Hopp til innhold

Over 30 rein og sau drept: Jegere klare til å jakte ulv

Ulv herjer i Finnmark. For hver dag som har gått, har antallet drepte dyr økt.

Rein funnet drept i helga i Fiettjar reinbeitedistrikt - usensurert

Dette reinsdyret ble funnet slik på fredag.

Foto: Privat

NB! Advarsel om sterke bilder.

Det er svært uvanlig med ulveangrep i Finnmark.

Ulven som i forrige uke drepte over 20 sau i Karasjok, herjer nå trolig også i en reinflokk i nærheten.

Hver dag denne helga har de funnet flere døde reinsdyr. Ni reinsdyr har hittil blitt funnet drept, og tre avlivet på grunn av store skader. Reinsdyrene er enda ikke obdusert.

I dag fortsetter reineierne å lete etter flere døde eller skadde dyr.

Nå har Fiettar reinbeitedistrikt søkt om å få avlive ulven, bekrefter Fylkesmannen i Finnmark.

– Det er levert søknad om skadefelling, forteller Christer Michaelsen.

Oppdatert klokken 15:20: Fiettar reinbeitedistrikt forteller til NRK Sápmi at de nå har fått fellingstillatelse på ulven.

Gitt tillatelse til å jakte ulv

Reineier Johan Henrik Skum i Fiettar reinbeitedistrikt frykter ytterligere tap dersom ulven ikke felles snarest.

– Dette er et veldig stort tap, og vi kommer sannsynligvis ikke til å finne alle de drepte reinsdyrene, forteller reineier Johan Henrik Skum.

Etter det NRK vet er det nylig gitt fellingstillatelse. Reineier Alsak Eira som er i samme reinbeitedistrikt som Skum bekreftet tidligere til NRK idag at de har jegere klare til å rykke ut dersom de får fellingstillatelse.

Rein funnet drept i helga i Fiettjar reinbeitedistrikt - usensurert

Dette reinsdyret ble funnet slik på fredag.

Foto: Privat

Uenig i avliving

I forrige uke sa lederen for Rovviltets røst, Anne Margrethe Vadder, at sauebonden måtte øke tilsynet på dyrene inntil ulven vandrer videre.

Sauebonde Alf Kristian Eriksen vil at ulven skal avlives. Vadder er sterkt uenig om at problemet bør løses ved å drepe ulven.

Reineier Johan Henrik Skum mener derimot at det er galt at ulven skal få drepe så mange sau og reinsdyr.

– Det ser ikke ut til at ulven har tenkt seg videre. Den har vært her allerede i en uke, og har tatt seg til rette fordi den har funnet mat.

Skum betegner tapet av dyr som veldig skremmende.

– Den forblir i reinsdyrflokken og dreper, og biter hoftepartiene på reinen. Den spiser ikke for å bli mett, sier Skum fortvilt.

Oddleif Nordsletta, Statens Naturoppsyn

Oddleif Nordsletta i Statens naturoppsyn

Foto: Elvi Rosita Norvang

Mandags morgen bekrefter Statens naturoppsyn til NRK at minst 12 reinsdyr er døde. Noen av disse dyrene var så hardt skadd, at reineierne måtte avlive disse.

Fylkesmannen i Finnmark ble informert om saken tidlig i forrige uke, og har anmodet miljødirektoratet om å følge opp saken, siden de har Statens naturoppsyn som kan bistå i en slik felling.

Christer Michaelsen

Seksjonsleder Christer Michaelsen hos Fylkesmannen i Finnmark

Foto: Bård Wormdal

– Felling er veldig avhengig av vær og føre, sier seksjonsleder i miljøvern avdelinga på fylkesmannens kontor, Christer Michaelsen.

Michaelsen forteller til NRK at de forsøker å få til en løsning så fort som mulig.

– Det vil si i løpet av de aller nærmeste dagene. Vi er i løpende dialog med de berørte partene.

