Hopp til innhold

NSR-U: Ønsker «ČSV» tilbake

NSR-U ønsker tilbake ČSV og konfliktløsende metoden som samene tradisjonelt har brukt.

Piera Heaika Muotka

NSR-U styre: Foran fra venstre: Márjá Liissá Partapuoli, Saia Stueng, Ánná Káisá Partapuoli, Kai Henrik Skum. Bak fra venstre: Mikkel Rasmus Logje, Viktor Paulsen, Piera Heaika Muotka, Sara-Elén Kuhmunen.

Foto: Runar Myrnes Balto / NSR

– Vi vil lære medlemmene i NSR-ungdomsutvalg om historien til ČSV, sier NSR-U leder Piera Heaika Muotka(20).

Norske Samers Riksforbundets Ungdomsutvalg(NSR-U) samlet seg i Tromsø i helga. Med 8 nye styremedlemmer av totalt 10.

– Det er ganske vanlig at det skjer utskiftninger blant styremedlemmene i et ungdomsutvalg, sier Muotka.

– Ønsker ČSV tilbake

NSR-U styre har allerede begynt å planlegge strategi for neste års valg.

– Vi skal utvikle prinsipp-programmet til NSR med tanke på ungdom, allerede i neste måned, sier Muotka.

Hovedmålsetningen til ungdommen er å ta tilbake ČSV til politikken deres.

Leder Piera Heaika Muotka forteller at NSR-U planlegger å arrangere konferanse i april i Alta, med ČSV som tema.

– ČSV har en historie i våres parti. Jeg ønsker at medlemmene våres blir kjent med historien, og at vi tar i bruk ČSV i politikken våres igjen, sier Muotka.

I tillegg til ČSV vil ungdomsutvalget satse på skoledebatter og konsensus konfliktløsende metode neste år, forteller Muotka.

Konsensus-metoden

Lederen i NSR-U Piera Heaikka Muotka er født i Kirkenes, og har oppvokst både i Nesseby og Skånland. Mesteparten i Norland.

Når NRK Sápmi tar kontakt med Piera Heaika, sier han at de jobber mot neste år som er et viktig valgår, men også hvordan de skal jobbe og bli enige i sakene hvor det er motstridende meninger.

– Vi har tatt i bruk ny besluttningsmetode; Konsensus, som veldig enkelt betyr å snakke seg til enighet, sier Muotka.

Han forteller videre at metoden er flertallsdemokrati og knytter opp mot vestlig tankegang

– Konsensus-metoden er den originale metoden samene brukte, når de skulle ta beslutnninger i saker hvor det var tvister og uenigheter. Samene satte seg ned for å snakke om saken til de ble enige, sier Muotka.

Konsensus-metoden benyttes også av Suoma Sámi Nuorra og Sámi nuorra.


Korte nyheter

 • Juolldan 200 000 ruvnno giellaarenaide

  Sámediggeráđđi lea juolldan 200 000 ruvnno Plassje suohkan giellaarenaide «Skuvlen mænngan» ja «gïeletjïehpije».

  Skuvlen mænngan lea giellamovttiidahttinprošeakta mii lea heivehuvvon ohppiide vuosttaš gitta njealját ceahkkái ja mii galgá veahkkin nannet ja lasihit lullisámegiela geavaheami árgabeaigiellan skuvlaasttoáiggefálaldagas (AÁF) giellaoahppanmodealla giellatjiehpije bokte. Giellatjiehppi lea giellasimulatuvra mii lahkalagaid bargá mánáiguin, iešguđetlágan fáttáiguin ja doaimmaiguin sámegillii.

  Plassje suohkan lea skuvlajagi 2020/2021 rájes gitta otnážii ovddidan ja čađahan prošeavtta Skuvlen mænngan, ja Plassje suohkan oaidná dárbbu joatkit ja buoridit fálaldaga.

  – Lea dehálaš ahte gávdnojit giellaarenat mánáide ja nuoraide, maiddái olggobealde dábálaš skuvlaáiggi. Lea illudahtti sáhttit doarjut dákkár giellaarena, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

  Dan čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Árvu/Sametinget
 • Lágidit giellaseminára

  Juovlamánu 12. beaivvi gitta juovlamánu 13. rádjai lágida Sámediggi lulli- ja julevsámi giellaseminára Troanddimis. Ulbmil lea digaštallat doaibmabijuid mat nannejit lulli- ja julevsámegiela sihke mánáidgárddis, skuvllas, joatkkaskuvllas, alit oahpus, astoáiggedoaimmaid bokte ja doaimmaid bokte sámi giellaguovddážiin, dan dieđiha Sámediggi.

 • Eksamen annulleres på Universitetet i Tromsø

  UiT har valgt å annullere hjemmeeksamen for tredjeårsstudentene ved juridisk fakultet. Årsaken er at den er svært lik en gammel eksamen.

  Eksamensoppgaven ble utlevert mandag og skulle opprinnelig vært innlevert på onsdag, skriver iTromsø.

  Nå har universitetet valgt å annullere eksamen siden den er svært lik eksamen fra 2015, skriver avisen.

  Signe Veierud Busch, prodekan for utdanning, skriver i en uttalelse fra fakultetet at de har valgt å annullere eksamen ettersom de tror at studenter som har kunnet benytte sensorveiledningen fra 2015, kan ha fått en urettferdig fordel.

  – Vi ser at dette er veldig uheldig for studentene våre og beklager på det sterkeste. Det er svært viktig for oss at studentene prøves under like forhold, og at prøvingen er reell. Det er ikke tilfelle slik eksamen ble delt ut i dag, dessverre, skriver Bush i uttalelsen.

  (NTB)

  UiT - Norges arktiske universitet
  Foto: Hans Ludvig Andreassen