Mobbingen fortsetter i Karasjok

En syv år gammel elev ved Karasjok skole er blitt utsatt for vold og drapstrusler. Foreldrene fortviler over det de opplever som arroganse fra skolens side.

Faksimile av Ságat 21.10.09

Faksimile av Ságat 21.10.09

På tross av besøk fra Barneombudet, stort mediafokus og mobilisering fra foreldre og elever, ser det ikke ut til at Karasjok så langt har fått bukt med mobbingen.

Det min sønn har opplevd på skolen er så graverende og forferdelig at jeg ikke har ord for det engang, sier barnets mor Gunn Kirsti Balto til avisa Ságat.

LES OGSÅ: Karasjok må få bedre skolemiljø

LES OGSÅ: – Dramatiske grep må til

I flere år har foreldre og elever i Karasjok forsøkt å få lokale myndigheter til å ta mobbeproblemet ved skolen på alvor. Balto mener det er et stykke igjen før skolen og kommune klarer å få slutt på dette.

Lunken innsats fra skolen

Etter at foreldrene fikk vite at deres sønn ble utsatt for både fysisk og psykisk mobbing på skolen, har de orientert skolen ved klassestyreren, ledelsen i Karasjok kommune ved rådmannen og ordføreren, fylkesmannen i Finnmark og barneombudet.

I onsdagens utgave av Ságat forteller Gunn Kirst Balto at skolen fra midten av oktober har satt av en assistent til å følge mobberen, men likevel fortsetter overgrepene mot hennes sønn:

I det øyeblikket assistenten ikke er til stede fortsetter overgrepene med sparking, og skolens svar på dette er at vi som foreldre må bevise at assistenten ikke var til stede, forteller Balto til avisen.

Hun synes at skolens holdning er arrogant og uholdbar. Foreldrene forventer at skolen tar det ansvaret de har til å få slutt på mobbingen, og viser til at dette er skolen faktisk forpliktet til både i henhold til opplæringsloven og FNs barnekonvensjon.

– Løpende vurdering

Hilda Vuolab

Hilda Vuolab.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Rådmann i Karasjok Hilda Vuolab bekrefter overfor Ságat at de nylig er orientert om denne saken av skolens rektor. Hun viser videre til at det er satt i gang en rekke strakstiltak for å få bukt med mobbingen.

Ved behov gjør vi også en løpende vurdering på hvorvidt øvrige hjelpeinstanser bør kobles inn i slike enkeltsaker, sier Vuolab.

Hun forsikrer overfor avisen at kommunen har stort fokus på å trygge alle barns skolehverdag, men at hun av hensyn til personvernet ikke kan kommentere detaljer i denne spesifikke saken.

Korte nyheter

 • Tørfoss galgá dárkkistit Sámedikki

  Ovddádusbellodaga Arthur Tørfoss válljejuvvo duorastaga Sámedikki dárkkistanlávdegotti jođiheaddjin, čállá Ságat (máksu gáibiduvvo). Lávdegotti bargu lea dárkkistit olles Sámedikki doaimmaid.

  Arthur Tørfoss
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Wilhelmsen rahpá sámi giellavahku

  Sátnejođiheaddji Gunnar Wilhelmsen (Bb) rahpá sotnabeaivve almmolaččat Sámi giellavahku Romssas. Maiddái sámediggepresideanta Silje Karine Muotka, SlinCraze ja komihkkár Ánte Siri servet doaluide. Sámi giellavahkku áigumuš lea buoridit sámegielaid árvvu ja buoridit máhtu sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Giellavahkku lágiduvvo miehtá Sámi golggotmánu 25. - 31. beaivve.

  Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø
  Foto: Dan Henrik Klausen / NRK
 • Muotka válljejuvvo virggálaččat

  Ovccát Sámediggi vuođđuduvvo odne diibmu 17. Iđđedis duorastaga lea dievasčoahkkinjođihangotti válljen. Dasto válljejuvvo Silje Karine Muotka virggálaččat Sámedikki presideantan ja sámediggeráđi politihkalaš julggaštus ovddiduvvo. Ihttin nammadit maid olbmuid bearráigeahččanlávdegoddái ja Párlamentáralaš ráđđái.

  Sametingspresident Silje Karine Muotka
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK