– Det kom mange flere enn vi ventet!

Dette sier en begeistret «ČSV»-veteran, John Trygve Solbakk (sittende, t.v), om arrangementet i hjembygda.

John Trygve og Odd Ivar Solbakk

John Trygve Solbakk (t.v). Broren Odd Ivar Solbakk (t.h) holder innlegg.

Foto: Mathis Hætta / NRK

Hør utfyllende reportasje (på samisk) helt nederst i artikkelen.

Mange møtte opp i Čálliid Lágádus-lokalene i Båteng i Tanadalen, da veterangenerasjonen av tidligere samerettighetsforkjempere, inviterte til «oppfriskningsmøte», omkring ČSV-bevegelsen (ekstern lenke).

Arrangementet betegnes som en suksess, da atskillig flere enn forventet, møtte opp for å høre hva tidligere (og nåværende) ČSV-profiler hadde å fortelle.

– I forhold til besøkstallet er vi overveldet. Vi hadde spådd rundt 20 besøkende, også kom det tre ganger flere besøkende hit – inkludert dere fra media, sier arrangørleder John Trygve Solbakk til NRK Sápmi.

Solbakk uttrykker en stor takknemlighet for at mediene har fokusert på møtet i forkant. Dette har vært medvirkende for det relativt høye besøkstallet, etter Solbakks mening.

– Et behov for ČSV-møte nå

– Samene opplever et utrolig press mot det samiske fra storsamfunnet og vi trenger folk som sier ifra om at dette er galt, har John Trygve Solbakk tidligere uttalt.

Oppfatningen blant arrangørene av ČSV-seminaret i Båteng, er at man i dag trenger nye ČSV-ere som jobber for det samiske folk.

Det er blant annet derfor familien Solbakk, bestående blant annet av nevnte John Trygve, og brødrene Odd Ivar og Aage Solbakk, har tatt initiativ til et seminar som setter fokus på ČSV-bevegelsen og dens historie.

Mange yngre tilstede

Ánde Trosten

Ánde Trosten var svært fornøyd med ČSV-seminaret.

Foto: Máret Sofe Holmestrand / NRK

Blant de besøkende på seminaret, befant det seg både unge og godt voksne. Den yngre generasjonen var representert blant annet ved Tana-gutten Ánde Trosten, som for øvrig tidligere har tjenestegjort som såkalt Samisk Veiviser.

– Jeg tar av meg hatten for dette arrangementet. Det var svært interessant å høre om de tidligere ČSV'erne som var aktive fra mellom tretti år tilbake og kanskje helt frem til 80-, 90-tallet, sier Trosten.

Ánde Trosten medgir at han, og enkelte i hans egen generasjon, kan ha tendert å kalle seg for ČSV'ere, uten å inneha en komplett forståelse for hva ČSV innebærer.

Selv sier han at ikke visste så alt for mye om ČSV-historien, og Trosten roser derfor arrangørene og Solbakk-familien, for at de tok initiativ til et seminar omkring temaet.

Hør arrangør John Trygve Solbakk, og andre tilstedeværende på ČSV-møtet i Båteng, her (på samisk):

ČSV-seminar i Båteng, Tana

Folksomt på ČSV-seminar i Čálliid Lágádus sine lokaler i Båteng, Tana.

Foto: Mathis Hætta / NRK