NSR-U: Ønsker «ČSV» tilbake

NSR-U ønsker tilbake ČSV og konfliktløsende metoden som samene tradisjonelt har brukt.

Piera Heaika Muotka

NSR-U styre: Foran fra venstre: Márjá Liissá Partapuoli, Saia Stueng, Ánná Káisá Partapuoli, Kai Henrik Skum. Bak fra venstre: Mikkel Rasmus Logje, Viktor Paulsen, Piera Heaika Muotka, Sara-Elén Kuhmunen.

Foto: Runar Myrnes Balto / NSR

– Vi vil lære medlemmene i NSR-ungdomsutvalg om historien til ČSV, sier NSR-U leder Piera Heaika Muotka(20).

Norske Samers Riksforbundets Ungdomsutvalg(NSR-U) samlet seg i Tromsø i helga. Med 8 nye styremedlemmer av totalt 10.

– Det er ganske vanlig at det skjer utskiftninger blant styremedlemmene i et ungdomsutvalg, sier Muotka.

– Ønsker ČSV tilbake

NSR-U styre har allerede begynt å planlegge strategi for neste års valg.

– Vi skal utvikle prinsipp-programmet til NSR med tanke på ungdom, allerede i neste måned, sier Muotka.

Hovedmålsetningen til ungdommen er å ta tilbake ČSV til politikken deres.

Leder Piera Heaika Muotka forteller at NSR-U planlegger å arrangere konferanse i april i Alta, med ČSV som tema.

– ČSV har en historie i våres parti. Jeg ønsker at medlemmene våres blir kjent med historien, og at vi tar i bruk ČSV i politikken våres igjen, sier Muotka.

I tillegg til ČSV vil ungdomsutvalget satse på skoledebatter og konsensus konfliktløsende metode neste år, forteller Muotka.

Konsensus-metoden

Lederen i NSR-U Piera Heaikka Muotka er født i Kirkenes, og har oppvokst både i Nesseby og Skånland. Mesteparten i Norland.

Når NRK Sápmi tar kontakt med Piera Heaika, sier han at de jobber mot neste år som er et viktig valgår, men også hvordan de skal jobbe og bli enige i sakene hvor det er motstridende meninger.

– Vi har tatt i bruk ny besluttningsmetode; Konsensus, som veldig enkelt betyr å snakke seg til enighet, sier Muotka.

Han forteller videre at metoden er flertallsdemokrati og knytter opp mot vestlig tankegang

– Konsensus-metoden er den originale metoden samene brukte, når de skulle ta beslutnninger i saker hvor det var tvister og uenigheter. Samene satte seg ned for å snakke om saken til de ble enige, sier Muotka.

Konsensus-metoden benyttes også av Suoma Sámi Nuorra og Sámi nuorra.