NRK Meny
Normal

Anser Sametinget som slappe i fiskekonsultasjon

Nå som mange sjøsamiske krabbefiskere har mistet muligheten til å fiske kongekrabbe, så mener Aps Vibeke Larsen at Sametinget har vært for svake i saken.

kongekrabbe

Båter under seks meter kan i år ikke brukes til å fiske kongekrabbe. Bestemmelsen kom dager før fisket åpnet. Sametingsrepresentant Vibeke Larsen mener Sametinget ikke har vært klar nok i sin mening i saken.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi forventer at sametingsrådet i fremtiden tydelig formidler viktigheten av å ivareta sjøsamiske samfunn og motsetter seg en politikk og reguleringer som spenner bein under de små kystsamfunnene, sier parlamentarisk leder i Sametingets Arbeiderparti gruppe Vibeke Larsen.

Arbeiderpartiet sier de er skuffet over at Sametinget i konsultasjoner med Fiskeridirektoratet ikke har vært tydelig på at Sametinget ikke kan akseptere at de små båtene i åpen gruppe skyves ut av kongekrabbefisket.

Når direktoratet nå alarmerer at enda flere kan bli utestengt fra kongekrabbefisket er det et resultat av den sittende regjerings politikk. De store skal bli større og de små skal ofres på det kapitalistiske alteret.

Vibeke Larsen

Fiskere føler seg kastet på land

For to uker siden kom Nærings- og fiskeridepartementet med nye reguleringer. Reguleringer som forbyr båter under seks meter å ta del i fisket. Forbudet gjelder for båter i åpen gruppe .

Fiskeriministerens beskjed til de 43 krabbefiskerne, som nå har for små båter, var at de må kjøpe nye – eller la være å fiske.

Senere har Fiskeridirektoratet antydet at enda flere båter kan risikere utestengelse.

– Sametingsrådet ikke klare nok

Aps Larsen mener høringsbrevet fra Sametinget til Fiskeridirektoratet er for svakt.

– Når det gjelder grensen for hvilke båter som skal ha adgang til fisket, så er dem ikke klar nok, de sier ikke: «nei, vi skal ha fritt fiske», sier hun.

Vibeke Larsen leser sms

Aps parlamentariske leder på Sametinget, Vibeke Larsen, frykter det er for sent å konsultere etter at bestemmelsen har trådt i kraft. (Bildet er fra en tidligere anledning.)

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK


En annen ting hun savner fra sametingsrådet er beskjeden om at de skal konsulteres i slike saker, for regjeringen er konsultasjonspliktig.

På administrativt nivå ble nemlig ikke Sametinget og direktoratet enige. Da må det konsulteres politisk mener Ap-lederen.

– Når man ikke er enige på administrativt nivå, så konsulteres det på politisk nivå. Sånn har det vært de årene de rødgrønne har styrt, og jeg forventer også at sametingsrådet holder presset oppe med de blåblåe.

Sametingsrådet har nå bedt om konsultasjoner med departementet, men Larsen frykter det er for sent.

Mener departementet har forhastet seg

– Vi mener vi har vært svært tydelige, både på administrativt nivå og i høringsbrevet, så jeg vet ikke hvor Larsen har dette fra, sier Sametingets president Aili Keskitalo (NSR)

Keskitalo forteller til NRK at straks det ble klart at det var uenighet på administrativt nivå, så ba Sametinget om konsultasjoner.

Sametingspresident Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo sier at de ikke akter å gi seg i kampen for sjøsamene. (Bildet er fra en tidligere anledning.)

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Men det er nok sånn at departementet har forhastet seg med å innføre de nye forskriftene før man har blitt enige med Sametinget, sier Keskitalo.

Hvorfor har dere ikke fått politiske konsultasjoner med fiskeriministeren?

– Det ble klart i slutten av juli at vi ikke oppnådde enighet på administrativt nivå. Da krevde vi å få politiske konsultasjoner, men ble avvist. Og på grunn av det har vi skrevet et formelt brev til departementet der vi igjen ber om politiske konsultasjoner, og vi ber om veldig snarlig tilbakemelding, forteller sametingspresidenten.

Foreløpig har de ikke fått svar.

– Ofres på det kapitalistiske alteret

Det er en ting både Larsen og Keskitalo er enige om.

Nemlig at det er uakseptabelt at fiskerne med små båter ikke får fisket.

– Når direktoratet nå alarmerer at enda flere kan bli utestengt fra kongekrabbefisket er det et resultat av den sittende regjerings politikk. De store skal bli større og de små skal ofres på det kapitalistiske alteret, sier Arbeiderpartiets Vibeke Larsen.

– Avgjørelsen har konsekvenser for sjøsamiske samfunn. Kongekrabbefisket er svært viktig for deres daglige økonomi, så vi kommer til å følge opp denne saken, sier sametingspresident Aili Keskitalo.