NRK Meny
Normal

Mener kommunen kommer med usanne påstander om ansettelse

I et brev fra Oslo kommune til Fylkesmannen, hevder kommunen at stillingsutlysningen som pedagogisk leder for den samiske barnehagen ble annonsert i samiske aviser. – Dette er uriktig informasjon, hevder forelder.

Aili Kalvemo har barn i den samiske barnehagen i Oslo

– Oslo kommune opplyser at de har utlyst stillingen i samiske aviser, og hengt opp plakater på Samisk Høgskole.

– Dette er uriktig informasjon. Oslo kommune utlyste ikke stillingen i samiske aviser eller på høgskolen.

Dette hevder forelder Aili Kalvemo, som har to barn i den samiske barnehagen «Cizáš» på Tøyen i Oslo.

I barnehagen er det rundt 30 samiske barn.

Hun tilhører de av barnehageforeldrene som er utilfredse med at kommunen valgte å ansatte en ikke-samisktalende pedagogisk leder, til tross for at det i stillingsannonsen lød følgende:

«For stillingen i samisk barnehage, kreves det at man er samisktalende».

Stillingsannonse, pedagogisk leder, Samisk barnehage, Oslo

STILTE SPRÅKKRAV: I stillingsannonsen som ble publisert på NAVs nettsider, stod det i klartekst at man må være samisktalende for å kunne innta stillingen som pedagogisk leder i kommunens samiske barnehage. I ansettelsesprosessen brøt kommunen som kjent med sitt eget krav. (NRK beklager dårlig kvalitet på annonsegjengivelsen).

Foto: Skjermdump

– Resultatløs søk etter samisktalende

Forelder Aili Kalvemo har tidligere klaget ansettelsen til fylkesmannen.

Dette hovedsakelig fordi hun frykter for sine barns samiskspråklige utvikling og læring, når de må forholde seg til en pedagogisk leder som ikke kan barnas morsmål.

NRK har fått innsyn i brevet som Oslo kommunes barnehageseksjonsleder, Trudy Johansen, har sendt fylkesmannen i anledning klagen.

Hun skriver blant annet:

«Gjennom de seneste 8 årene har det blitt gjort mye for å få tak i samisktalende pedagoger til Samisk barnehage.

Barnehagen har lyst ut stillinger i samiske aviser og hengt opp plakater på de ulike høyskolene og på Samisk hus.

Dette har ikke gitt resultater.»

Finner ikke Oslo kommunes stillingsannonse

NRK har vært i kontakt med annonseavdelingene hos de to største og mest kjente samiske avisene i Norge; den norskspråklige avisa Ságat, og den samiskspråklige avisa Ávvir.

Ingen av avisenes annonseavdelinger kan i sitt annonsearkiv se å ha hatt den seneste stillingsutlysningen for pedagogisk leder på trykk.

Hos Samisk Høgskole (Diehtosiida) i Kautokeino, kunne man ikke svare på hvorvidt stillingsutlysningen har hengt som oppslag på skolens informasjonstavle.

Dette fordi tavlen er åpent tilgjengelig for publikum, som både kan henge opp, og fjerne info, etter eget ønske. Man har dermed ikke arkivettersynsmuligheter her.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Samisk barnehage i Oslo

«CIZÁŠ»: Den samiske barnehagehagen ligger på Tøyen i Oslo. Bildet er tatt i annen og tidligere anledning.

Foto: Brita Åse Norlemann

– Utfordrende å få ansatt samisktalende

Fylkesmannen har i svaret til forelder Kalvemo blant annet skrevet:

«Barnehageloven og rammeplanen har klare føringer når det gjelder krav til å ta vare på samisk identitet, språk og kultur, spesielt når barnehagen ligger utenfor de samiske distriktene.

Den samiske barnehagen i Oslo jobber målrettet og godt med et stort prosjekt, nettopp for å ta vare på dette. (...)

Det virker som vi alle har samme mål for å ta vare på den samiske identitet, språk og kultur, men at de som skal ansette pedagogiske ledere som er samisktalende, har store utfordringer for å få det til».

Disse svarformuleringene har man fra fylkesmannens side riktig nok forfattet på bakgrunn av opplysninger fra Oslo kommune, som forelder Kalvemo som kjent hevder er usanne.

Bekrefter fravik fra eget språkkrav

I Oslo kommunes brev til fylkesmannen, bekrefter barnehageseksjonslederen først at det foreligger et samisk språkkrav, men at kommunen senere i ansettelsesprosessen fraviker sitt eget krav.

«I tillegg til at pedagogisk leder må kunne samisk, er det lagt vekt på pedagogisk kompetanse, lederkompetanse og kunnskap om samisk kultur. Ut fra en helhetsvurdering, inkludert barnehagens totale språklige ressurser, valgte vi å tilby stillingen til en erfaren pedagog, med et krav om at han gjennomfører et kurs i samisk språk».

(NRKs uthevelser).

NRK kan ikke se at fylkesmannen har hatt innvendinger mot at kommunen fravek sitt eget språkkrav, ifølge fylkesmannens svarbrev til forelder Aili Kalvemo.

NRK har forsøkt å få telefonkontakt med Oslo kommunes barnehageseksjonsleder, Trudy Johansen, uten å lykkes.