– Levner ikke kokfisk engang

Fiskere i Øst-Finnmark gleder seg over et nytt bygg, men fortviler over seisnurpefiske i fjorden.

fiske

Fiskere i Tana gleder seg over nytt bygg i Torhop, men snurpera truer fremtiden deres. (arkivfoto)

Foto: NRK

– Etter at seisnurpera har vært i fjorden, så får vi ikke en gang kokfisk.

Einar Johansen

Einar Johansen

Foto: Johan Ante Utsi / NRK Sápmi

Det sier havneutvalgets leder Einar Johansen i Torhop i Tana Kommune.

Han er den som har vært i front for å få serviceanlegget til Torhop havn, men han frykter mørk fremtid for fiskerne, dersom store båter ikke blir hindret å komme inn i fjordene.

– Jeg har registrert at i Varangerfjorden har seisnurpere fått dispensasjon flere ganger for å fiske inne i fjordene. Fjordene blir tømt for sei, sier han.

Han forklarer at seisnurpera benytter ny teknologi, som gjør at disse store båtene lett kan finne seistim. De legger snurpenota rundt stimen og tar opp all fisken. De etterlater ikke en eneste sei, som kan føre bestanden videre.

– Dette kan ikke fortsette, sier Johansen.

Fiskeriminister lover bedre tider

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker lover bedre regulering for fiske utenfor Finnmark.

Aili Keskitalo og Elisabeth Aspaker.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker og Sametingspresident Aili Keskitalo.

Foto: Mette Ballovara / NRK Sápmi

– Jeg er opptatt av at vi skal få gode og velfungerende fiskeria i Nord Norge, sier hun.

Fiskeri- og kystdepartementet og Sametinget møtes i dag. Ministeren bestemte at fjordfiskenemda skal utnevnes i Januar.

– Det er viktig å få denne nemnda på plass. Vi skal få gode varige ordninger på plass, sier hun.

I høst måtte Fiskeri- og Kystdepartementet gi seisnurpera dispensasjoner, fordi fjordlinjene ikke var trukket akkurat der de burde, ifølge ministeren.

Sametingspresident Aili Keskitalo mener dette er et steg i riktig retning.

– Nemda skal rådføre med Sametinget og departementet, spesielt med tanke på regulering av fiske i Nord-Norge, sier Keskitalo.

– Så vidt det lønner seg å være fisker

Svein Solberg

Svein Solberg

Foto: Johan Ante Utsi / NRK Sápmi

Fisker Svein Solberg er en evig optimist.

Selv om kiloprisene på fisk har gått ned, og det er lite fisk i havet, så ser han lyst på fremtiden.

– Det er jo på grensen at man orker å holde på, men man håper jo på at det snur seg. Det har vært opp og ned i mange år nå. Av og til er det lite fisk, og av og til dårlige prisa, sier Solberg.

serviceanlegg

Svein Solberg slipper å reparere fiskeredskapene sine i kulden, fordi han har sikret seg en bod i serviceanlegget.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

Korte nyheter

 • Suomas ložžejit gáržžidusaid

  Suoma ráđđehus dieđiha ahte sii ložžejit koronagáržžidusaid árabut go maid áigo, guovvamánu 1. beaivvi rájes. Nu čállá Reuters.

  Earret eará besset boradanbáikkit doallat rahpasin dii. 21 rádjai, ja alkoholavuovdima dii. 20 rádjai.

 • John Savio 120 jagi

  – Sámi dáiddár John Savios lea leamaš stuorra mearkkašupmi sámi dáidagii ja kultuvrii, dadjá Savio musea jođiheaddji Liv Astrid Kvammen Svaleng.

  Odne livččii Savio deavdit 120 jagi, ja dan ávvudit Girkonjárggas dán vahkkoloahpa.

  Kvammen Svaleng dadjá ahte Savio ofelažžan sámi dáidagii.

  Kunstner John Savio og verket Gánda ja nieida
  Foto: Saviomuseet