Advarsel om sterke bilder:

Reinkadavere i container

Reinkadavre i konteineren til Statens naturoppsyn mandags morgen.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK
Blodig reinsdyr hode med synlig halsrør

ANGREP PÅ HALS: Ifølge SNO er flere av reinsdyrene drept ved at halsen til dyrene er slitt av.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK
Bonde Alf Kristian Eriksen ser på sauen sin som har blitt drept av ulv

SAUEBONDE: Alf Kristian Eriksen fikk i forrige uke bekreftet at det er ulv som har drept sauene hans. – Dette er en katastrofe for meg, sa han til NRK.

Foto: Piera Balto / NRK

Korte nyheter

 • Nuorat bággehallet fárret go joatkkaskuvlii álget

  Les på norsk.

  – Ođđa bussefálaldat fylkkagielddas bággejit Unjárgga joatkkaskuvllaohpiid fárret, dadjá Unjárgga Bargiidbellodaga Hanne Noste.

  Golggotmánu 1. beaivvi ođasmahtii Snelandia busseruvttuid Finnmárkkus. Fylkkagieldda ođđa busseruvttuin váikkuhit joatkkaskuvllaohppiide geat orrot Unjárggas, oaivvilda Noste.

  Ovdal manai busse Vuonnabađas, Unjárggas, lagamus joatkkaskuvlii Čáhcesullui dii. 07:40, muhto dál manná busse dii. 08:30.

  – Dát dagaha stuorra váikkuhusat min gieldda nuoraide, dadjá Noste.

  Romssa ja Finnmárkku johtalus fylkkaráđđi, Agnete Masternes Hansen, čállá e-poasttas ahte sii áigot geahčadit makkár vejolašvuođat gávdnojit heivehit busseruvtto joatkkaskuvllaohppiid dárbbuid mielde.

  Gule busser Snelandia
  Foto: Erlend Hykkerud / NRK
 • Dearvvašvuođadirektoráhtta háliida nannet eamiálbmotnuoraid fálaldagaid

  Njealji jagi geahčen galget eamiálbmot-, báhtareaddji- ja minoriteahtta nuorat sáhttit gávdnat heivehuvvon dieđut mat gusket sin dearvvašvuhtii Ung.no neahtasiiddus.

  Ung.no lea stáhta digitálalaš diehtojuohkinkánala nuoraide. Neahtasiiddus sáhttet nuorat gaskkal 13-20 jagi jearrat gažaldagaid ja gávdnat iešguđetlágan dieđuid sin dearvvašvuođa birra earret eará.

  Suoidnemánu 1. beaivvi rájes doaibmagođii prošeakta mas heivehit kanála dieđuid minoriteahtta nuoraide.

  Professor Ketil Lenert Hansen lea son geas lea ovddasvástádus sámi nuorain prošeavttas, ja lea maid prošeaktajođiheaddji Mihá sámi nuoraid mielladearvvašvuođa dutkamis, maid Regionalt kunnskapsenter for barn og unge (RBKU Nord) lea čađahan.

  – Mii diehtit jo veahá sámi nuoraid mielladearvvašvuođa birra, muhto lea maid olu maid eat dieđe ja daid dieđuid fitnet dán prošeavtta bokte. Lea dehálaš láhčit buori mielladearvvašvuođafálaldagat digitála hámis, vai sis geain lea báhtareaddji-, minoriteahtta- ja eamiálbmot duogážat ožžot dássearvosaš dearvvašvuođa- ja sosiálafálaldagat, deattuha Hansen.

 • Tvinges til å bli borteboere

  – Det nye rutetilbudet for de fylkeskommunale bussene
  tvinger videregående elever i Nesseby til å bli borteboere, sier Hanne Noste i Nesseby Arbeideriparti.

  I de nye bussrutene fra fylkeskommunen er morgenruten fra Varangerbotn i Nesseby,
  til nærmeste skolested for videregående skole i Vadsø, flyttet fra 07:40 til 08:30.

  – Dette får store konsekvenser for ungdom i kommunen vår, sier Noste:

  Fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark, Agnete Masternes Hansen, skriver i en e-post at de skal se på hvilke justeringer som er mulig å få til
  av hensyn til også videregåendeelever.