Hopp til innhold

Ny ČSV-sang for samisk selvfølelse

Med en ny samisk kampsang ønsker samisk ungdom å være med på å gi unge samer en styrket samisk selvfølelse og større interesse for politikk.

ČSV-gávnnadeapmi

Ungdommene har denne helga jobbet både med teksten og melodien til den nye sangen.

Foto: Jon Isak Lyngman Gælok / NRK

En av de rundt 20 ungdommene som denne helga har vært samlet i Tverrelvdalen i Alta er Anna-Katri Helander (17).

Ungdommene deltok i Norske Samers Riksforbund Ungdoms (NSR-U) «ČSV-gávnnadeapmi». Den nye ČSV-sangen er en av de konkrete resultatene av helgas arbeid.

– Vi håper å vekke selvfølelsen til samisk ungdom og deres interesse for politikk, forklarer Helander.

– Lett å forstå

Viktor Inge Paulsen fra Tysfjord i Nordland var ned på å skrive sangen.

– Vi tenkte at sangen skulle være veldig ČSV, men uten at selve begrepet ČSV nevnes i sangen. Den skulle være lett å forstå slik at alle klarer å få med seg meningen med sangen, selv om de ikke kan så godt samisk, forklarer Paulsen.

Versene i sangen er på tre ulike samiske språk, to vers på nordsamisk og et vers hver på lule- og sørsamisk.

– Vi har to vers på nordsamisk. I utgangspunktet skulle alle versene være på nordsamisk, men da måtte jeg som lulesame trå til og si at jeg vil ha lule- og sørsamisk med. Da er det blitt sånn at ett vers går tre ganger på tre forskjellige samiske språk, opplyser Paulsen.

(Artikkelen fortsetter under lydfilen)

Musikeren Max Mackè (i bakgrunnen) ledet arbeidet med å lage den nye sangen. Innslaget er for det meste på nordsamisk.

Vil bli kjent med samisk historie

Det var NSR-U som hadde invitert ungdommen til samlingen denne helga. Først og fremst skulle ungdommen få muligheten til å bli kjent med hverandre og å knytte vennskapsbånd.

Tore Bongo

Tore Bongo.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Ungdommene selv ønsket også å bli mer kjent med samisk historie. Mange av dem mener de har lite kunnskaper på dette feltet.

Programmet var blitt tilrettelagt av ungdommene selv og det var de som inviterte foredragsholdere. Musikeren ledet arbeidet med å lage den nye sangen.

Tore Bongo fra Folkeaksjonen mot Alta-utbyggingen fortalte om sine ærfaringer fra samekampen på 1970- og 80-tallet.

John Trygve Solbakk var med på å innføre ČSV-begrepet på 1970-tallet og han foreleste om bakgrunnen for begrepet og hvordan han selv har viet sitt liv til å fremme det samiske i flere sammenhenger og arenaer.

John Trygve Solbakk

John Trygve Solbakk.

Foto: Mattis Hætta/NRK

Solbakk berømmet ungdommen for at de selv har tatt initiativ til å lære mer om samisk historie og kultur. Samtidig synes han det er svært beklagelig at det fortelles så lite om dette gjennom det norske skolesystemet.

– Interessen for samebevegelsen og for samiske saker ser ut til å leve i beste velgående blant samisk ungdom. Ungdommene som er samlet her vil jeg kalle for «etterkommere av den frie samebevegelsen». Det er jo stort sett NSR-ungdom som har deltatt i helgas samling, minner Solbakk om.

Korte nyheter

 • Koordinert PST-aksjon: Norske barn hyller terrorister på nett

  Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har fulgt med og avslørt det de mener er et nettverk av ungdommer som har kommunisert i grupper på internett, og spredd blant annet høyreekstreme ytringer og propaganda.

  Enkelte av ungdommene skal ha oppfordret til drap på homofile og terror. Noen av dem er så unge som 12 år.

