– Gruvedrift nødvendig for samisk kultur

Arbeiderpartiets Helga Pedersen mener at også det samiske samfunnet er avhengig av gruvevirksomhet i Finnmark.

Helga Pedersen

Helga Pedersen er overbevist om at både reindrifta og bergverksnæringa kan og vil leve sammen.

Foto: Thor Thrane / nrk

– Både finnmarkssamfunnet og det samiske samfunnet er helt avhengig av ny aktivitet. Skal man ta vare på kulturen og språket så er vi nødt til å ha nye arbeidsplasser til ungdommen i de samiske bygdene. Man kan ikke berge den samiske kulturen bare ved å ha samisk barnehage på Tøyen i Oslo og språkkurs i kaffelatte-miljøene, det må skje noe også her, sier Helga Pedersen til NRK Sámi Radio.

Kan kombinere stein og rein

Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet hadde i går invitert representanter fra både bergverksnæringen og reindriftsnæringen til et møte i Kautokeino, der ulike spørsmål knyttet til mineraldrift i Finnmark ble diskutert. Mineralselskapenes representanter uttrykte ønske om en fortgang i prosessen med å etablere drift i fylket.

Helga Pedersen, som den siste tiden har varslet en satsing på bergverk som en del av nordområdestrategien, er overbevist om at de to næringene kan leve side om side i Finnmark.

– Det å ønske bergverksnæringa velkommen kan kombineres med å ta vare på reindriftsnæringa. Til sjøs har man klart å kombinere petroliumsnæring, fiske og oppdrett. Det må vi klare på land også, sier hun.

Trussel mot reindrifta

Nils Henrik Sara

NRL-leder Nils Henrik Sara tror på samdrift - men da på reindriftas premisser.

Foto: Thor Thrane / nrk

Men det er ikke leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) enig i.

– Det snakkes om Finnmarksvidda som en helhet, men man glemmer at reindrifta innad har delt opp vidda. Vi vet at det er enkelte som har beiteområder hvor man kan ha både reindrift og gruvedrift, men vi vet også at det er områder der det er umulig å kombinere de to på grunn av organisering av arbeid samt de begrensningene som beiteområdene gir, sier Nils Henrik Sara.

NRL-lederen hevder å ha sett en utvikling som kan true reindrifta.

– Jeg vet at det eksisterer flere ønsker, krav og planer som ennå ikke er blitt gjort offentlige, og det er i allefall en ting som er sikkert; ikke alle de planlagte virksomhetene kan bygges for da har reindrifta mistet over størstedelen av beiteområdene, sier Sara.

Noen må vike

Jørgen Stenvold

Jørgen Stenvold i Store Norske Gull sier at reindrifta må belage seg på å flytte seg dersom gruvevirksomhet kommer i gang.

Foto: Thor Thrane / nrk

Mineralselskapet Store Norske Gull AS har de siste seks årene lett etter gullforekomster i Finnmark, hovedsaklig i et område som strekker seg fra Porsanger til Anárjohka i Karasjok. Lederen i selskapet, Jørgen Stenvold, tror også at noen ved en eventuell samdrift må vike plass.

– Rein og mineralvirksomhet går i hop i en større sammenheng, i det store bildet. Men går man helt konkret inn på et spesifikt område, der man finner en gullforekomst, vil det være noen områder der som det ikke kan være beite i den perioden drifta pågår, sa Jørgen Stenvold til NRK Sámi Radio i går.

– Hva betyr det?

– Det betyr at noen rett og slett må flytte på seg. Det er en realitet vi må innse og som vi kan diskutere åpent og ærlig allerede nå, sa Stenvold.

APs Helga Pedersen legger ikke skjul på at gruvedrift er et betent tema for mange.

– Det vil stadig være mange diskusjoner og konflikter, men derfor må vi samle aktørene for å høre hvor vi står i dag.

Forutsetter dialog

NRL-leder Nils Henrik Sara har imidlertid tro på samtidig drift under forutsetning at bergverknæringa er villig til å gå i dialog med reindrifta og at de lytter til de anbefalningene og rådene som reindrifta kommer med.

– Det er reineiere i det aktuelle distriktet som vet best om det er mulig å ha gruvedrift i området og i hvilken grad. På den måten kan man tilpasse gruvedrifta til reindrifta i området. Det er reineierne som vet hvor mye som tåles, sier Sara.

Sara sier at bergverksnæringa også må være villig til å stanse driften i de periodene reinsdyrene er i området.

– I Kautokeino er det gruvedrift som har pågått i den perioden da det ikke er rein der. Selskapene må være villig til å inngå slike avtaler, sier han, og understreker at det i forkant bør ha vært både grundige og lange undersøkelser om konsekvensene av gruvedrift i Finnmark.