Hopp til innhold

Samisk Kampsang Anno 2013

NSR-U-medlemmer lager ČSV-sang for å nå ut med stolthetsbudskap.

Kampsangmekking på ČSV-Gávnnadeapmi
Foto: Jon Isak Lyngman Gælok / NRK

Inne på dag to av ČSV-Gávnnadeapmi, Norske Samers Riksforbunds Ungdomsutvalgs ČSV-skoleringstreff , er noen av de straks over 20 deltakerne i gang med å lage en ČSV-sang.

Artisten Max Mackhé guider de unge sangmakerne og redegjør for hvordan de går frem for å lage en kampsang:

–Nå er det en gruppe som jobber med tekst og en som jobber med melodi. Så skal vi forsøke smelte sammen disse to, så får vi se om det blir én sang eller to sanger, uansett blir det nok en ČSV-sang.

Artisten Max Mackhé Guider de unge sangskriverne

Max Mackhé

Foto: Jon Isak Lyngman Gælok / NRK

Det er kjent at musikksmak kan være forskjellig fra person til person. Max har selv ikke kollaborert så mye med andre, selv om det også har forekommet.

–Når man først skal samarbeide er det vanlig at man søker seg til noen som er lik en sjøl. Nå er det jo i dette tilfellet saken som kanskje er mer interessant enn hvilken musikk-stil det ender opp som - kanskje blir det Death Metal?

Saken forener, tross ulik musikksmak

Ulrikke Lovise Snowdon (16) deltar i ČSV-sangmakeriet. Hun forteller at selv om gruppa deres muligens spriker hva gjelder musikksmak så er de tross alt alle unge samer og siden de har det til felles skulle det være lett å enes kring en felles retning på sangen.

– Vi har begynt på verset, til nå handler det om at man ikke tør å vise hvem man er, for så å reise seg og være stolt av seg selv - en sang om identitetsoppvåkning.

Ulrikke Lovise (t.h.) under tekstutforming

Ulrikke Lovise (t.h.) under tekstutforming

Foto: Jon Isak Lyngman Gælok / NRK

– Og så håper vi å nå ut til folk, at det blir en hit, siden det ikke først og fremst skal være en politisk sang.

Max forteller at de vil prøve å få låta innspilt og lagt ut på YouTube. Selv med begrenset tid tror han at de makter å få til et resultat.

Max Mackhé sier han ikke tror at noen samiske politikere er imot det å stå for sin samiskhet og at en bør delta ved sametingsvalg, samtidig innrømmer han at det hadde vært morsomt å høre eksempelvis en arbeiderpartists hiphop-joik.
- Heftig! Se for deg Vibeke Larsen med capsen på snei og Johan Vasara som beatboxer. Hvis de trenger hjelp for å få det til stiller jeg opp.

– Ikke så musikalsk

Johan Vasara, politisk rådgiver i Sametinget

Johan Vasara. Ingen beatboxer.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Johan Vasara (25) er tidligere medlem i Sametingets ungdomsutvalg (SUPU). Siden juni 2011 har Arbeiderparti-politikeren vært sametingspresidentens politiske rådgiver .

Vasara på sin side meddeler over telefon at han nok kan finne andre måter enn bruk av sang og joik for å få frem budskapet om samisk stolthet og ønske om valgdeltakelse. Han innrømmer forøvrig:

– Jeg er ikke så musikalsk.

Korte nyheter

 • Koordinert PST-aksjon: Norske barn hyller terrorister på nett

  Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har fulgt med og avslørt det de mener er et nettverk av ungdommer som har kommunisert i grupper på internett, og spredd blant annet høyreekstreme ytringer og propaganda.

  Enkelte av ungdommene skal ha oppfordret til drap på homofile og terror. Noen av dem er så unge som 12 år.

  Bjørn-Willy Wold, leder for seksjon for kontraterror i PST, sier til NRK at funnene er så urovekkende og alvorlige at de valgte å slå til i en koordinert aksjon torsdag.

  Mellom 15 og 20 mindreårige i hele landet ble oppsøkt i morgentimene, i samtlige politidistrikter. Hensikten til PST var å snakke med dem og foreldrene, før de gikk på skole og jobb.

  PST unge terror

  Koordinert PST-aksjon: Norske barn hyller terrorister på nett

  Tenåringene som fikk besøk av sivile PST-ansatte torsdag morgen, skal blant annet ha oppfordret til terror og drap på homofile. – Urovekkende, sier justisministeren.

 • Nordkalottfolket gáibida guorahallama

  Les på norsk: Nordkalottfolket ber om gransking

  Sámedikki dievasčoahkkimis ovddidii Toril Bakken Kåven gáibádusa guorahallat mo Sámediggi hálddaša jienastuslogu.

  - Mii fertet oažžut čielggadit mo jienastuslogu dieđiheamit gieđahallojit, makkár bargodábit, mo lea áššemeannudeapmi, ja čilgehusa manne áššemeannudanáigi lea njeallje mánu áššiin mat berrejit meannuduvvot ja mearriduvvot dađistaga. Mihttomearrin berre leat oanehis áiggi geavahit áššemeannudeapmái ja positiivvalaččat guottuiguin meannudit sin geat háliidit čálihit iežaset jienastuslohkui, dajai Kåven sárdnestuolus go Sámediggi gieđahalai bearráigeahččanlávdegoddi jahkedieđáhusa.

  Sámedikki jienastuslogu birra lea leamaš digaštallan maŋŋel go NRK áššit čájehejde ahte leat "mahkáš sápmelaččat" jienastulogus. Dán maŋŋá áiggui Sámediggi guorahallagohtit jienastuslogu, muhto dát loahpahuvvui earret eará diggeášši maŋŋá.

  Dál Nordkalottfolket dáhttu bearráigeahččanlávdegotti guorahallat mo Sámediggi hálddaša jienastuslogu;

  - Mii leat fuolastuvvan sámi demokratiija namas. Go eahpideapmi leat jienastuslohkui ja dasa lassin go lea menddo áddjás áššmeannudanáigi čálihemiide, de addá dakkár gova ahte eai fuolašii miel-sápmelaččaid jienastuslohkui, dadjá Bakken Kåven.

  Dievasčoahkkinjođihangottis dat lea ovddasvástádus jienastuslohkui. Ja dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen vástidii cuiggodeapmái:

  – Lea oalle muddui duohta ahte áššemeannudanáigi lea gaskkohagaid leamaš guhkki, vástidii dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen. Son ákkastalai dainna ahte Sámediggi lea ožžon hirbmat ollu dieđihemiid jienastuslohkui, ja seammás lemaaš hástalusat bargiiddiliin.

  Sottinen deattuha ahte oktage ii leat manahan vejolašvuođa jienastit válggaid oktavuođas.

  - Go galggaš sihkkarastit dohkálaš áššemeannudeami, de ii leat soaitte oanehis áššemeannudanáigi leat rivttes vástádus dasa, logai dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen.

  Bearráigeahččanlávdegoddi áigu árvvoštallat Nordkalottfolket gáibádusa guorahallat hálddašeami, muitalii jođiheaddji Arthur Tørfoss.

  Tom Sottinen på Sametinget.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Statsministeren til Bodø – tar med seg to andre statsledere

  Statsminister Jonas Gahr Støre har invitert Sveriges statsminister Ulf Kristersson og Finlands president Alexander Stubb til Bodø 19. og 20. juni.

  Tema for møtet vil være forsterket samarbeid i nord nå som alle tre landene er medlemmer av Nato. Dette inkluderer både styrket sivilt og militært samarbeid.

  Ukraina støtte
  Foto: Terje Haugnes / NRK