Hopp til innhold

– Fjordfiskere lider et nytt tap

– Nå må det bli slutt med den stadige uthulingen av regelen som forbyr store båter å fiske inne i fjordene, mener fjordfisker Tor Mikkola fra Kvalfjord.

Tor Mikkola

Fjordfisker Tor Mikkola fra Kvalfjord liker dårlig at regjeringen stadig gir nye dispensasjoner fra forbudet for båter over 15 meter å fiske innenfor fjordlinja.

Foto: Privat

Han reagerer kraftig på at Fiskeri- og kystdepartementet igjen har endret fjordlinjebestemmelsen, og åpnet for sildefiske med not sør og vest for Sørøya i Finnmark. Dette er samme område som fra tidligere er åpnet for fartøy opp til 21 meter.

– Dette er en ytterlig ny seier for den havgående flåten, og nytt nederlag for fjordfiskere, mener Mikkola.

Han tror neppe at det var dette som var meningen da Stortinget i fjor vedtok et forbud mot fiske innenfor fjordlinjene for fartøy over 15 meter .

Åpningen for sildefiske med not skjer midt i det området hvor han vanligvis fisker. Mikkola frykter utviklingen, og mener at småbåtfiskere igjen er under sterkt press.

– Jeg forstår ikke hvorfor man aldri kan lære av tidligere tiders feilgrep. Da den havgående flåten kunne herje fritt i fjordene, sopte de med seg alt av fisk. Nå frykter jeg en gjentakelse, sier Mikkola.

Og legger til:

– Slik ble vi småbåtfiskere presset ut på åpent hav for å kunne livberge oss. Ikke alle småbåter er egnet til fiske i slike områder, spesielt ikke når det er dårlig vær.

– Ingen overraskelse

Bernt Magne Wilhelmsen

– Vi må ikke få en gjentakelse av tidligere tiders feilgrep. Ikke en meter av fjordlinja må åpnes for større båter, mener lederen i Bivdi, Bernt Magne Wilhelmsen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Men vedtaket om å åpne for sildefiske med not i Mikkolas fiskeområde, kommer ikke overraskende på ham. Heller ikke på lederen i Bivdi, sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon, Bernt Magne Wilhelmsen.

Dette er helt i tråd med de signalene som Høyres stortingsrepresentant, Frank Bakke Jensen, har kommet med .

Også tidligere i år er det blitt gitt flere unntak fra stortingsvedtaket om å forby fiskebåter under 15 meter å fiske innenfor fjordlinjen.

– Nå må bremsene settes ned. Dersom småbåtfiskere skal ha fremtid, kan ikke en eneste meter av fjordlinja åpnes mer, mener Wilhelsmen.

Han setter sin lit til det nye sametingsrådet.

– Mitt råd til Sametinget er at de ikke må godta noen oppmyking av Stortingsvedtaket om å forby båter over 15 meter å fiske innenfor fjordlinja i sjøsamiske områder, sier Wilhelmsen.

Ønsker en permanent løsning

Men i motsetning til fjordfiskerne, så er Norges Fiskarlag svært fornøyd med den nye fiskeriministerens innstilling til å se de ulike utfordringene til saken om fjordlinjer.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker mener det er viktig å få plass et godt regelverk i samarbeid med næringen.

– Norges Fiskarlag skal gjøre sitt for å få til en permanent løsning i dialog med alle parter, slik at vi får på plass en løsning som kan stå over tid, svarer leder Kjell Ingebrigtsen til Fiskeribladet.

Han mener at det må være plass til alle å få utnytte de mulighetene som ligger innenfor det som til nå har vært fjordlinjeregimet.

Etterlyser dialog

Silje Karine Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka er forundret over at fiskeriministeren har unnlatt å rådføre seg med Sametinget om den siste regelendringen.

Foto: Lisa Marie Anti / NRK

Sametingsråd Silje Karine Muotka er urolig over utviklingen, og har full forståelse når fjordfiskere reagerer.

Det siste vedtaket fra fiskeriministeren er gjort uten dialog med Sametinget.

– Vi er lite fornøyd med den prosessen som fiskeriministeren har gjennomført i denne saka, svarer Muotka.

Hun kjenner ikke til hva som er bakgrunnen for de siste endringer av fjordlinjen. Dette er noe sametingsrådet vil ta opp i et møte med fiskeriministeren om noen uker.

– Vi bør ha klare linjer for hvordan dialogen skal være mellom fiskeriministeren og Sametinget i fremtiden.

Korte nyheter

 • Čieža ođđa sámi filmma ožžot doarjaga

  Animašuvdnafilbma, musihkka, dokumentárafilbma ja njeallje oanehis filmma ožžot dál Sámi filbmainstituhtas (ISFI) buvttadandoarjaga oktiibuot 2,3 miljon kruvnnu.

  – Eai goassige ovdal leat buvttaduvvon nu ollu sámi guhkesfilmmat go dál, dadjá Anne Lajla Utsi, ISFI bagadalli.

  Dan dieđiha SVT Sápmi.

  Anne Lajla Utsi
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Jobber for steril oppdrettstorsk

  Selskapet Norcod har innført et nytt lysstyringssystem for å påvirke kjønnsmodningen til torsken, og vil begynne å holde hann- og hunnfisk fra hverandre.

  Det skriver Fiskeribladet.

  – I fremtiden, i det lange løp, ser vi på steril torsk. Det kan løse alle problemer med kjønnsmodning. Vi jobber med steril torsk, sier administrerende direktør Christian Riber til Fiskeribladet.

  I slutten av februar fikk Norcod pålegg om utslakting av torsk i til sammen fem merder på tre lokaliteter etter tidligere funn av gytemoden oppdrettstorsk i Meløy.

  I april ble Norcod pålagt å slakte ytterlige to merder.

  Alle nøtene er nå tømt for fisk og skal inspiseres av Fiskeridirektoratet. Selskapet håper å ha en konklusjon innen utgangen av juni.

  Torsk ved Havlandet Marin Yngel i Florø
  Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK
 • Báhccavuonas biila ribahan badjel geainnu

  Politiijat leat ožžon dieđu johtolatlihkohisvuođas Sagelvvatnet guovllus Báhccavuona suohkanis.

  Personbiila másii kontrolla, ribahii badjel geainnu ja gopmánii.

  Politiijaid operašuvdnajođiheaddji, Karl Erik Thomassen, lohká ahte okta rávisolmmoš ja golbma máná vuollel 16 jagi ledje lihkohisvuođas.

  – Ii oktage leat duođalaččat roasmmehuvvan, dadjá son NRK:i.

  Go heahteossodagat bohte báikái, de ledje báikkálaččat váldán vára olbmuin geat ledje biillas.

  Politiijain ii leat várohus ahte biilavuoddji lea leamaš vuoddján biilla juhkanvuođas, muhto lohket leat menddo árrat vuos lohkat mii lea rievttimielde dáhpáhuvvan.

  – Fertet vuos gullat biilavuoddji čilgehusa ja jus vejolaš, earáin maiddái.