher Aydar stortingsrepresentant for Rødt
  Foto: Mathias Moene Rød / NRK