Hopp til innhold

NSR-leder: – Uaktuelt med vindmøllepark i Kalvvatnan

– Olje og energidepartementet har ikke annet valg enn å trekke tilbake konsesjonen, det er det eneste realistiske alternativet, sier leder i Norske Samers Riksforbund Beaska Niillas.

Nils Johan Kappfjell, Ol Johan Gaup, Beaska Niillas og Mads Kapfjell

Nils Johan Kappfjell, Ol Johan Gaup, Beaska Niillas og Mads Kapfjell

Foto: NSR

I fjor ga NVE tillatelse til bygging av Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal kommune i Nordland. «Fred. Olsen Renewables» står bak planene om 72 vindmøller, som vil kunne produsere strøm som tilsvarer forbruket til 30.000 husstander. Vindkraftverket planlegges å bli lagt midt i sommerlandet til Voengelh-Njaarke (Vestre Namdal) og Åarjel-Njaarke (Kappfjell/Bindal) reinbeitedistrikt.

Saken er nå til behandling i Olje- og energidepartementet, etter at FNF Nordland, Naturvernforbundet og Toven-gruppen i Åarjel-Njaarke reinbeitedistrikt og Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt har klagd på tildelingen av konsesjon , og NVE ikke ser at klagene gir grunnlag for å endre eller omgjøre vedtaket.

Vindmølle

Det kommer mange nye vindmøller i fjellet mellom kommunene Namdalsskogan og Bindal i Nord-Trøndelag om planene blir gjennomført (illustrasjonsbilde)

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

– Katastrofe for reindrifta

NSR-leder Beaska Niillas og landstyremedlem i NSR Ol Johan Gaup har nylig møtt reineiere fra Voengelh Njaarke og Åarjel Njaarke og vært på befaring i området hvor vindkraftverket planlegges.

– Det vil være en katastrofe for reindrifta i området. Etter denne turen er inntrykket at Olje og energidepartementet ikke har annet valg en å trekke tilbake konsesjonen, det er det eneste realistiske alternativet, sier Beaska Niillas.

Han mener at planområdet for vindmølleparken i og rundt Kalvvatnan vil legge store beslag på landområder og utbygningen vil medføre enorme inngrep i naturen og vil fordrive reindrift og folk fra deres tradisjonelle områder.

– Faren for iskast fører til at det blir umulig for rein og reineiere å ferdes i området uten risiko for eget liv og medførende infrastruktur som utstrakt veiutbygging, kraftlinjer, tilhørende bygg og 72 vindturbiner samt ferdsel tilknyttet vedlikehold og reparasjon og lyd- og synforurensning vil også komme i tilknytning til utbygningen. Den samlede effekten på naturen tilsier at dette tiltaket ikke kan gjennomføres.

Nils Johan Kappfjell og Beaska Niillas

Reindriftsutøver Nils Johan Kappfjell og NSR-leder Beaska Niillas på befaring

Foto: NSR

Språk- og kulturbærere

Landstyremedlem i NSR Ol Johan Gaup peker også på det sørsamiske språket og kulturen som er sterkt tilknyttet landområdene.

– Reineiere i Voengel njaarke og Åarjel njaarke er sterke bærere av sørsamisk språkrikdom med barn og ungdom som er førstespråklige. Reindriften i området har videreført den samiske kulturen og kunnskapen om områdene fra alders tid, sier han.

Gaup mener at det er viktig at det nå satses på de tradisjonelle næringene som er sterkt tilknyttet naturen i de samiske områdene.

– Dette er en uvurderlig skatt for fremtidige generasjoner og naturen.

Markering neste uke

I forbindelse med at embetsverket i Olje- og energidepartementet har befaring i Kalvvatnan onsdag 17. juni, vil det bli holdt en markering i Terråk tirsdag 16. juni arrangert av reinbeitedistriktene Voengelh njaarke og Åarjel njaarke.

Sametingpresident Aili Keskitalo vil delta på markeringen og være med på befaring sammen med OED for å støtte opp om reinbeitedistriktene.

