Hopp til innhold

Samisk Kampsang Anno 2013

NSR-U-medlemmer lager ČSV-sang for å nå ut med stolthetsbudskap.

Kampsangmekking på ČSV-Gávnnadeapmi
Foto: Jon Isak Lyngman Gælok / NRK

Inne på dag to av ČSV-Gávnnadeapmi, Norske Samers Riksforbunds Ungdomsutvalgs ČSV-skoleringstreff , er noen av de straks over 20 deltakerne i gang med å lage en ČSV-sang.

Artisten Max Mackhé guider de unge sangmakerne og redegjør for hvordan de går frem for å lage en kampsang:

–Nå er det en gruppe som jobber med tekst og en som jobber med melodi. Så skal vi forsøke smelte sammen disse to, så får vi se om det blir én sang eller to sanger, uansett blir det nok en ČSV-sang.

Artisten Max Mackhé Guider de unge sangskriverne

Max Mackhé

Foto: Jon Isak Lyngman Gælok / NRK

Det er kjent at musikksmak kan være forskjellig fra person til person. Max har selv ikke kollaborert så mye med andre, selv om det også har forekommet.

–Når man først skal samarbeide er det vanlig at man søker seg til noen som er lik en sjøl. Nå er det jo i dette tilfellet saken som kanskje er mer interessant enn hvilken musikk-stil det ender opp som - kanskje blir det Death Metal?

Saken forener, tross ulik musikksmak

Ulrikke Lovise Snowdon (16) deltar i ČSV-sangmakeriet. Hun forteller at selv om gruppa deres muligens spriker hva gjelder musikksmak så er de tross alt alle unge samer og siden de har det til felles skulle det være lett å enes kring en felles retning på sangen.

– Vi har begynt på verset, til nå handler det om at man ikke tør å vise hvem man er, for så å reise seg og være stolt av seg selv - en sang om identitetsoppvåkning.

Ulrikke Lovise (t.h.) under tekstutforming

Ulrikke Lovise (t.h.) under tekstutforming

Foto: Jon Isak Lyngman Gælok / NRK

– Og så håper vi å nå ut til folk, at det blir en hit, siden det ikke først og fremst skal være en politisk sang.

Max forteller at de vil prøve å få låta innspilt og lagt ut på YouTube. Selv med begrenset tid tror han at de makter å få til et resultat.

Max Mackhé sier han ikke tror at noen samiske politikere er imot det å stå for sin samiskhet og at en bør delta ved sametingsvalg, samtidig innrømmer han at det hadde vært morsomt å høre eksempelvis en arbeiderpartists hiphop-joik.
- Heftig! Se for deg Vibeke Larsen med capsen på snei og Johan Vasara som beatboxer. Hvis de trenger hjelp for å få det til stiller jeg opp.

– Ikke så musikalsk

Johan Vasara, politisk rådgiver i Sametinget

Johan Vasara. Ingen beatboxer.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Johan Vasara (25) er tidligere medlem i Sametingets ungdomsutvalg (SUPU). Siden juni 2011 har Arbeiderparti-politikeren vært sametingspresidentens politiske rådgiver .

Vasara på sin side meddeler over telefon at han nok kan finne andre måter enn bruk av sang og joik for å få frem budskapet om samisk stolthet og ønske om valgdeltakelse. Han innrømmer forøvrig:

– Jeg er ikke så musikalsk.

Korte nyheter

 • Kárášjoga eatnamiid diggeášši loahpahuvvon

  Meahcceduopmostuolu diggeášši Kárášjoga eatnamiid hárrái lea loahpahuvvon. Golbma vahkku leat lágastallan.

  15.000 siiddu áššebáhpárat leat ovddiduvvon Meahcceduopmostullui ja olu vihtanat leat leamaš čilgemin dan golmma beali ovddas, geat leat ođđajagimánu ovccát beaivve rájes lágastallan.

  Justa goas Meahcceduopmostuollu buktá iežas cealkámuša dán diggeáššis ii leat vel sihkar, muhto dat ii šatta gal ovdal beassážiid, dadje dikkis go loahpahedje diggeášši.

  Finnmárkokommišuvnna eanetlohku almmuhii 2019;is ahte Kárášjohka gullá báikkálaš olbmuide ja dasa eai lean Finnmárkkuopmodat (FeFo) ovtta oaivilis. Nu manai ge ášši Meahcceduopmostullui gos dál leat golbma vahkku lágastallan.

  Les saken på norsk.

 • Utmarksdomstolen avsluttet Karasjoksaken

  Etter tre uker avsluttet Utmarksdomstolen Karasjoksaken i dag.

  Når dom i saken faller er ikke klart, men ingen tror at den vil komme før påske.

  To grupper har krevd eierrettigheter til land og vann i Karasjok, etter at flertallet i Finnmarkskommisjonen i 2019 konkluderte med at Karasjok tilhører lokalbefolkningen. Dette var ikke Finnmarkseiendommen enig i.

  Over 15.000 sider med dokumentasjon er lagt frem i saken i løpet av disse tre ukene. Om en av partene anker dommen fra Utmarksdomstolen, går saken til behandling i Høyesterett.

  – Staten har spurt samene om hvem de mener at Karasjok tilhører og nå har de fått svar på spørsmålet, sier Karasjokordfører Svein Atle Somby. Karasjok kommune og Karasjok Sameforening er en av partene i saken mot Finnmarkseiendommen.

 • Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui 

  Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui, ovdalgo 2023/2024 boazodoallošiehtadallamat leat álgán, čállá IFinnmark. Das lea 8 miljovnna lassáneapmi otnáš šiehtadusa ektui.

  Norgga boazosápmelaččaid riikkasearvvi (NBR) gáibádus boazodoallošiehtadussii bođii árabut dán mánu. Šiehtadusa sturrodat lea 260 miljovnna kruvnna, 80 miljovnna kruvnna eanet go dálá šiehtadus.

  Stáhta ja NBR šiehtadallaba juohke jagi ođđa boazodoallošiehtadusa.

  Šiehtadallamat gaskal stáhta ja NBR:a álget guovvamánu 7.beaivve ja loahpahuvvojit maŋimuštá njukčamánu 1.beaivve

  Inge Even Danielsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK