Nå er denne idrettshallen blitt for liten

Karasjok idrettsråd mener det er nødvendig med en storhall i kommunen.

Idrettshallen i Karasjok

Karasjok idrettshall er blitt for liten og derfor vil idrettsrådet i kommunen at det bygges en storhall.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK Sápmi

Årsmøtet i Karasjok idrettsråd ber Karasjok kommune om å sette i gang et forprosjekt for å bygge en storhall i Karasjok.

ldrettsrådet ber også om at idretten er representert i forprosjektet og i planleggingsgruppa.

– Dagens idrettshall er for liten. Lagene, gruppene får ikke nok timer til sine aktiviteter. Det betyr at vi i Karasjok ikke får ønsket sportslig framgang, skriver leder Egil Olli i et brev til kommunen.

Egil Olli i AWG

Leder i Karasjok idrettsråd, Egil Olli, mener det er et skrikende behov for mer hallkapasitet i Karasjok.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Skal idrettslagene kunne gi tilbud til barn og ungdom i fremtiden så er det behov for en storhall i tillegg til dagens idrettshall, argumenterer han.

ldrettsrådet ber derfor Karasjok Kommune snarest å sette i gang et forprosjekt.

– ldrettsrådet kan bidra med blant annet behovsanalyse sammen med kommunen, skriver Olli i sitt brev.

Den eksisterende idrettshallen i Karasjok ble bygget ferdig i 1984. Og allerede etter datidens normer og krav ble bygget sett på som et nøkternt byggeprosjekt.