NRK Meny
Normal

Fiskarlagsleder forbannet på ny grense

– Fjordfiskenemndas forslag om å utestenge båter over 15 meter fra hele Varangerfjorden, er useriøst, mener leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.

Snurrevadbåten "Gunnar K"

Mens Norges Kystfiskarlag ikke ønsker store snurrevadbåter å fiske i fjordene, er Norges Fiskarlag av motsatt mening.

Foto: Kystvakta

Kjell Ingebrigtsen

– Fiskeri-Norge har ikke råd til å utestenge en viktig del av flåten fra fiske i fjordene, mener leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.

Foto: Jan-Erik Indrestrand / Norges Fiskarlag

Nå vil fiskarlagslederen kreve et eget møte med fiskeriministeren om saka.

Forslaget fra Fjordfiskenemnda om å utvide fjordlinjene i Varangerfjorden , er useriøst og gjør mer skade enn gagn, mener leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Han frykter for at forslaget kan skape presedens for det videre arbeid. I tida fremover skal nemlig også andre fjordlinjer langs kysten av Nord-Norge opp til ny vurdering.

– Derfor må vi stoppe forslaget fortest mulig, forklarer Ingebrigtsen.

HØR:

Ifølge ham har Varangerfjorden hatt stor betydning for norsk fiskerinæring gjennom ulike tider.

– Ved å sette en strek over fjorden fra Vardø tvers over fjorden, vil man utelukke en stor del av flåten som tradisjonelt har fisket i Varangerfjorden. Dette er noe som vi rett og slett ikke kan akseptere, sier Ingebrigtsen.

Han mener at utestenginga også går utover fiskeindustrien på land.

– Bør få ros istedenfor ris

Men leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen, er uenig.

– Den store snurrevadflåten fisker helt opp i fjæresteinene i fjorden. Dette må stoppes, sier Pedersen.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Arne Pedersen

Leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen gir ros til Fjordfiskenemndas arbeid.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Han mener at kysttorsken er så hardt nedfisket at det vil være riktig å regulere fjordlinjene på nytt.

– Men også seien er truet, mener Pedersen.

HØR:

Seien er en stimfisk som kommer på grunt vann om sommeren, og finnes ofte i de øverste vannlagene hvor den jager etter mat.

– Et hardt press på seigrunnen i fjordene, kan få negativ betydning for stammen. Istedenfor kjeft, burde nemnda heller ha fått ros for sitt grundige arbeid, svarer Pedersen.

Fjordfiskenemnda er forankret i et stortingsvedtak. Nemnda er et rådgivende organ for styresmaktene i fiskerisaker i de tre nordligste fylkene, og skal blant annet gi råd om fastsetting av fjordlinjer.

Overrasket over kritikken

Leder Jorhill Andreassen er overrasket over kritikken fra Norges Fiskarlag.

– I stedet for å gå på barrikadene, burde de heller tatt seg tid til å komme med innspill, svarer Andreassen.

HØR:

Fjordlinjer er ikke nytt, men er noe som ble opprettet for ti år siden. Dette markerer grenser for hvor nært kysten fartøy over 15 meter kan fiske etter torsk.

Nemndas mandat er å foreta en evaluering av hvordan de eksisterende linjene har fungert i de tre nordligste fylkene, og om det er grunnlag for å regulere disse.

– Vi har valgt å starte med Varangerfjorden i Øst-Finnmark. Der har sekretariatet skaffet oss et grundig erfaringsmateriale i forhold til dagens linjer. Det nye forslaget er forankret i forhold til dette, forteller Andreassen.

Hun understreker at dette ikke er noe endelig vedtak, men kun et foreløpig forslag. Det er fortsatt muligheter for fiskere, organisasjoner og andre berørte parter å komme med innspill.

– Dersom det kommer tungtveiende argumenter, vil vi foreta ny vurdering. Endelig vedtak fattes av Fiskeridepartementet, forteller Andreassen.

Les også: – Fjordfiskere lider et nytt tap

Les også: Flere unntak i fjordfisket