Lederen i NSR håper det møter opp så mange som mulig

– Vi må stå sammen om fremtiden til det samiske språket, kulturen og reindriften i området, sier Beaska Niillas.

Olje- og energidepartementet opplyser at de ikke vet når de er ferdig med saksbehandlingen av denne saken.

Korte nyheter

 • Siste rettsrunde om gruvedrift i Kallak er avsluttet 

  Onsdag fortsatte den siste rettsrunden i Sveriges Høyeste forvaltningsdomstol i saken om gruveåpning i Kallak, det skriver SVT Sápmi.

  Nå skal regjeringen ta stilling til om regjeringens vedtak skal stå eller ikke.

  Vedtaket gir grønt lys til gruveåpning i Kallak, som ligger i utenfor Jokkmokk i Sverige.

  Siri Länta fra Jåhkågasska tjiellde var en av de som vitnet om hvilke konsekvenser gruva kan gi for reindrifta.

  – Det har vært to lange dager så nå blir det godt å komme hjem. Det har vært en uro for hvordan det skal bli, men jeg er også full av håp for at vi skal kunne stanse gruven, sier hun til SVT.

  Dommen forventes å komme i løpet av noen måneder.

 • Direktør i Helse Nord: – Jeg var ikke kjent med det dokumentet

  Administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind (bildet til venstre, her sammen med styreleder Renate Larsen i Helse Nord) kom i dag med en kronikk der hun skriver «vi har ingen skjult agenda» etter at et internt arbeidsdokument fra Helse Nord ble lekket onsdag. I dokumentet sto det blant annet at Nord-Norge kan miste flere akuttsykehus.

  Til NRK sier direktøren at hun ikke hadde sett dokumentet før media skrev om saken.

  – Dette var et dokument på et tidlig stadium fra ei arbeidsgruppe som ikke har levert noe til oss enda. Så jeg var ikke kjent med det dokumentet da jeg hadde møte med kommunene.

  Arbeidsdokumentet viser hvilke alternativer som Helse Nord vurderer angående struktur og innhold i sykehusene.

  Det man skal vurdere er blant annet:

  Fjerne akuttkirurgi ved sykehusene i Kirkenes, Narvik, Lofoten og ved ett sykehus på Helgeland.

  Lind sier at dette dokumentet ikke må leses som en konklusjon.

  – Det er et dokument tidlig i en diskusjonsprosess.

  Skjønner du at folk for eksempel i Narvik, Gravdal og Kirkenes nå blir bekymret?

  – Det har jeg ingen problem med å skjønne. Alle er opptatt av gode helsetjenester. Vi har også presisert at uansett hva vi ender opp med av eventuelle endringer, så skal vi fortsatt gi gode likeverdige tjenester og ha god akuttberedskap framover.

  På spørsmål om noen akuttsykehus kan bli lagt ned, svarer Lind at hun ikke kan si noe om.

  – Men det som er helt åpenbart er at vi er nødt til å drifte annerledes enn vi gjør i dag.

  Adm. dir. Marit Lind og styreleder Renate Larsen i Helse Nord
  Foto: Barbro Andersen / NRK
 • Dáhttu kártejuvvot makkár eanadárbbut bohtet dálkkádatrievdama geažil

  Sámediggi váillaha analysaid ja kártema das makkár dárbbut šaddet eatnamiidda dálkkádatrievdamiid geažil.

  Nu daddjo áššečilgehusas dálkkádatrievdamiid áššái maid Sámediggi gieđahallá dievasčoahkkimis boahtte vahkus.

  Daddjo maiddái ahte ferte dárkilit guorahallat mo dálkkádatrievdamat ja doaimmat daid hárrái, čuhcet sámeriektái.

  Nu gáibida Sámediggi ahte sámiid vuoigatvuođat vuhtii váldojit boahtteáiggi dálkkádatbarggus, árvaluvvo áššečilgehusas.

  Støre + Muotka Sametinget
  Foto: Inga Máret Solberg Åhrén / NRK