Ny ČSV-sang for samisk selvfølelse

Med en ny samisk kampsang ønsker samisk ungdom å være med på å gi unge samer en styrket samisk selvfølelse og større interesse for politikk.

ČSV-gávnnadeapmi

Ungdommene har denne helga jobbet både med teksten og melodien til den nye sangen.

Foto: Jon Isak Lyngman Gælok / NRK

En av de rundt 20 ungdommene som denne helga har vært samlet i Tverrelvdalen i Alta er Anna-Katri Helander (17).

Ungdommene deltok i Norske Samers Riksforbund Ungdoms (NSR-U) «ČSV-gávnnadeapmi». Den nye ČSV-sangen er en av de konkrete resultatene av helgas arbeid.

– Vi håper å vekke selvfølelsen til samisk ungdom og deres interesse for politikk, forklarer Helander.

– Lett å forstå

Viktor Inge Paulsen fra Tysfjord i Nordland var ned på å skrive sangen.

– Vi tenkte at sangen skulle være veldig ČSV, men uten at selve begrepet ČSV nevnes i sangen. Den skulle være lett å forstå slik at alle klarer å få med seg meningen med sangen, selv om de ikke kan så godt samisk, forklarer Paulsen.

Versene i sangen er på tre ulike samiske språk, to vers på nordsamisk og et vers hver på lule- og sørsamisk.

– Vi har to vers på nordsamisk. I utgangspunktet skulle alle versene være på nordsamisk, men da måtte jeg som lulesame trå til og si at jeg vil ha lule- og sørsamisk med. Da er det blitt sånn at ett vers går tre ganger på tre forskjellige samiske språk, opplyser Paulsen.

(Artikkelen fortsetter under lydfilen)

Musikeren Max Mackè (i bakgrunnen) ledet arbeidet med å lage den nye sangen. Innslaget er for det meste på nordsamisk.

Vil bli kjent med samisk historie

Det var NSR-U som hadde invitert ungdommen til samlingen denne helga. Først og fremst skulle ungdommen få muligheten til å bli kjent med hverandre og å knytte vennskapsbånd.

Tore Bongo

Tore Bongo.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Ungdommene selv ønsket også å bli mer kjent med samisk historie. Mange av dem mener de har lite kunnskaper på dette feltet.

Programmet var blitt tilrettelagt av ungdommene selv og det var de som inviterte foredragsholdere. Musikeren ledet arbeidet med å lage den nye sangen.

Tore Bongo fra Folkeaksjonen mot Alta-utbyggingen fortalte om sine ærfaringer fra samekampen på 1970- og 80-tallet.

John Trygve Solbakk var med på å innføre ČSV-begrepet på 1970-tallet og han foreleste om bakgrunnen for begrepet og hvordan han selv har viet sitt liv til å fremme det samiske i flere sammenhenger og arenaer.

John Trygve Solbakk

John Trygve Solbakk.

Foto: Mattis Hætta/NRK

Solbakk berømmet ungdommen for at de selv har tatt initiativ til å lære mer om samisk historie og kultur. Samtidig synes han det er svært beklagelig at det fortelles så lite om dette gjennom det norske skolesystemet.

– Interessen for samebevegelsen og for samiske saker ser ut til å leve i beste velgående blant samisk ungdom. Ungdommene som er samlet her vil jeg kalle for «etterkommere av den frie samebevegelsen». Det er jo stort sett NSR-ungdom som har deltatt i helgas samling, minner Solbakk om.