Hopp til innhold

Samisk Kampsang Anno 2013

NSR-U-medlemmer lager ČSV-sang for å nå ut med stolthetsbudskap.

Kampsangmekking på ČSV-Gávnnadeapmi
Foto: Jon Isak Lyngman Gælok / NRK

Inne på dag to av ČSV-Gávnnadeapmi, Norske Samers Riksforbunds Ungdomsutvalgs ČSV-skoleringstreff , er noen av de straks over 20 deltakerne i gang med å lage en ČSV-sang.

Artisten Max Mackhé guider de unge sangmakerne og redegjør for hvordan de går frem for å lage en kampsang:

–Nå er det en gruppe som jobber med tekst og en som jobber med melodi. Så skal vi forsøke smelte sammen disse to, så får vi se om det blir én sang eller to sanger, uansett blir det nok en ČSV-sang.

Artisten Max Mackhé Guider de unge sangskriverne

Max Mackhé

Foto: Jon Isak Lyngman Gælok / NRK

Det er kjent at musikksmak kan være forskjellig fra person til person. Max har selv ikke kollaborert så mye med andre, selv om det også har forekommet.

–Når man først skal samarbeide er det vanlig at man søker seg til noen som er lik en sjøl. Nå er det jo i dette tilfellet saken som kanskje er mer interessant enn hvilken musikk-stil det ender opp som - kanskje blir det Death Metal?

Saken forener, tross ulik musikksmak

Ulrikke Lovise Snowdon (16) deltar i ČSV-sangmakeriet. Hun forteller at selv om gruppa deres muligens spriker hva gjelder musikksmak så er de tross alt alle unge samer og siden de har det til felles skulle det være lett å enes kring en felles retning på sangen.

– Vi har begynt på verset, til nå handler det om at man ikke tør å vise hvem man er, for så å reise seg og være stolt av seg selv - en sang om identitetsoppvåkning.

Ulrikke Lovise (t.h.) under tekstutforming

Ulrikke Lovise (t.h.) under tekstutforming

Foto: Jon Isak Lyngman Gælok / NRK

– Og så håper vi å nå ut til folk, at det blir en hit, siden det ikke først og fremst skal være en politisk sang.

Max forteller at de vil prøve å få låta innspilt og lagt ut på YouTube. Selv med begrenset tid tror han at de makter å få til et resultat.

Max Mackhé sier han ikke tror at noen samiske politikere er imot det å stå for sin samiskhet og at en bør delta ved sametingsvalg, samtidig innrømmer han at det hadde vært morsomt å høre eksempelvis en arbeiderpartists hiphop-joik.
- Heftig! Se for deg Vibeke Larsen med capsen på snei og Johan Vasara som beatboxer. Hvis de trenger hjelp for å få det til stiller jeg opp.

– Ikke så musikalsk

Johan Vasara, politisk rådgiver i Sametinget

Johan Vasara. Ingen beatboxer.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Johan Vasara (25) er tidligere medlem i Sametingets ungdomsutvalg (SUPU). Siden juni 2011 har Arbeiderparti-politikeren vært sametingspresidentens politiske rådgiver .

Vasara på sin side meddeler over telefon at han nok kan finne andre måter enn bruk av sang og joik for å få frem budskapet om samisk stolthet og ønske om valgdeltakelse. Han innrømmer forøvrig:

– Jeg er ikke så musikalsk.

Korte nyheter

 • Oaivvilda ahte Davvi-Norga ii leat gearggus dustet viessobiilaturismma

  Les på norsk.

  Viessobiilamátkkošteapmi šaddá eanet ja eanet bivnnut davvin ja dađistaga bohtet ođđasat ja stuorát viessobiillat.

  Norges Bobilforening Region Nord háliida buorebut láhčit dili dán turistajovkui.

  – Jus buohtastahttá viessobiilageavaheaddjiid infrastruktuvrra eará guovlluiguin, de oaidná ahte Ruoŧŧa ja Suopma leat guhkkin ovddabealde, dadjá Kåre Breivik, Norges Bobilforening Region Nord jođiheaddji.

  Viessobiilaturisttat ohcalit buoret saji, buoret galbema ja heiveheami. Sihke mátkeealáhus ja eisseválddit fertjit váldit dán duođas, oaivvilda Breivik.

  Dál ávžžuha eiseválddiid ođasmahttit plánaid sihke gieldda dásis, fylkkagieldda dásis ja našunálalaččat.

  – Fertet ođasmahttit plánaid dán ođđa turistajovkui mii ain stuorru ja mii boahtá - ja dat gal boahtá!

  Geahča dá dárogielat reportáša Nord-Nytt-sáddagis fáttá birra.

 • Mener Nord-Norge ikke er forberedt på den økende bobilturismen

  Loga sámegillii.

  Bobilturisme i nord blir bare mer og mer populært og det kommer stadig nyere og større bobiler.

  Norges Bobilforeningen Region Nord vil ha mer tilrettelegging for denne voksende turistgruppa.

  – Sammenligner man infrastrukturen for bobilbrukere med andre steder, så ser vi at Sverige og FInland ligger langt foran, sier Kåre Breivik, leder for Norges Bobilforening Region Nord.

  Bobilturister etterlyser bedre plass, bedre skilting og tilrettelegging. Både reiselivet og det offentlige må komme på banen, mener Breivik.

  Nå oppfordrer han myndighetene til å oppdatere planverk både kommunalt, i fylkeskommunen og nasjonalt.

  – Planene må oppdateres i forhold til den nye og voksende turistgruppa som kommer - og den kommer!

  Se reportasjen om økt bobilturisme i Nord-Nytt her.

  Brukte bobiler ser så god som ny ut.
  Foto: Hans-Olav Landsverk
 • Bolesat ožžon dieđu vuddjon bohccuin

  Bissojogas massii ikte eahkes biillavuoddji vuodjinkoartta, go bolesat mihtidedje su vuodjimin 130 km/d 60 avádagas.

  Bolesat leat maid ožžon olu almmuhusaid vuddjon bohccuin.

  Erenomážit Deanus, Unjárggas ja Mátta-Várjjagis.

  Geainnuin leat dál olu bohccot ja bolesat ávžžuhitge olbmuid vuodjit várrugasat ja váldit vuhtii bohccuid.

  En politimann fra Utrykningspolitiet snakker med en bilfører under en kontroll.
  Foto: Terje Haugnes