Hopp til innhold

– Levner ikke kokfisk engang

Fiskere i Øst-Finnmark gleder seg over et nytt bygg, men fortviler over seisnurpefiske i fjorden.

fiske

Fiskere i Tana gleder seg over nytt bygg i Torhop, men snurpera truer fremtiden deres. (arkivfoto)

Foto: NRK

– Etter at seisnurpera har vært i fjorden, så får vi ikke en gang kokfisk.

Einar Johansen

Einar Johansen

Foto: Johan Ante Utsi / NRK Sápmi

Det sier havneutvalgets leder Einar Johansen i Torhop i Tana Kommune.

Han er den som har vært i front for å få serviceanlegget til Torhop havn, men han frykter mørk fremtid for fiskerne, dersom store båter ikke blir hindret å komme inn i fjordene.

– Jeg har registrert at i Varangerfjorden har seisnurpere fått dispensasjon flere ganger for å fiske inne i fjordene. Fjordene blir tømt for sei, sier han.

Han forklarer at seisnurpera benytter ny teknologi, som gjør at disse store båtene lett kan finne seistim. De legger snurpenota rundt stimen og tar opp all fisken. De etterlater ikke en eneste sei, som kan føre bestanden videre.

– Dette kan ikke fortsette, sier Johansen.

Fiskeriminister lover bedre tider

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker lover bedre regulering for fiske utenfor Finnmark.

Aili Keskitalo og Elisabeth Aspaker.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker og Sametingspresident Aili Keskitalo.

Foto: Mette Ballovara / NRK Sápmi

– Jeg er opptatt av at vi skal få gode og velfungerende fiskeria i Nord Norge, sier hun.

Fiskeri- og kystdepartementet og Sametinget møtes i dag. Ministeren bestemte at fjordfiskenemda skal utnevnes i Januar.

– Det er viktig å få denne nemnda på plass. Vi skal få gode varige ordninger på plass, sier hun.

I høst måtte Fiskeri- og Kystdepartementet gi seisnurpera dispensasjoner, fordi fjordlinjene ikke var trukket akkurat der de burde, ifølge ministeren.

Sametingspresident Aili Keskitalo mener dette er et steg i riktig retning.

– Nemda skal rådføre med Sametinget og departementet, spesielt med tanke på regulering av fiske i Nord-Norge, sier Keskitalo.

– Så vidt det lønner seg å være fisker

Svein Solberg

Svein Solberg

Foto: Johan Ante Utsi / NRK Sápmi

Fisker Svein Solberg er en evig optimist.

Selv om kiloprisene på fisk har gått ned, og det er lite fisk i havet, så ser han lyst på fremtiden.

– Det er jo på grensen at man orker å holde på, men man håper jo på at det snur seg. Det har vært opp og ned i mange år nå. Av og til er det lite fisk, og av og til dårlige prisa, sier Solberg.

serviceanlegg

Svein Solberg slipper å reparere fiskeredskapene sine i kulden, fordi han har sikret seg en bod i serviceanlegget.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

Korte nyheter

 • Fosen-demonstrasjon i Tromsø

  Lørdag møtte 50-60 mennesker opp til Fosen-demonstrasjon i Tromsø.

  Nestleder i Romssa Sámi Searvi-NSR, Helene Ajuna Olsensier det er viktig å stille opp på demonstrasjon også i nord.

  – Først og fremst er det et menneskerettighetsbrudd som er konstatert i Høyesterett. Det er en tydelig videreføring av den kolonistiske politikken som har blitt videreført i hundrevis av år

  Hun sier at selv om hun selv er fra et sjøsamisk-område i Nord-Norge, så berøres også hun av det samene i Fosen-området står i.

  Olsen trekker frem at det i Sannhets- og forsoningskommisjonen står om da det ble bygget ut vannkraftverk i hennes hjemkommune.

  – Det som har skjedd der er skremmende likt det som skjer nå i Fosen. Derfor er det eneste rette er å fortsette å kjempe.

  Hun sier at eneste vinningen samene har fått ut av kampen om Fosen er fellesskapet Sapmi.

  – At det fortsatt er så sterkt. Det ser man når man samles her og i Oslo på 600 dager og fremdeles kjemper for dem.

  Helene Ajuna Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Fosen-aksjonistene vil gjøre klar ny aksjon om 100 dager

  – Vi gjør oss klare til ny aksjon om det går 100 dager til, skriver Fosen-aksjonistene i en pressemelding.

  De siste timene før 600-dagen har Fosen-aksjonistene blokkert og slått leir utenfor Statsministerens kontor. Nå har de samlet mange hundre mennesker foran Stortinget og går i demonstrasjonstog tilbake til SMK i en stille markering.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Ii lohppit dáhtona goas ášši galgá leat čovdun

  Stáhtačálli Elisabeth Sæter (Bb) mieđiha ahte sii áinnas livččejit galgan leat guhkkelabbui boahtán, gávdnat čovdosa Fovsen-riidui. Muhto lohká ahte maŋimuš 100 beaivvis leat dehálaš áššit dáhpáhuvvan.

  Fosen-akšunisttat álggahedje miellačájeheami Šloahta olggobealde bearjadaga. Sii ledje čohkkán Stáhtaministara kantuvrra olggobeallai maŋŋel go ledje bivdán Jonas Gahr Støre váldit ovddasvástádusa Fovsen-áššis.

  Oljo- ja energiijadepartemeantta stáhtačálli Elisabeth Sæteris (BB) lea stuora áddejupmi dasa ahte Fovsen-boazosápmelaččain lea lossa dilli.

  – Mun háliidan erenoamážit váldit ovdan ahte mii leat ožžon čoahkkái soabahanbeavddi gaskal Fovsen boazosápmelaččaid ja bieggafápmokonsešonearaid - maid bealátkeahtes soabaheaddji jođiha. Jáhkán ahte dat lea leamašan dehálaš oažžut áššebeliid beavdái, lohká son.

  Sæter lohká maiddái ahte sii leat ovdánan ja proseassa lea bures boahtán johtui, muhto son ii áiggo bidjat dáhtona dasa ahte goas galget leat gávdnan čovdosa.

  – Dat gal lea riikasoabaheaddji Mats Rulanda duohken, lohká son.

  Statssekretær i Olje-og energidepartemenet Elisabeth Sæter
  Foto: Håkon Benjaminsen / NRK