  Bjørn-Willy Wold, leder for seksjon for kontraterror i PST, sier til NRK at funnene er så urovekkende og alvorlige at de valgte å slå til i en koordinert aksjon torsdag.

  Mellom 15 og 20 mindreårige i hele landet ble oppsøkt i morgentimene, i samtlige politidistrikter. Hensikten til PST var å snakke med dem og foreldrene, før de gikk på skole og jobb.

  PST unge terror

  Koordinert PST-aksjon: Norske barn hyller terrorister på nett

  Tenåringene som fikk besøk av sivile PST-ansatte torsdag morgen, skal blant annet ha oppfordret til terror og drap på homofile.

 • Nordkalottfolket gáibida guorahallama

  Les på norsk: Nordkalottfolket ber om gransking

  Sámedikki dievasčoahkkimis ovddidii Toril Bakken Kåven gáibádusa guorahallat mo Sámediggi hálddaša jienastuslogu.

  - Mii fertet oažžut čielggadit mo jienastuslogu dieđiheamit gieđahallojit, makkár bargodábit, mo lea áššemeannudeapmi, ja čilgehusa manne áššemeannudanáigi lea njeallje mánu áššiin mat berrejit meannuduvvot ja mearriduvvot dađistaga. Mihttomearrin berre leat oanehis áiggi geavahit áššemeannudeapmái ja positiivvalaččat guottuiguin meannudit sin geat háliidit čálihit iežaset jienastuslohkui, dajai Kåven sárdnestuolus go Sámediggi gieđahalai bearráigeahččanlávdegoddi jahkedieđáhusa.

  Sámedikki jienastuslogu birra lea leamaš digaštallan maŋŋel go NRK áššit čájehejde ahte leat "mahkáš sápmelaččat" jienastulogus. Dán maŋŋá áiggui Sámediggi guorahallagohtit jienastuslogu, muhto dát loahpahuvvui earret eará diggeášši maŋŋá.

  Dál Nordkalottfolket dáhttu bearráigeahččanlávdegotti guorahallat mo Sámediggi hálddaša jienastuslogu;

  - Mii leat fuolastuvvan sámi demokratiija namas. Go eahpideapmi leat jienastuslohkui ja dasa lassin go lea menddo áddjás áššmeannudanáigi čálihemiide, de addá dakkár gova ahte eai fuolašii miel-sápmelaččaid jienastuslohkui, dadjá Bakken Kåven.

  Dievasčoahkkinjođihangottis dat lea ovddasvástádus jienastuslohkui. Ja dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen vástidii cuiggodeapmái:

  – Lea oalle muddui duohta ahte áššemeannudanáigi lea gaskkohagaid leamaš guhkki, vástidii dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen. Son ákkastalai dainna ahte Sámediggi lea ožžon hirbmat ollu dieđihemiid jienastuslohkui, ja seammás lemaaš hástalusat bargiiddiliin.

  Sottinen deattuha ahte oktage ii leat manahan vejolašvuođa jienastit válggaid oktavuođas.

  - Go galggaš sihkkarastit dohkálaš áššemeannudeami, de ii leat soaitte oanehis áššemeannudanáigi leat rivttes vástádus dasa, logai dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen.

  Bearráigeahččanlávdegoddi áigu árvvoštallat Nordkalottfolket gáibádusa guorahallat hálddašeami, muitalii jođiheaddji Arthur Tørfoss.

  Tom Sottinen på Sametinget.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Statsministeren til Bodø – tar med seg to andre statsledere

  Statsminister Jonas Gahr Støre har invitert Sveriges statsminister Ulf Kristersson og Finlands president Alexander Stubb til Bodø 19. og 20. juni.

  Tema for møtet vil være forsterket samarbeid i nord nå som alle tre landene er medlemmer av Nato. Dette inkluderer både styrket sivilt og militært samarbeid.

  Ukraina støtte
  Foto: Terje Haugnes / NRK