– Er det plass til både reindrift og vindkraft?

Naturvernforbundet og reinbeitedistrikter er i mot vindkraftplaner i Bindal kommune, og har har nå satt i gang tiltak for å vise at det ikke er fritt frem å gjøre hva de vil med området.

Vindkraft i skottland

Fred. Olsen vil bygge vindkraftverk i Bindal Kommune. (ILLUSTRASJONSBILDE)

Foto: Jeff J Mitchell / Reuters Creative

Fred. Olsen & co har fått konsesjon til å anlegge 3 industrianlegg med til sammen 72 vindmøller, og en stipulert investering til 2,7 milliarder.

Vindkraftverket planlegges å bli lagt i Kalvvatnan i Bindal kommune, som er midt i sommerlandet til Voengelh-Njaarke (Vestre Namdal) og Åarjel-Njaarke (Kappfjell/Bindal) reinbeitedistrikt.

Stor allianse i mot


Landsstyrerepresentant i Naturvernforbundet Kjell Derås er sterkt i mot planene om vindkraft, og skal derfor delta på en demonstrasjon i Kalvvatnet, der det er ment at kraftverket skal bygges ut, denne helgen for å vise sin mening.

– Vi demonstrerer for å vise sterk motstand mot utbyggingen. Vi skal bygge en bred allianse mot Fred Olsen og hans planer om vindkraftverk, sier Derås.

Kjell M. Derås, styreleder i Trondheimsfjorden Ramsarsenter

Kjell Derås, landsstyrerepresentant i Naturvernforbundet. Han er i mot vindkraftver og mener at verdifull natur ikke skal ødelegges.

Foto: Knut Reitan

Han mener at fra et samfunnsperspektiv er vindkraftverk i Bindal totalt unyttig og det er heller ikke samfunnsnyttig. Han håper demonstrasjonen vil vekke nasjonal oppsikt.

- Selv om man heter Fred. Olsen og har penger på bok, er det ikke fritt frem, vi kommer til å kjempe i mot.

– Nok er nok


Mads Kappfjell (Voengelh-Njaarke) er pådriver for denne demonstrasjonen og er sterkt i mot Fred. Olsens planer for området som strekker seg over to reinbeitedistrikt.

– Vil ikke ha det, vi er i mot fordi det tar for mye beiteland. Det er store forstyrrelser, og hvor mye skal man tåle for å klare å videreføre reindriftsnæringen, spør Kappfjell.

Mads Kappfjell

Mads Kappfjell er pådriver for demonstrasjonen i Kalvvatnan, og undrer seg om det virkelig er plass til både reindrift og vindkraft.

Foto: Liv Inger Somby


Han forteller videre at det er ikke bare reindrifta dette gjelder, men også verdifull natur, derfor er også Naturvernforbundet koblet inn i dette. Miljødirektoratet har satt karakteren «E» på dette prosjektet, som vil si at det ikke burde vært gitt tillatelse, men Norges Vassdrag- og energidirektorat har til tross for dette gitt konsesjon til Fred. Olsen.

Ikke kjent med demonstrasjonen

NRK Sápmi har vært i kontakt med Fred. Olsen & co for en kommentar om demonstrasjonen som er denne helgen, men vil ikke uttale seg da de ikke er kjent med det som skal foregå i Kalvvatnan i morgen og søndag.