Hopp til innhold

ČSV-skolering

Rundt 20 ungdommer er samlet i Tverrelvdalen, for å følge ČSV-Gávnnadeapmi.

ČSV-Gávnnadeapmi

ČSV-Gávnnadeapmi ungdommen er samlet på samme sted som stilla-aksjonistene var lenket sammen.

Foto: Pressebilde / NSR-U

Norske Samers Riksforbund ungdomsuvalgsleder (NSR-U) Piera Heaika Muotka (20) utdyper: – Vi oppdaget det at på skolen så lærer vi egentlig ikke så veldig mye om det. Vi lærer de grove trekkene om hva som skjedde i Stilla for noen tiår siden, men vi lærer ikke så mye utover det.

Alta demningen

Alta demningen slik den er i dag. Den ble satt opp, men ikke så så enorm som det Stortinget ville ha den.

Foto: Jon Isak L. Gælok / NRK

Muotka sier at han gjerne beundrer det at de den gang klarte å få til noe. Han legger også til at uten den generasjonen hadde nok ikke det samiske stått så sterkt i dag.

– De tok fremtiden i sine egne hender.

– Ja-ja, de går vel kanskje med kofte i Alta?!

16 år gamle Ronja Larsen er tilreist fra Tysfjord for å delta på ČSV-seminaret. Hun sier at hun har opplevd dårlig med tilbud om å lære seg samisk og ei heller om den samiske kultur eller historie generellt under hennes skolegang.

Jeg kan å snakke samisk men jeg tør det ikke der jeg bor - det føles som om jeg er den eneste samen på Nesna.

Ronja Larsen

Ronja vil ikke påstå at hun skjuler at hun er same, men hun medgir at det nok er et lite tabu der hun bor.

– Dette her var min sjanse, jeg tenkte at hvis jeg drar hit så tør jeg kanskje gjøre mer.

Hun fortsetter med å fortelle at det er en ensom tilværelse å være same på Nesna.

– Jeg kan å snakke samisk men jeg tør det ikke der jeg bor - det føles som om jeg er den eneste samen på Nesna.

Den samiske kofta er heller ikke akseptert i hjembygda til den unge jenta.

– Det er liksom ikke okei og folk ser rart på meg når jeg går med kofta. Jeg har bestandig syntes at det har vært veldig dumt. Så da forespørselen kom bestemte jeg meg med en gang for å dra.

Ronja Larsen

Ronja Larsen (16) tør nesten ikke snakke samisk der hun bor.

Foto: Jon Isak L. Gælok / NRK

Jeg fikk beskjed om å ta med kofta, og jeg nølte litt, men tenkte; «Ja-ja, de går vel kanskje med kofte i Alta?!»

Ronja ler, så forteller hun at da hun tok på seg kofta fikk hun lyst til å springe overalt og rope ut:

– Se, jeg er same!

Nå har hun lyst til å engasjere seg mer samepolitisk.

Forme fremtiden

Ungdommene har vært oppi Stilla og andre lokaliteter hvor det var aktivitet under demonstrasjonene mot utbyggelsen av Alta/Kautokeino-vassdraget.

De tok fremtiden i sine egne hender.

Piera Heaika Muotka

Piera Heaika Muotka synes det er av verdi å se med egne øyne hvor det hele fant sted.

På spørsmål om ČSV-ånden er på fremmars svarer Muotka at det kommer an på hvordan man definerer ČSV.

Om man definerer det til å være stolt av sin samiske tilhørighet og vise den frem, så mener han at det er på fremfart. Han forteller at de har medlemmer som arrangerer koftedag på skoler, det er en måte å vise samiskhet på.

Piera Heaika Muotka

Piera Heaika Muotka er leder i NSR-U.

Foto: Jon Isak L. Gælok / NRK

– Målet med seminaret er ikke er at man nødvendigvis skal ha blitt en 100 prosent ČSV-er etter helga men at man kanskje innser at bare man engasjerer seg og bare man har en mening så kan man forme framtida.

Korte nyheter

 • Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui 

  Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui, ovdalgo 2023/2024 boazodoallošiehtadallamat leat álgán, čállá IFinnmark. Das lea 8 miljovnna lassáneapmi otnáš šiehtadusa ektui.

  Norgga boazosápmelaččaid riikkasearvvi (NBR) gáibádus boazodoallošiehtadussii bođii árabut dán mánu. Šiehtadusa sturrodat lea 260 miljovnna kruvnna, 80 miljovnna kruvnna eanet go dálá šiehtadus.

  Stáhta ja NBR šiehtadallaba juohke jagi ođđa boazodoallošiehtadusa.

  Šiehtadallamat gaskal stáhta ja NBR:a álget guovvamánu 7.beaivve ja loahpahuvvojit maŋimuštá njukčamánu 1.beaivve

  Inge Even Danielsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Bággosáhkohit Finnmárkoopmodaga

  Luonddudirektoráhta árvvoštallá bággosáhkohit Finnmárkkoopmodaga go eai leat čorgen boares fanasdivohaga Buođggáidnjárggas, Finnmárkkus.
  Nu čállá Mátta-Várjjat áviisa
  Luonddudirektoráhta oaivvilda ahte finnmárkkuopmodat guhte eaiggáduššá báikki dál, sis dat lea geatnegasvuohta čorget guovllu.
  FeFo ges čujuha ahte stáhtas dat lei eaiggátvuohta báikái, dalle go nuoskkiduvvui.

  FEFO vinter
  Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK
 • Ođđa soahtevuojániid Norgii

  Dál go Norga sádde soahtevuojániid Ukrainai, de fertejit seammás oastit ođđa vuojániid, oaivvilda ovddeš suodjalushoavda Harald Sunde. Norggas lea odne 36 soahtevuojána doaimmas, muhto ii leat vel čielggas galle dáin vuojániin sáddejit Ukrainai. Suodjalus lea guhká plánen lonuhit soahtevuojániid go vuojánat leat 40 jagi boarrásat.

  bjR6gQX_fi8
  Foto: Pavel Golovkin / AP